Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika) u Adobe Photoshop CS5

Lekcija 11

Šta su bitmap slike?
Bitmap ili raster slike su u suštini jedna mreža sastavljena od mnogo malih kvadrata (piksela) koji su popunjeni bojom.


Svaki kvadrat (pixel) sadrži u sebi informaciju o boji i poziciji.

Šta je rezolucija slike?
Slika je gomila piksela bez fizičkih dimenzija. Kada je prevedete u fizički svet rezolucija je broj piksela po mernoj jedinici, obično se koristi inch (2.54 cm). Rezoluciju slike možete dobiti kada podelite njenu fizičku dimenziju (širinu ili visinu) sa brojem piksela poređanih duž te fizičke dimenzije. Na primer: ako je slika širine 16 cm a visine 7.51 cm i ima poređanih 454 piksela po širini i 201 po visini slike, onda je rezolucija 454/ 16 ili 7.51/7.51 = 28.375 piksela po centimetru odnosno  28. 375 * 2.54 = 72 piksela po inču (inch). Broj piksela (i veličina dokumenta) u Photoshop Image Size dijalogu je upisan u Pixel Dimensions: sekciji u poljima Width (širina) i Height (visina) a njene fizičke dimenzije u Document Size: sekciji. Veličina dokumenta odnosno koliko prostora zauzima na disku je upisana u produžetku naslova sekcije Pixel Dimensions:. Dimenzije slike i rezoluciju u Adobe Photoshop možete imati prikazane u pixels/cm ili pixels/inch u zavisnosti koju ste mernu jedinicu izabrali iz padajuće liste nasuprot Resolution:.


Dimenzije za širinu i visinu slike mogu vam biti prikazane u inčima, centimetrima, milimetrima u zavisnosti šta ste izabrali iz padajuće liste koja se pojavljuje kada kliknete na plavo dugme sa strelicom koja pokazuje na dole koje se nalazi sa desne strane broja koji pokazuje datu dimenziju.


Popularni bitmap formati:

Kako da promenim rezoluciju slike?
Rezoluciju slike možete promeniti u Image Size dijalogu do koga se stiže iz Image menija. Kliknite na Image meni da se proširi i otvori padajuću listu a zatim na Image Size…


Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Karakteristične situacije promene rezolucije slike
Kada se menja rezolucija obično se to radi zbog štampanja jer je potrebna veća od postojeće. Kada povećavate rezoluciju slike vi povećavate količinu piksela po mernoj jedinici. Kada povećavate broj piksela po mernoj jedinici možete doći u dve situacijekoje su karakteristične:


  • Imate dovoljan broj piksela ali vam je mala rezolucija.
  • Nemate dovoljan broj piksela da povećate rezoluciju.

Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju
Prva situacija je mnogo karakterističnija za današnje fotografije i digitalne foto aparate koji prave slike sa velikom količinom piksela. Kada imate situaciju da su dimenzije slike u pikselima recimo 2812 x 2110 piksela i rezoluciju slike 96 što vam nije dovoljno i trebate povećati rezoluciju na recimo 300, idite na Image > Image Size.. i u dijalogu koji se otvori isključite opciju Resample Image koja se nalazi pri dnu dijaloga.  Pre nego što isključite ovu opciju uverite se da je opcija Constrain Proportions uključena, ova opcija omogućava automatsko podešavanje i zadržavanje originalnih proporcija slike. Ako imate primenjene stilove na sliku onda uključite i opciju Scale Styles. Opcija Resample Image vam omogućava da promenite dimenzije slike u pikselima, kada je ova opcije isključena dimenzije u pikselima su zaključane. Kada povećavate rezoluciju slike najbolje je to uraditi na osnovu postojećih piksela koji su u ovakvoj situaciji prisutni u dovoljnoj meri.


