Sve komande u Window meniju Adobe Photoshop

Window meni u Adobe Photoshop sadrži komande pomoću kojih možete rasporediti sve otvorene dokumente, promeniti radno okruženje (Workspace) ili prikazati/sakriti kutiju sa alatima (Tools), traku sa opcijama alata (Options bar) i kartice na paleti sa desne strane ekrana.

Window meni

Arrange. Ova komanda služi za raspoređivanje otvorenih dokumenata preko opcija pod-menija: Cascade (poređaj jednu iznad druge - dostupna za lebdeće prozore), Tile (raspodeli sve otvorene slike na ekranu), Float in Window (prikaži sliku u lebdećem prozoru), Float All in Windows (prikaži sve otvorene slike u lebdećim prozorima), Consolidate All to Tabs (poređaj sve otvorene slike kao kartice). Drugi deo pod-menija (ispod crte) služi da podesite isti nivo uveličanja za sve slike (Match Zoom), isti deo slika koji je prikazan (Match Location), rotaciju slika (Match Rotation) ili sve što je prthodno navedeno (Match All). Poslednja komanda u pod-meniju New Window for kreira novi prozor sa slikom koja je aktivna.

Workspace. Ova komanda ima pod-menije preko kojih možete promeniti raspored alata i paleta na ekranu koji je sačuvan kao Workspace.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Extensions. Pod-komande ovog menija daju mogućnost pokretanja ekstenzija (mini programa) instaliranih po fabričkom podešavanju zajedno sa instalacijom Photoshop kao što je Mini Bridge. Drugi deo pod-menija ispod crta sadrži komande za pokretanje ekstenzija koje ste sami naknadno instalirali.

Actions. Ova komanda prikazuje/sakriva Actions karticu preko koje možete koristiti, organizovati i zapisivati akcije.

Adjustments. Prikazuje Adjustments karticu na paleti (doku) sa desne strane. Preko Adjustments kartice možete primeniti ne-destruktivna prilagođavanja boja i tonova slike.

Animation. Ova kartica mora biti prikazana da biste kreirali GIF animaciju u Photoshopu.

Brush. Kartica koja kada je prikazana daje obilje opcija za kontrolisanje četkice kao što je veličina, rotacija, mekoća, boja... Preko ove kartice možete i sačuvati kreiranu četkicu.

Brush Preset. Preko ove kartice možete izabrati četkicu sa kojom hoćete da radite.

Channels. Ova komanda prikazuje/sakriva karticu sa kanalima koji sadrže informacije o bojama slike.

Character. Ova komanda otvara karticu preko koje možete kontrolisati tekst od izbora garniture slova (Font) preko boje do eksponentnog teksta (mala slova iznad teksta ili Superscript).

Clone Source. Ova kartica sadrži opcije za rad sa Clone alatima u Photoshopu.

Color. Otvara karticu za podešavanje boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana.

Histogram. Kartica koja prikazuje informacije o ukupnom broju piksela slike i kako su boje i tonovi slike raspoređeni.

History. Ova komanda otvara History karticu koja beleži sve promene koje ste napravili. Osim vraćanja na prethodno stanje možete sačuvati trenutno stanje u memoriji (ne i na disku prilikom čuvanja slike - opcija Snapshot) ili kreirati novu dokumenat od stanja slike koje ste izabrali.

Info. Ova kartica kada je prikazana daje korisne informacije o trenutnoj lokaciji kursora, boji koja je tačno ispod kursora a možete postaviti i tačke za praćenje promena koje napravite na bojama.

Layer Comps. Možete koristiti da sačuvate više različitih verzija istog dokumenta.

Layers. Komanda koja prikazuje/sakriva karticu preko koje možete raditi sa slojevima u dokumentu: kreirati novi sloj, prikazati ga/sakriti, izbrisati, preimenovati, grupisati…

Masks. Maske sloja služe za sakrivanje određenog dela sloja. Preko ove kartice možete kreirati masku sloja ili je menjati.

Navigator. Prikazuje karticu preko koje možete menjati nivo uveličanja i kretati se kroz dokumenat odnosno odrediti koji njegov deo je prikazan na ekranu.

Notes. Preko ove kartice možete dodati, izbrisati, prikazati ili promeniti zabeleške.

Paragraph. Omogućava kontrolu paragraf teksta kao što su poravnanje i uvlačenje.

Paths. Komanda koja prikazuje putanje (obrisi) karticu sa opcijama za rad i manipulaciju: kreiranje putanje, kreiranje selekcije od putanje, dupliranje i brisanje, popunjavanje bojom…

Styles. Ova kartica pruža pristup sačuvanim stilovima za sloj koji se sastoje od efekata sloja kao što je senka, popuna bojom, gradientom, obrascem, kontura…

Swatches. Na ovoj kartici su dostupne boje odnosno biblioteke boja koje dolaze sa instalacijom Photoshop ili ste ih Vi sami kreirali. Jednim klikom možete promeniti boju prednjeg (Foreground) ili zadnjeg (Background) plana - Ctrl + klik na boju da promenite boju zadnjeg plana.

Tool Presets. Ako često koristite jedna te ista podešavanja alata možete ih sačuvati kao Tool Preset. Ova kartica daje pristup sačuvanim presetima.

Options. Komanda koja prikazuje/sakriva traku sa opcijama alata (Options bar) koja se nalazi odmah ispod menija programa.

Tools. Prikazuje ili sakriva kutiju sa alatima na levoj strani ekrana. Svi alati u Photoshopu su dostupni preko kutije sa alatima (Toolbox).

Svi otvoreni dokumenti. Na kraju liste sa komandama su izlistani svi otvoreni dokumenti u Photoshopu a trenutno aktivan ima znak za potvrdu ispred. Preko ove liste možete se prebacivati sa jednog dokumenta na drugi ili videti koliko dokumenata je trenutno otvoreno.

Популарни постови