Move Tool i Marquee Tool alatke u Adobe Photoshop CS5


Move Tool

Move tool je prva alatka na listi odozgo na dole u kutiji sa alatkama (Window u meniju programa > Tools ako ne vidite kutiju sa alatkama na ekranu sa leve strane). Da je aktivirate, kliknite na njenu ikonicu u kutiji sa alatkama ili koristite tastatursku prečicu slovo V na tastaturi. Kada aktivirate Move alatku pojaviće se na traci opcija alata (Window u meniju > Options ako je nemate prikazanu na ekranu) neke opcije koje su dostupne samo kada je ova alatka aktivna.

Opcije za postavljanje i raspoređivanje slojeva su dostupne kada je Move alatka aktivna i dostupne su na traci opcija alata ili iz Layer > Align Layers To Selection i Layer > Distribute. Da biste koristili Align Layers To Selection (poravnaj izabrane slojeve) morate imati najmanje dva sloja aktivna na LAYERS kartici a Distribute (rasporedi) morate imati najmanje 3 sloja aktivna.

Na traci sa opcijama alata imate i dva prazna kvadrata, kada kliknete u neki kvadrat pojaviće se znak za potvrdu i imaćete neke dodatne opcije za ovu alatku uključene. Kada je opcija Show Transform Controls uključena, pojaviće se okvir oko sadržaja sloja koji je aktivan i moći ćete da ga skalirate (u ovom slučaju pravougaonik sa zaobljenim ivicama – Rounded Rectangle Tool). Skaliranje hoće da kaže povećavanje, smanjivanje, rotiranje. Da održite proporcije dimenzija objekta pritisnite taster Shift na tastaturi dok menjate dimenzije. Osim skaliranja dostupne su i opcije za transformisanje objekta, potrebno je da držite neku kombinaciju modifikatora Ctrl (Command Mac), Shift i Alt (Option Mac). Ova opcija se isključuje narednim klikom u kvadrat ispred i morate to uraditi ručno, u suprotnom će ostati na snazi sve dok je ne isključite ili kada sledeći put kada budete aktivirali Move alatku.

Auto Select opcija kada je uključena forsira aktiviranje sloja na LAYERS kartici, kada kliknite na njegov sadržaj Move alatkom. U padajućoj listi sa desne strane možete izabrati između Layer (aktivira samo jedan sloj na kome se nalazi sadržaj na koji ste kliknuli) i Group što će aktivirati grupu slojeva ukoliko ste ih grupisali pomoću opcije Layer > Group Layers (Ctrl/Command + G). Kliknite direktno na sliku i držeći taster miša pritisnut premestite objekat - sadržaj sloja koji je automatski aktiviran i prepoznaje se po plavoj boji pozadine na LAYERS kartici. Kada ste zadovoljni novom pozicijom na kojoj se objekat nalazi, otpustite taster miša. Ovo je ujedno i osnovni zadatak ove alatke, premeštanje sadržaja aktivnog sloja. Možete koristiti Move Tool i da prebacujete slojeve iz jednog otvorenog dokumenta u drugi. Move Tool alatku ne možete koristiti za pomeranje i premeštanje Background sloja.

Možete duplirati sadržaj sloja kada je Move Tool aktivan, držite Alt (Option Mac) taster na tastaturi pritisnut i pojaviće se još jedna ikonica za ovu alatku ispod trenutne i biće bele boje. Kliknite i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu. Iskopirali ste sadržaj sloja (automatski je kreiran novi sloj koji ima isto ime sa nastavkom copy) i možete ga premeštati i manipulisati sa njim.


