Vanishing Point filter u Adobe Photoshop CS5


Vanishing Point filter vam omogućava da radite sa slikama u perspektivi. Ovaj filter omogućava da podelite sliku na više planova odnosno uglova pod kojima se ti delovi nalaze. Kada podelite sliku na planove, možete ih pomerati, crtati, bojiti, kopirati delove drugih planova ili ubaciti kopirano iz clipboard kompjutera.

Pre nego što izaberete Vanishing Point filter iz Filter menija (ili preko tastaturske prečice Alt + Ctrl + V), trebali biste da izvršite pripremu u zavisnosti od toga šta planirate da radite.
Da zaštitite originalnu sliku, prvo kreirajte novi sloj (layer) iznad onoga sa slikom. Na tom novom sloju će biti smešten rezultat vašeg rada u Vanishing Point filteru i na taj način zaštićeni originalni podaci slike (pikseli ili sama slika), a osim toga možete koristiti i sve pogodnosti koje donose slojevi u Photoshopu: kontrolu providnosti sloja, primenjivanje efekata i stilova sloja kao i promenu blend modela.

Ako planirate da klonirate deo slike i smestite ga van postojećih ivica (granica) slike, proširite platno (canvas) da biste mogli da smestite dodatni materijal (idite na Image > Canvas Size.. ).

Ako planirate da iskopirate nešto u clipboard i ubacite u Vanishing Point, uradite to pre nego izaberete ovu komandu iz Filter menija. Kada kopirate tekst (slova) za ubacivanje, ona moraju da budu rasterizovana (pretvorena u piksele) pre kopiranja.

Ako hoćete da radite u Vanishing Point filteru sa samo određenim delom slike, napravite selekciju tog dela ili masku pre nego uđete u Vanishing Point.

Kada hoćete da iskopirate nešto u perspektivi iz jednog dokumenta u drugi, uradite kopiranje u Vanishing Point (otvorite dokumenat iz koga kopirate u Vanishing Point), a zatim otvorite drugi dokumenat u Vanishing Point i ubacite ga (perspektiva će biti sačuvana).


Alatke u Vanishing Point

Edit Plane tool služi za podešavanje, pomeranje i skaliranje plana.


Create Plan tool služi da definišete četiri tačke od kojih će plan biti kreiran. Možete podešavati veličinu i oblik plana pomoću ove alatke. Da kreirate plan kliknite zatim otpustite i pratite perspektivu objekta ili predmeta sa slike, zatim kliknite i postavite tačke 2, 3 i 4. Biće napravljena mreže koja treba da je plave boje da bi Vanishing Point mogao da odradi svoj posao. Ako je mreže crvene boje, pomerajte krajnje tačke dok mreža ne dobije plavu boju.Marquee tool pravi pravougaone ili kockaste selekcije a takođe možete i premeštati selekcije pomoću ove alatke.Stamp tool klonira piksele sa odabranog izvora (Alt + klik da odaberete izvor) na delove koje budete bojili četkicom koju koristi ovaj alat.Brush tool radi isto što i u Photoshopu, boji delove slike odabranom bojom (boju možete izabrati sa slike pomoću Eyedropper alatke).Transform tool služi za skaliranje, rotiranje i pomeranje lebdeće selekcije (kada ubacite nešto iz clipborda ili nacrtate selekciju pomoću Marquee alatke).Eyedropper tool služi da odaberete boju sa slike i postavite je za boju prednjeg plana pomoću koje možete bojiti delove slike.Zoom tool uvećeva i smanjuje uveličavanje.Hand tool služi za prebacivanje na različite delove slike kada je ona uveličana i ne vide se svi njeni delovi u prozoru Vanishing Point.

Liquify filter u Adobe Photoshop CS5
Lista sa svim lekcijama

Reference:
Photoshop / Vanishing Point

Популарни постови