Photoshop kako da… promenite podrazumevane vrednosti za crtanje figura u Photoshop CS6

Nova CS6 verzija Photoshop-a ima nove mogućnosti i dosta promena. Jedna od značajnih promena su slojevi za figure (Shape Layers) kao i opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata. Kao i sve drugo i opcije imaju svoje podrazumevane fabrički podešene vrednosti kao što su na primer: boja popune, boja ivične linije (Stroke), debljina ivične linije, tip ivične linije itd. Jedna od podrazumevanih vrednosti je 3pt (tačaka ili piksela ako hoćete) za ivičnu liniju bez popune? Svrha ovog tutorijala je da Vam objasnim kako da promenite podrazumevane ili fabričke vrednosti na nešto što će imati više smisla. Napomena da promene koje budete napravili pomoću uputstva u ovom tutorijalu nisu trajne i uvek možete da se vratite na fabričke vrednosti.
Poređenje Default-fabričke vrednosti (3pt) za ivičnu liniju (Stroke) i promenjene (Custom) na 1pt debljine
Poređenje Default-fabričke vrednosti (3pt) za ivičnu liniju (Stroke) i promenjene (Custom) na 1pt debljine

Prvo pokrenite Photoshop
Prvo što trebate uraditi je da pokrenete Photoshop bez otvaranja ili kreiranja novog dokumenta.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Izaberite bilo koji alat za crtanje figura
Kada Vam se otvori prozor Photoshopa izaberite bilo koju figuru iz kutije sa alatima ili pritisnite tastersku prečicu taster U.
Nakon pokretanja Photoshop izaberite bilo koji alat za crtanje
Nakon pokretanja Photoshop izaberite bilo koji alat za crtanje
Uverite se da je aktivna opcija Shape za model crtanja koja se nalazi na traci sa opcijama alata.
Izaberite Shape za model crtanja
Izaberite Shape za model crtanja

Promenite bilo koju vrednost
Sada možete da promenite bilo koju od podrazumevanih vrednosti uključujući popunu, boju ivične linije, debljinu ivične linije ili njen tip (puna linija, crta-prazno-crta, tačke). Da promenite popunu kliknite na pravougaonik sa desne strane od natpisa Fill da se otvori lebdeće prozorče i izaberite s leva na desno u vrhu prozorčeta: bez boje, boja, gradient ili obrazac. Prvo trebate izabrati koji tip popune hoćete a zatim kliknuti na neki od ponuđenih predefinisanih opcija. Potpuno iste opcije su dostupne i za ivičnu liniju kada je popuna u pitanju.
Izaberite popunu za figuru
Izaberite popunu za figuru
Promenite debljinu ivične linije (Stroke)
Da promenite debljinu ivične linije, prvo selektujte postojeći broj a zatim ukucajte novi. Pritisnite Enter na tastaturi da potvrdite ili Tab da potvrdite i prebacite fokus na sledeće polje.
Promenite podrazumevanu debljinu ivične linije
Promenite podrazumevanu debljinu ivične linije

Kreirajte novi tip ivične linije
Sada bih mogao da napišem jednu mini knjigu o opcijama što ću ovom prilikom preskočiti. Možete kreirati i novi tip ivične linije: kliknite na strelicu sa desne strane od tipa ivične linije (Stroke) da Vam se otvori lebdeći prozor a zatim kliknite na More Options dugme. Jedna napomena: promene koje napravite važiće kao podrazumevane za sve figure uključujući i one koje možete kreirati pomoću Pen i Freeform Pen alata. Promene će ostati na snazi za svako naredno pokretanje Photoshop sve dok ih sami ne promenite na potpuno isti način ili resetujete alat(e) što je sledeći tip.
Izaberite tip ivične linije ili kreirajte novi
Izaberite tip ivične linije ili kreirajte novi

Resetovanje alata na podrazumevane fabričke vrednosti
U bilo kom trenutku sa otvorenim dokumentom ili bez možete sve vratiti na fabričke vrednosti resetovanjem opcija alata. Da resetujete opcije alata prvo izaberite bilo koji od alata za crtanje figura, kliknite desnim klikom na ikonicu alata na traci sa opcijama i izaberite Reset Tool. Imate i opciju Reset Tools koja će vratiti na fabričke vrednosti opcije za sve dostupne alate u Photoshopu.
Resetovanje alata - kliknite desnim klikom na ikonicu alata i izaberite Reset Tool
Resetovanje alata - kliknite desnim klikom na ikonicu alata i izaberite Reset Tool
Reference:
New Features and Enhancements in the Photoshop CS6 Vector Shapes Tool

Produkt korišćen u ovom tutorijalu: Adobe Photoshop CS6

Популарни постови