Napravite PDF prezentaciju ili dokumenat sa više stranica u Photoshop CS6

Jedna od mnogih novina u Adobe Photoshop CS6 je da možete napraviti PDF prezentaciju sa tranzicijom između slajdova i dokumenat sa više stranica direktno iz Photoshopa. Ovo za nekog i nije velika novina s obzirom da je kreiranje PDF dokumenta i prezentacija sa više stranica bilo moguće i ranije kroz Adobe Bridge. Jedina mana kreiranja iz Adobe Bridge je da kvalitet PDF dokumenta nije bio nikada na zavidnom nivou i da tekst nije bilo moguće (a nije ni sada) iskopirati ili pretraživati. Dobra vest je da dokumenat sa tekstom koji je sačuvan sa slojevima dakle nije pretvoren u piksele možete iskopirati iz kreiranog PDF-a ili čak pretraživati ako sadrži veliki broj stranica.

Pripremite PSD datoteke za PDF
Ako hoćete da imate tekst u PDF-u koji može da se iskopira i pretražuje, sačuvajte dokumenat u PSD formatu sa tekstom na slojevima za tekst (Type Layer).
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Sa novim Paragraph i Character karticama u CS6 verziji još je lakše formatirati tekst kada ga ima u većoj količini. Što se tiče veličine stranica ili slajdova prezentacije one će zadržati originalnu veličinu što znači da ako imate neke stranice veće od drugih imaćete i dokumenat ili prezentaciju sa različitim veličinama stranica ili slajdova.

Kreiranje prezentacija i PDF dokumenta sa više stranica
Pokrenite Photoshop i idite na File > Automate > PDF Presentation…
Kreiranje PDF prezentacije direktno iz Adobe Photoshop CS6
Kreiranje PDF prezentacije direktno iz Adobe Photoshop CS6

U PDF Presentation dijalogu imate opciju Add Open Files ako su datoteke koje hoćete da koristite već otvorene u Photoshopu. Kliknite na Browse dugme i navedite na datoteke od kojih hoćete da napravite prezentaciju ili PDF sa više stranica. U Open dijalogu selektujte sve datoteke i kliknite Open dugme.
Odaberi datoteke za PDF dokumenat ili prezentaciju
Odaberi datoteke za PDF dokumenat ili prezentaciju

Imena izabranih datoteka će se pojaviti u Source Files selciji i sada je na redu da izaberete opcije za čuvanje. Imate dve mogućnosti: Multi-Page Document da kreirate PDf sa više stranica i Presentation za kreiranje prezentacije. Opcije za PDF sa više stranica su izlistane počevši od padajuće liste Background gde možete izabrati boju pozadine. U Include sekciji možete izabrati koje informacije da budu odštampane (sačuvane kao PDF) kao što su ime datoteke, naslov, opis (neke podatke izlistane možete da upišete preko File > File Info a možete koristiti i Adobe Bridge za istu svrhu). Imate čak mogućnost da odštampate i beleške koje ste dodali pomoću Note Tool alata (Notes) kao i da odaberete veličinu slova (Font Size). Kada izaberete opciju kreiranja prezentacije postaće dostupne opcije u Presentation Options sekciji. Opcija Advance Every određuje posle koliko sekundi da nastupi promena slajda a u padajućoj listi Transition možete odabrati kakva da bude tranzicija između slajdova. Loop after Last Page je opcija koja određuje da se prezentacija neprestano ponavlja. Kada ste izabrali sve opcije ostaje Vam da kliknete na Save dugme, navedete na direktorijum gde hoćete da sačuvate datoteku, date joj ime i kliknte Save dugme u Save dijalogu.
Opcije za PDF dokumenat ili pezentaciju
Opcije za PDF dokumenat ili pezentaciju

Sledeće što ćete videti na ekranu je Save Adobe PDF dijalog u kome trebate izabrati neki od Adobe PDF Preset-a za čuvanje PDF-a, ili ga prilagoditi. Ovde neće biti reči o opcijama čuvanja PDf datoteka samo napomena da za internet ili prikazivanje na ekranu treba odabrati Smallest File Size. Ako hoćete da odmah vidite učinak u Adobe Reader (izašla je nova Adobe Reader 11 verzija) čekirajte opciju View PDF After Saving. Na kraju balade trebate kliknuti Save PDF dugme i sačekati da Photoshop odradi svoj posao.

Prednosti kreiranja PDF iz Photoshopa
Jedna od prednosti kreiranja prezentacija i PDF-a direktno iz Photoshopa je i ta da možete na primer kreirati više verzija pomoću Layer Comps i odštampati ih sve koristeći Add Open Files opciju u PDF Presentation dijalogu.
Kreiranje više verzija istog PDF dokumenta pomoću Layer Comps
Kreiranje više verzija istog PDF dokumenta pomoću Layer Comps

Referenca:
Photoshop Help / Contact Sheets and PDF Presentations in CS6

Популарни постови