Photoshop kako da... obrišete sve prazne slojeve

Kada radite u Photoshopu sa dokumentima koji imaju veliki broj slojeva (Layer) nije nikakvo iznenađenje ako imate određeni broj potpuno praznih slojeva. Da očistite odnosno obrišete sve prazne slojeve koristite skriptu iz File menija: File > Scripts > Delete All Empty Layers.  Napomena: ova skripta će obrisati samo prazne slojeve dok tzv. glupi Type (slojevi za tekst) i Shape (slojevi za figure) slojevi bez ikakvog vidljivog sadržaja neće biti obrisani.
Skripta Delete All Empty Layers pomoću koje možete obrisati sve prazne slojeve
Skripta Delete All Empty Layers pomoću koje možete obrisati sve prazne slojeve

Glupi (prazni) slojevi za tekst
Takozvane glupe (prazne bez ikakvog vidljivog sadržaja) slojeve za tekst ćete kreirati svaki put kada ocrtate paragraf kontejner pomoću alata za tekst i potvrdite bez da ste ukucali bilo kakav tekst.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Glupi sloj za tekst će biti kreiran i svaki put kada izaberete Type tool i kliknete bilo gde da započnete unos običnog pravolinijskog teksta, ne ukucate ništa i potvrdite preko znaka za potvrdu preko trake sa opcijama alata ili pomoću tasterske prečice: tastera Enter.

Glupi tekst sloj će biti kreiran kada ocrtate paragraf kontejner i potvrdite bez da ste
ukucali tekst
Glupi slojevi za figure
Glupe slojeve za figure bez ikakvog vidljivog sadržaja ćete kreirati svaki put kada koristite Pen tool u režimu crtanja figure a da ste pritom kliknuli samo jednom i postavili tačku a zatim potvrdili preko tastera Enter.
Glupi slojevi za figure u Adobe Photoshop
Glupe slojeve za figure ćete kreirati svaki put kada koristite Pen tool u režimu crtanja figure
a da ste pritom kliknuli samo jednom i potvrdili preko tastera Enter.


Популарни постови