Marquee Tool

Odmah ispod Move Tool alatke u kutiji sa alatkama nalazi se grupa Marquee alatki. Da biste videli koje su sve alatke dostupne, kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu ikonice koja je oivičena isprekidanom linijom. Rectangular Marquee Tool pravi pravougaone selekcije, ili kvadratne kada držite taster Shift na tastaturi dok ocrtavate selekciju. Eliptical Marquee Tool pravi elipsaste selekcije, da ocrtate krug, držite taster Shift na tastaturi dok ocrtavate selekciju.  Možete držati taster Alt (Option Mac) dok ocrtavate selekciju, u tom slučaju selekcija koju ocrtavate će se širiti iz tačke u koju ste kliknuli da napravite selekcijuSingle Row i single Column prave selekcije od jednog piksela po širini ili dužini. Kada hoćete da napravite ovakvu selekciju, izaberite alatku i kliknite na sliku. Biće automatski ocrtana selekcije od jednog piksela koju možete i premeštati. Na traci sa opcijama alata će se pojaviti dodatne opcije kada je neka od Marquee alatki aktivirana.
Ocrtavanje selekcije se vrši tako što kliknete i povučete držeći taster miša pritisnut, kada ste zadovoljni figurom koju ste nacrtali otpustite taster miša i ocrtali ste selekciju koju možete pomerati i premeštati. Navedite kursor unutar selekcije i on će se pretvoriti trougao koji je sličan trouglu za Move Tool ali je bele boje, kliknite i držeći taster miša pritisnut prebacite selekciju na drugo mesto. Kada pravite selekcije pomoću Marquee alatki obavezno obratite pažnju na traku sa opcijama alata i koja je opcija za pravljenje selekcije izabrana. Redom su poređane: New selection (napravi novu selekciju), Add to selection (dodaj na postojeću selekciju), Subtract from selection (oduzmi od postojeće selekcije) i Intersect with selection (zadrži samo delove na kojima se selekcije seku).


U polju Feather: možete upisati koliko piksela hoćete da bude zona tranzicije (od piksela sa slike prema providnosti, radi slično kao i Anti-Aliasing koji je opisan u nastavku) oko selekcije koju pravi ova opcija. Prednost korišćenja Feather opcije je da ćete imati mekane ivice oko selekcije koju ste napravili i moći ćete da je bolje uklopite i ukombinujete sa ostalim delovima slike kada pravite kompozicije sastavljene iz više delova. Vrednost koju ukucate u ovom polju, ostaće na snazi sve dok sami ne promenite. Ukucajte 0 px ako ne želite da koristite ovu opciju.

Kada radite sa Rectangular Marquee Tool, Anti-Aliasing kvadrat će postati aktivan. Sve slike su sastavljene od kvadratnih piksela i ova opcija je dizajnirana da sakrije ivice piksela duž krive selekcije. Da biste imali bolju predstavu, ocrtao sam okruglu selekciju i popunio je crnom bojom, prvi krug je sa isključenom Anti-Aliasing opcijom a drugi sa uključenom ovom opcijom. Uverite se da je ova opcija uklučena kada pravite selekcije da biste imali bolje rezultate i meke ivice oko selekcija.

U Style: padajućoj listi imate tri ponuđene opcije:

Normal – pravi selekcije onako kako ih vi ocrtate.
Fixed Ratio vam daje mogućnost da unapred definišete razmere (ne i dimenzije), kao na primer Width (širina) 1, Height (visina) 2, gde će visina selekcije uvek biti duplo veća od širine.

Fixed Size opcija vam daje mogućnost da unapred odredite dimenzije selekcije ukucavanjem brojeva u tekst polja. Kada ste unapred odredili dimenzije, figura će biti ocrtana kada kliknete na sliku, navedite kursor unutar selekcije, kliknite i držeći taster miša pritisnut pomerajte selekciju.

Refine Edge.. dugme postaje aktivno kada napravite selekciju i služi za unapređivanje selekcije. Kada kliknete na Refine Edge dugme otvoriće se istoimeni dijalog u kome su smeštene komande za unapređivanje i podešavanje napravljene selekcije.

Kada napravite selekcije, dostupni su samo pikseli unutar selekcije za rad i manipulaciju. Sve što je van selekcije je zamrznuto i zaštićeno od bilo kakvih promena. Unutar selekcije možete bojiti četkicom, primeniti filter, gradient itd. Od kreirane selekcije možete napraviti novi Fill ili Adjustment sloj iz Layer menija: Layer > New Fill Layer ili New Adjustment Layer.

Od napravljene selekcije možete kreirati masku sloja pod uslovom da se ne nalazite na Background sloju (layer mask) ili novi sloj (Ctrl/Command + J) koji će sadržati samo selektovani deo slike a sve ostalo će biti providno.

Kada napravite selekciju imaćete opcije za manipulaciju preko kontekst menija do koga se stiže desnim klikom kada je Marquee alatka aktivna.
Reference:
Photoshop Help / Tools

Популарни постови