Razumevanje digitalnih slika

Postoje dve vrste digitalnih slika: vektor i bitmap ili raster. Vektor slike se dekodiraju pomoću matematičkih formula a bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela. U praktičnom smislu ovo znači da vektor slike možete da povećavate i smanjujete bez ikakvog gubitka u kvalitetu jer kada nacrtate liniju dužine 5 cm na primer u Photoshop vi u stvari kažete programu da postavi tačke poređane jedna pored druge u toj dužini.Program vrši kalkulaciju i postavlja tačke jednu pored druge u onolikom broju koliko je potrebno,kada smanjite dimenzije odnosno dužinu linije vi menjate instrukcije i kažete programu da postavi tačke u manjoj dužini, program iskalkuliše koliko je tačaka potrebno i promeni njihov broj. Tačke su iste kakve su i bile samo je smanjen broj, isto se dešava i kada povećate dimenziju i nema nikakvog gubitka u kvalitetu.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Bitmap ili raster slike su sastavljene od pixela, svaki pixel u sebi sadrži informacije o boji i poziciji. Kada smanjujete sliku vi smanjujete broj pixela i slika će izgubiti od svog kvaliteta ali pošto je smanjena ti gubici neće biti primetni. Kada povećavate sliku tu nastaje problem i slika će izgubiti od svog kvaliteta i što je više povećavate više će izgledati razvučena i mutna.
Piksel (Pixel) je mali kvadrat koji može da se vidi tek kada se slika dobro uveliča.

Photoshop podržava rad u sa velikim brojem formata slika: BMP, PICT, TIFF, EPS, JPEG, GIF, PNG, i PSD koji je Photoshop Dokument. Neki od formata mogu da sačuvaju samo vektorske podatke, neki mogu da sačuvaju samo bitmapirane (rasterske) podatke dok postoje i formati koji čuvaju i jedne i druge podatke. Osim što podržava rad sa velikim brojem formata, Photoshop on daje i mogućnost optimizacije za svaku svrhu i namenu. Možete menjati dimenzije, rezoluciju, veličinu i prilagoditi sliku za svaku potrebu. Formati kao što su PSD i TIFF zauzimaju više prostora na disku, ali će sačuvati sve informacije koje je uspeo da snimi vaš digitalni aparat i podržavaju rad sa slojevima (Layer) dok su formati GIF, JPEG i PNG namenjeni za prikazivanje na Internetu, imaju manju veličinu ali će neki kvalitet slike biti žrtvovan radi veće kompaktnosti odnosno bržeg učitavanja na Internet stranicu.

Photoshop je prvenstveno napravljen da radi sa bitmap (raster) slikama ali to ne znači da ne podržava vektorski bazirane objekte. Alati za tekst i crtanje kao što su olovka (Pen Tool) i figure (Shapes) omogućavaju crtanje vektorski baziranih objekata koje možete menjati i prilagođavati kad god vam je to potrebno. Da biste održali vektorski bazirane obrise (putanje) objekata potrebno je da sačuvate sliku u formatu koji podržava vektore (PSD, Photoshop EPS, Photoshop PDF..). Ovi formati su podržani od strane drugih Adobe proizvoda kao što su Illustrator, Fireworks tako da možete nastaviti da radite sa vektorskim obrisima to jest objektima kada ubacite slike iz Photoshopa u neki od ovih programa.

Osim toga možete u Photoshop uvesti (ubaciti) vektorski bazirane objekte (ai, eps datoteke) preko komande Place.

Популарни постови