Nove opcije za kreiranje maske sloja u Photoshop CS6

Nova verzija Adobe Photoshop CS6 ima veliki broj krupnih promena tako da one sitne skoro niko i ne primećuje. Jedna od tih sitnih promena je mogućnost kreiranja maske direktno na Background sloju. U novoj CS6 verziji kada je aktivna selekcija na ekranu Add a mask dugme u podnožju Layers panela je aktivno čak i kada je Background selektovan ili jedini sloj (Layer) u dokumentu. Ovo u praktičnom smislu znači da će Photoshop automatski konvertovati Background u normalan sloj i prikačiti masku sloja uz njega.
Sa selekcijom aktivnom kliknite na Ad layer mask dugme da pretvorite Background u normalan sloj sa maskom
Sa selekcijom aktivnom kliknite na Ad layer mask dugme da pretvorite Background u normalan sloj sa maskom
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Kratak podsetnik da je isti učinak moguć i preko Refine Edge dijaloga. Refine Edge dijalog služi za doterivanje maske ili aktivne selekcije i dostupan je preko trake sa opcijama alata i Select menija. Trik je izabrati Layer Mask iz Output To: padajuće liste.
Izaberite Layer Mask iz Output To: padajuće liste da konvertujete Background sloj u normalan sa maskom
Izaberite Layer Mask iz Output To: padajuće liste da konvertujete Background sloj u normalan sa maskom
Potpuno ista opcija za kreiranje maski je dostupna i preko Paths panela. Ovo može dobro da posluži kada imate putanju (Path ili Work Path) koji možete pretvoriti u selekciju preko Load path as selection dugmeta a zatim selekciju pretvorite u masku sloja pomoću Ad a mask dugmeta u dnu Paths panela.
Kreiranje maske sloja preko Paths panela
Kreiranje maske sloja preko Paths panela
Referenca:
Photoshop Help / Adding layer masks

Produkt korišćen u ovom tutorijalu: Adobe Photoshop CS6

Популарни постови