Zatim kliknite u polje za rezoluciju i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da broj dobije plavu pozadinsku boju. Kada ste obeležili broj koji označava rezoluciju, pritisnite Delete ili Backspace taster na tastaturi da izbrišete broj a zatim ukucajte broj za rezoluciju koja vam je potrebna. Menjanjem rezolucije automatski će se promeniti i fizičke dimenzije dokumenta u centrimetrima ili inčima (zavisi šta ste izabrali za mernu jedinicu).


Imate i drugu opciju a to je da ukucate dimenzije slike koje su vam potrebne u centrimetrima ili inčima što će automatski promeniti i rezoluciju slike (Resample Image isključeno) i dati vam realnu mogućnost na osnovu postojećih piksela i vaše potrebe.


Kada nemate dovoljan broj  postojećih piksela na slikama
U situaciji kada nemate dovoljan broj piksela na slikama uključite opciju Resample Image i izaberite Bicubic Smoother (best for enlargement), obeležite broj za rezoluciju i izbrišite ga a zatim ukucajte rezoluciju koja vam je potrebna. Broj piksela u Pixels Dimensions: sekciji će se automatski promeniti kao i veličina dokumenta (3.52 M na snimku, was 2.25M je prethodno stanje pre promene rezolucije).


Promena dimenzija slike (dokumenta)
Kada je rezolucija u redu a slika je prevelika za svrhu i namenu, uključite Resample Image opciju i izaberite Bicubic Sharper (best for reduction). Kliknite u bilo koje polje za širinu ili visinu obeležite i obrišite postojeći broj i ukucajte novu dimenziju, sve ostale dimenzije će se automatski promeniti (Constrain Proportions opcija je uključena i Scale Styles ako ste radili sa slikom i primenili neki stil kao što je senka – Drop Shadow).


Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu
Kada pripremate sliku za prikazivanje na ekranu ili što je uobičajeno na Internetu treba se skoncetrisati na dimenzije u pikselima u Pixel Dimensions: sekciji. Uključite Resample Image: opciju i izaberite odgovarajuću interpolaciju (Bicubic Smoother ako povećavate a Bicubic Sharper kada smanjujete). Izbrišite postojeću dimenziju u pikselima bilo u Width ili Height polju i ukucajte novu dimenziju u  pikselima.

Kada vam je potreban samo jedan deo slike u određenim dimenzijama i određenoj rezoluciji
U situaciji kada vam treba samo jedan određeni deo slike možete ga odseći  sa slike pomoću alatke za odsecanje (Crop Tool). Kada radite sa ovom altkom imate priliku da unapred definišete dimenzije i rezoluciju tog dela koji ćete koristiti na traci opcija alata (options bar).
Prvo izaberite Crop Tool iz kutije sa alatkama ili pritisnite slovo C na tastaturi da ga aktivirate. Pojaviće se parametri za podešavanje na traci opcija, kliknite u polje Width i ukucajte širinu zatim pritisnite Tab na tastaturi i ukucajte visinu, pritisnite još jednom Tab i ukucajte rezoluciju. Na kraju pritisnite taster Enter da potvrdite to što ste ukucali. Dimenzije možete definisati i u centrimetrima ili milimetrima, bitno je da broj i oznaku merne jedinice (px, cm, mm) razdvojite jednim praznim poljem (Space na tastaturi).


Kliknite na sliku i ocrtajte deo koji hoćete da koristite. Dok ocrtavate, okvir koji se pojavio kada ste kliknuli i počeli da ocrtavate će uvek zadržavati proporcije koje ste definisali.


Kada ste ocrtali deo koji hoćete da koristite, pritisnite taster Enter da potvrdite i odsečeni deo će imati dimenzije i rezoluciju koju ste ukucali na traci opcija alata.

Fotografija koju sam koristio ovde je sa sajta FreeFoto.com odakle možete besplatno skidati slike koje su pod Creative Commons licencom i pravilno je spomenuti sajt kada koristite slike kao što ja to sada radim.


Real World Adobe Photoshop CS4 for Photographers


O bojama u Adobe Photoshop CS5
Lista sa svim lekcijama
O selekcijama u Adobe Photoshop CS5
icon


Популарни постови