New Window for.. komanda u Adobe Photoshop


Ovo je jedna od komandi u meniju programa Adobe Photoshop za koju možda ne znate i niste obratili pažnju a može da bude veoma uslužna. Šta radi ova komanda? Kao što joj i ime na engleskom kaže: kreira novi prozor od aktivnog dokumenta. Komanda se nalazi u Window meniju programa i u ovom tutorijalu ću Vam objasniti kako je možete koristiti prilikom kreiranja maski. Kao što već znate nijedna maska nije savršena i svaka manje-više zahteva dodatna prilagođavanja uz upotrebu alata. Jedan od načina prilagođavanja iliti doterivanja maske je da prikažete masku na ekranu (Alt + klik na masku) a zatim bojite četkicom menjajući modele blendovanja po potrebi.

U ovom primeru ću koristiti panoramsku sliku kojoj ću zameniti nebo (preko ovog linka možete preuzeti PSD pozadinu(e) sa nebom). Prethodno sam ubacio sloj sa nebom ispod sloja sa panoramskom slikom preko File > Place komande.

Prvi zadatak je kreirati selekciju a zatim masku sloja na osnovu nje.

Kao i uvek maska sloja traži dodatne sitne korekcije po ivicama i za prikazivanje nekih manjih delova koji su sakriveni maskom koju sam na brzinu napravio koristeći Magic Wand alat. Da izvršim sitne korekcije potrebno je prikazati masku sloja na ekranu a zatim bojiti četkicom.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Alt + klik na masku bi odlično poslužio za prikazivanje maske ali u tom slučaju imaću masku na ekranu koju mogu da uveličam koliko hoću ali neću biti u stanju da pratim promene! Sve što mogu da vidim kada prikažem masku sloja na ekranu su promene koje napravim na maski, da vidim kako to utiče na kompoziciju moram stalno da se prebacujem između prikaza maske sloja i normalnog (prvi Alt + klik prikazuje masku sloja a sledeći vraća na normalan prikaz). Komanda New Window for.. može da reši ovaj problem (idite na Window > Arrange > New Window for ime dokumenta).

Ako ste uključili opciju prikaži prozore kao kartice u Preferences dijalogu (Edit > Preferences > Interface > Open Documents as Tabs – važi za CS4/5) potrebno je odvojiti drugi novokreirani prozor da postane slobodno plutajući. Uverite se prvo da je kartica sa prozorom koji ste kreirali prethodno aktivna zatim idite na Window > Arrange > Float in Window.

Sa novim plutajućim prozorom aktivnim idite na LAYERS karticu i Alt + kliknite na masku sloja što će prikazati masku sloja na ekranu samo za prozor koji je aktivan. Pomerite drugi prozor na kome je prikazana samo maska sloja u stranu tako da možete lepo da pratite šta se dešava i zumirajte u bilo kojem od dva prozora na deo na kojem hoćete da vršite promene. Idite na Window > Arrange > Match All da podesite nivo zumiranja i deo koji je prikazan na istu lokaciju u obadva prozora.

Izaberite četkicu iz kutije sa alatima (ili koristite bilo koji od alata za selekciju) i počnite da doterujete masku uz trenutni uvid u  napravljene promene.

Популарни постови