Sve komande u View meniju Adobe Photoshop

View meni  Adobe Photoshop-a daje opcije za prikazivanje slike: nivo uveličanja, prikaz lenjira, vođica kao i opcije za simuliranje izgleda slike - kako će izgledati kada je odštampate ili postavite na internet.

View meni

Proof Setup. Koristite ovu komandu odnosno pod-komande da odredite profil simulacije kako će slika izgledati kada je odštampate (View > Proof Setup > Custom), prikažete na ekranu ( Internet Standard RGB, Monitor RGB) ili kako će sliku videti ljudi koji ne mogu da vide boje (Color Blindness).

Proof Colors. Ova opcija uključuje/isključuje simuliranje izgleda slike.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Gamut Warning. Komanda koja kaže Photoshop-u da obeleži boje koje su van opsega boja koje mogu biti odštampane ili prikazane na ekranu, internetu.

Pixel Aspect Ratio. Ova komanda omogućava da promenite oblik piksela slike. U većini slučajeva ćete koristiti Square.

32-bit Preview Options. HDR slike sadrže veći broj boja od onoga što ekran može da prikaže. Preko ove komande možete manualno da podesite ekspoziciju (Exposure) i kontrast (Gamma). Highlight Compression opcija iz padajućeg menija Method: je automatska i sabija najsvetlije delove slike na nivo 8 ili 16 bitnih slika.

Zoom In. Povećava nivo uveličanja slike.

Zoom Out. Smanjuje nivo uveličanja slike.

Fit On Screen. Komanda koja kaže Photoshopu da uklopi (prilagodi veličinu) sliku u veličinu ekrana.

Actual Pixels. Ova komanda određuje da slika bude prikazana u punoj veličini (100%).

Print Size. Prikaži veličinu za štampanje.

Screen Mode. Ova komanda ima tri pod-komande sa tri različita načina prikazivanja slike: standardni, pun ekran sa prikazom menija (Full Screen Mode With Menu Bar) i prikaz preko celog ekrana (Full Screen Mode) gde su alati i palete privremeno sakriveni ali još uvek dostupni.

Extras. Ova komanda omogućava prikazivanje/sakrivanje pomoćnih opcija za raspoređivanje elemenata kao što su vođice (Guides), mrežica (Grid), ivice sloja (Layer Edges)..

Show. Ova komanda ima pod-opcije preko kojih možete odabrati koji pomoćnici za raspoređivanje da budu prikazani: selekcija odnosno marširajući mravi oko selektovanog dela slike (Selection Edges), pametne vođice (Smart Guides), putanja (Target Path), delovi (Slices), beleške (Note) i gore nabrojani u opisu Extras komande.

Rulers. Komanda koja prikazuje/sakriva lenjire.

Snap. Ovo je veoma uslužna komanda koja pomaže prilikom raspoređivanja elemenata, automatski lepi objekat za najbližu vođicu (Guide), mrežu (Grid), deo (Slice)..

Snap To. Komanda povezana sa prethodnom koja određuje preko pod-menija za koji pomoćnik treba objekat da bude automatski prilepljen prilikom pomeranja i raspoređivanja: ivice sloja (Layer) i ivice dokumenta (Document Bounds) su opcije koje nisu spomenute u Snap nabrajanju.

Lock Guides. Zaključaj vođice kao prevencija od slučajnog pomeranja.

Clear Guides. Ukloni (izbriši) vođice.

New Guide. Otvara dijalog za postavljanje nove vođice na ekranu.

Lock Slices. Zaključaj delove kao prevencija od slučajnog pomeranja.

Clear Slices. Ukloni sve delove. Delovi (Slices) služe da podelite sliku na delove i kreirate od njih linkove ili optimizirate svaki deo zasebno u Save for Web & Devices dijalogu.

Популарни постови