Koje su prednosti i mane slojeva u Photoshopu i Photoshop Elements (Photoshop Layers)

Slojevi (Layers) su jedna od najkorisnijih ako ne i najkorisnija funkcija. Kao i sve na ovom svetu tako i slojevi u Photoshopu i Photoshop Elements imaju svoje prednosti i mane. Dobra vest je da su prednosti slojeva u Photoshopu i Photoshop Elements mnogobrojne i imaju skoro beskonačnu listu dok na drugoj strani imaju samo jednu manu o kojo biste trebali da vodite računa kada radite u ovim daleko najboljim softverima u svojoj kategoriji.

Prednosti slojeva
Svaki sloj u Photoshopu i Photoshop Elements je zasebna slika tako da možete raditi sa njim nezavisno od ostalih slojeva u kompoziciji. Manipulacija slojevima ima skoro beskonačnu listu: možete duplirati sloj, rotirati ga, skalirati… kontrolisati providnost, blendovati sa ostalim slojevima, kreirati grupe slojeva, primeniti ne-destruktivna prilagođavanja, pretvoriti u Smart Object i primeniti ne-destruktivno filtere, prebaciti ili iskopirati u drugu sliku, sačuvati na disku kao zasebnu sliku, kreirati kompoziciju slojeva i tako dalje i tako dalje (neke mogućnosti pomenute u članku su dostupne samo u Photoshopu). Da ne zaboravim jednu od najvećih prednosti slojeva u Photoshopu i Photoshop Elements: možete sve promeniti ili izbrisati sloj čak i nakon čuvanja slike na disku i ponovnog otvaranja nakon jednog dana, nedelje ili godine. Slojeve u Photoshopu i Photoshop Elements možete menjati i nakon 10 ili 20 godina ako vam to bude potrebno što Vam daje maksimalnu fleksibilnost i veliku trajnost. Još jedna velika prednost slojeva je da skoro svi Adobe softveri podržavaju PSD format i slojevite slike.


Mane slojeva
Neko može da kaže da neki popularni softveri za obradu teksta i dizajniranje stranica ne podržavaju slojevite slike. U isto vreme gotovo svi ti softveri podržavaju PSD i TIF format koji takođe podržava slojevite slike tako da možete menjati slojeve slike i ažurirati je u softveru u koji je ubačena. Spomenuću neke od softvera koji podržavaju PSD i TIFF slike: MS Word (ako se čudite, u MS Word možete ubaciti TIFF sliku koja je povezana sa izvornom datotekom tako da može da se promeni i ažurira), LibreOffice (prihvata PSD format), Corel Draw, GIMP… Primetio sam da sve veći broj softvera počinje da podržava PSD format koji polako postaje standard za čuvanje digitalnih slika. Zaključak je da ono što je nekada bila mana sada polako postaje prednost PSD formata i slojevitih slika.

Jedina mana o kojoj biste trebali da vodite računa kada radite sa slojevima je veličina slike i prostor koji ona zauzima na Vašem disku i u memoriji kompjutera. Svaki kompjuter ima ograničenu memoriju i prostor na čvrstom disku koji nisu bezgranični. Kada radite sa slojevima Photoshop i Photoshop Elements oni koriste i memoriju i prostor na disku da čuvaju podatke koji se nalaze na sloju. Negativna posledica može biti smanjivanje praznog prostora na disku koji je uvek potreban i usporavanja rada i izvršavanja zadatih operacija bilo da radite u Photoshopu ili Photoshop Elements. Da biste izbegli negativne posledice izbegnite nepotrebno kreiranje novog sloja ili ga spojite sa onim ispod kad god je to moguće i izbegavajte nepotrebno kreiranje Smart Object slojeva koji mogu veoma da povećaju veličinu slike. Razlog zbog koga Smart Object slojevi drastično povećavaju veličinu slike je taj što Ps i pse uvek čuvaju jednu kopiju sloja u memoriji kompjutera i na disku a sa drugom kopijom Vi radite. Kad god izvršite neku promenu, Photoshop uzima originalnu sliku koju je sačuvao u memoriji prilikom kreiranja Smart Object i na nju primenjuje promene a zatim je prikazuje na ekranu. Ovo se sve dešava strahovito brzo tako da korisnik ima utisak da menja sadržaj sloja iz stanja u kome je bio pre početka transformacije. Još jedan način da smanjite veličinu datoteke je da spojite sve slojeve (Layer > Flatten Image) ali ćete tom prilikom izgubiti svu fleksibilnost slojeva i mogućnost za njihovo menjanje.

Dok radite sa slojevima potrebno je da vodite računa o veličini datoteke. Status bar koji se nalazi pri dnu prozora Photoshop i Photoshop Elements je najbolja opcija po mom mišljenju za praćenje veličine dokumenta. Da prikažete veličinu dokumenta na tankoj traci kliknite trougao na statusnoj traci da se pojavi lista sa opcijama i izaberite Document Sizes. Pojaviće se dva broja razdvojena kosom crtom. Prvi broj Vam pokazuje veličinu datoteke ako je sačuvate bez slojeva odnosno ako ih spojite pre čuvanja a drugi broj ako sliku sačuvate sa slojevima. Brojevi nisu toliko precizni i prikazuju približnu vrednost. Napomena: veličine koje su prikazane mogu znatno da variraju kada sačuvate sliku na disku a to zavisi i od toga da li ste sačuvali sliku sa maksimalnom kompatibilnošću ili ne.


Još jedan način da pratite veličinu slike je preko Info kartice (Window > Info za Ps i pse) koja je prikazana na paleti sa desne strane ekrana. Info kartica takođe pokazuje veličinu datoteke koja izgleda ovako: DOC: 2,82M/30,8M gde slovo M predstavlja megabajte. Ukoliko je slika manja od jednog megabajta videćete slovo K koje je skraćenica za kilobajte.


I na kraju jedan savet: koristite sve Adobe proizvode koje ste u mogućnosti jer su osim što su najbolji u svojim kategorijama i veoma tesno povezani, ne samo preko PSD formata. Ako niste u mogućnosti ili sarađujete sa nekim ko koristi softver koji nije iz Adobe produkcije proverite prvo da li podržava PSD format pre nego spojite slojeve i izgubite svu fleksibilnost i moć koju oni donose.

Популарни постови