Kontrolisanje interakcije piksela pomoću modela blendovanja (Blend Modes)

Originalni post se nalazi na Julieanne Kost's Blog.
Džulijana radi za Adobe od 1992 i ekspert je za Photoshop i Photoshop Lightroom. Njena uloga je obuka korisnika, razvoj proizvoda, istraživanje tržišta za fotografiju, digitalno snimanje i ilustracije. Informacije koje daje Džulijana dolaze iz prve ruke odnosno direktno iz Adobe kompanije. Osim bloga koji je na Engleskom možete gledati i video obuke na njenom kanalu na Adobe TV koji nosi naziv The Complete Picture. Džulijana piše i knjige i napisala je Adobe Photoshop CS5 clasroom in a book koja je zvanična knjiga Adobe korporacije za obuku i rad u Photoshop programu, imate link do knjige sa leve strane.

Blend modeli vam omogućavaju da kontrolišete kako pikseli sa jednog sloja (layer) blenduju (mešaju se) sa pikselima na ostalim slojevima u Photoshopu. Sa modelima blendovanja se susrećete u mnogim komandama Photoshopa kao što su LAYERS kartica na paleti, stilovi slojeva, komanda Edit > Fill, kada bojite četkicama (Brush alati). Koji modeli blendovanja su dostupni zavisi od komande koju koristite, to jest koji modeli su prikladni za tu komandu. Osim ako nije naglašeno drugačije modeli blendovanja rade na bazi kanala to jest tretiraju svaki kanal kao zasebnu Grayscale sliku.

Kada koristite modele blendovanja, pomoći će vam da razmišljate o njihovom efektu kroz boje na ovaj način:

Osnovna boja je originalna boja slike (može biti boja na sloju ili kumulativna boja sa više slojeva).

Boja blendovanja je boja koja se blenduje (bojite ovom bojom ili je editujete to jest radite sa njom).

Rezultirajućaboja je boja koja se dobija blendovanjem.

Neki modeli blendovanja imaju neutralnu boju, to jest boju koja nema nikakav efekat kada se blenduje. Na primer, Multiply model blendovanja ima crnu boju kao neutralnu a Screen belu.

Prva grupa modela blendovanja sadrži od jednog do četiri modela blendovanja u zavisnosti od komande koju koristite: Normal, Dissolve, Behind i Clear. Fill komanda i alati za bojenje su jedini koji u ponudi modela blendovanja sadrže Behind i Clear. U ovoj grupi nijedan model blendovanja nema neutralnu boju to jest sve boje koje blendujete će uticati na osnovnu boju. Kada je providnost (Opacity) podešena na 100% boja koju blendujete će zameniti osnovnu boju. Primer od 100% providnosti (Opacity) je uzet iz razloga jer smanjivanjem providnosti sloja (boje ili popune) menja način na koji boja koja se blenduje reaguje sa slojem ispod. Po definiciji:

Normal-ovo je podrazumevana blend opcija. Pikseli se ne mešaju (blenduju). Rezultat je očekivan, kada izaberete da bojite crvenom bojom dobićete očekivano crvenu boju na mestima koje bojite. Ovaj model blendovanja kontroliše (boji ili menja) svaki piksel u pretvara ga u rezultirajuću boju. Nota: Normal model blendovanja se pretvara u Treshold kada radite sa bitmap ili indeksiranim slikama (Bitmap i Indexed color)

Dissolve - kontroliše ili boji svaki piksel i pretvara ga u rezultirajuću boju. Rezultirajuća boja je random izabrana osnovna ili boja koja se blenduje u zavisnosti od providnosti piksela na toj lokaciji. Kada smanjite providnost sloja (providnost sloja na LAYERS kartici preko Opacity klizača) dobićete tačkasti efekat koji je u boji osnovne boje ili boje koju blendujete a nikada kombinacija obadve boje.

Behind - menja ili boji samo providne delove sloja. Ovaj model blendovanja je dostupan za alate za bojenje i Fill komandu. Nota: ovaj model blendovanja radi samo kada Lock Transparency opcija na LAYERS kartici nije uključena (mala ikonica katanca na desnoj strani od Lock natpisa).

Clear - briše sve piksele koje bojite, u principu radi isto kao i Eraser alat. Ovaj model blendovanja je dostupan sa alatima za bojenje, Fill i Stroke komandama. Nota: ovaj model blendovanja radi samo kada je Lock Transparency opcija na LAYERS kartici isključena.Prva slika je original fotografija planine. Druga je fotografija listova sa providnom pozadinom. Treća slika je rezultat postavljanja sloja sa listovima iznad sloja sa fotografijom planine na LAYERS kartici sa uključenim Normal modelom blendovanja. Poslednja slika takođe ima blend model postavljen na Normal ali je providnost (Opacity) podešena na 50%.


Kod prve slike model blendovanja sloja sa listovima je postavljen na Dissolve. Druga ilustracija je proizvod Clone Stamp alata za koji je blend model podešen na Dissolve (opcija Sample: All Layers uključena i bojenje alatom na praznom sloju). Treća slika prikazuje bojenje četkicom (Brush Tool) na sloju sa listovima sa modelom blendovanja Behind (ovaj model blendovanja dozvoljava bojenje providnih piksela). Nota: mislim da je lakše kreirati novi prazan sloj ispod i bojiti. Četvrta slika je takođe bojenje četkicom (na sloju sa listovima) ali sa Clear modelom blendovanja izabranim.

Sledeći post: Druga grupa modela blendovanja (Blend Modes).
Povezani postovi:
Trik za primenjivanje blend modela (blend mode) preko tastaturskih prečica u Adobe Photoshop

Популарни постови