Tipovi, vrste slojeva (Layer) u Adobe Photoshop CS5


Lekcija 7/C

Postoje nekoliko tipova slojeva koje možete kreirati u Photoshopu. Slojevi su smešteni na LAYERS kartici ili paleti kako hoćete i predstavljaju umanjenu sliku sadržaja koji se na njima nalazi, sem Adjustment (prilagođavanje slike), Type (slova, tekst) i grupe slojeva koji su predstavljeni ikonicama.
Background sloj

Prvo da krenemo sa Background slojem koji je uvek na dnu piramide slojeva. Ovaj sloj je uvek zaključan i ne možete ga pomerati. Možete prilagođavati boje na njemu, crtati, bojiti po njemu, popuniti ga obrascem (pattern) itd. Većina slika kada ih otvorite u Photoshopu imaju samo Background sloj, možete ga promeniti u normalan sloj koji možete pomerati i premeštati na piramidi slojeva, dvaput kliknuvši na njega. Providnost Background sloja ne možete menjati i ona je uvek 100%. Kada spojite sve slojeve u jedan (Flatten Image), od njih će biti kreiran

Background slojType layer - sloj za tekst

Type sloj je prikazan na piramidi slojeva sa znakom T na sredini i obojen belom bojom, mada je sloj providan osim na mestima na kojima se nalaze slova, odnosno tekst. Kada izaberete alatku za tekst (Type Tool) i kliknete da počnete da kucate, ovaj sloj će biti automatski kreiran. Type sloj po fabričkom podešavanju sadrži vektorske podatke i ima tu prednost da njegov sadržaj možete menjati (povećavati, smanjivati, rotirati, menjati boju) bez ikakvog gubitka u kvalitetu. Neki filteri koji su dostupni u Photoshopu zahtevaju da on bude rasterizovan odnosno pretvoren u piksele da bi ti filteri bili primenjeni na njegov sadržaj. Kada jednom rasterizujete ovakav sloj, više ga ne možete vratiti na vektorski baziran i izgubićete mogućnost menjanja njegovog sadržaja. Na ovakve slojeve možete primeniti efekte, blend modele, maske i promeniti im providnost.


Fill layer - sloj za popunjavanje bojom, obrascem, gradientom

Fill slojeve možete popuniti bojom, gradientom ili obrascem (pattern). Ovakve slojeve možete kreirati iz Layer > New Fill Layer. Na Fill slojeve možete primeniti blend modele, maske i možete im menjati providnost.


Adjustment layer - sloj za prilagođavanje boja

Adjustment slojevi su reprezentovani ikonicom na LAYERS kartici. Ovakvi slojevi nemaju sadržaj i predstavljaju kalkulaciju kako bi slika izgledala sa prilagođavanjima koje ste izabrali. Veoma su korisni jer ne utiču direktno na originalne podatke slike odnosno piksele već samo izvrše kalkulaciju. Prilagođavanja koje ste naveli u nekom od dijaloga za prilagođavanje boja, tonova slike možete promeniti i biće izvršena nova kalkulacija bez uticaja na originalne piksele slike. Zbog toga su poznati kao slojevi za ne-destruktivna prilagođavanja, možete ih kreirati iz Layer > New Adjustment Layer ili klikom na neku od ikonica na ADJUSTMENT paleti. Na ovakve slojeve mogu da se primene blend opcije, maske i može im se menjati providnost.

Grupa slojeva ili Layer Group, grupiše slojeve u jednu datoteku (folder) na LAYERS kartici, tako da oni deluju kao jedno. Možete lako premeštati grupu, primeniti masku na kompletnu grupu, ili sakriti ceo njen sadržaj.


Clipping layer, clipping group, Clipping mask

Clipping layer, clipping group, Clipping mask se sastoje od najmanje dva sloja. Možete ih kreirati pomoću Clipping mask opcije u Photoshopu i ukratko rečeno služe da sadržaj jednog ili više slojeva ubacite u onaj koji je na dnu te grupe. Sloj koji je na dnu određuje šta će biti prikazano.


Smart Object slojevi

Smart Object su slojevi koji omogućavaju ne-destruktivnu manipulaciju, jer pamte originalni sadržaj i bez obzira koliko da manipulišete sa njegovim sadržajem (povećavate smanjujete, rotirate), uvek možete da se vratite na početnu vrednost. Ovi slojevi omogućavaju i ne-destruktivnu primenu većine filtera koji su dostupni u Photoshopu. U Smart Object možete pretvoriti sadržaj jednog sloja ili više slojeva odjednom. Kada pretvorite više slojeva odjednom, oni će biti grupisani i biće kreiran samo jedan Smart Object. Sadržaj sloja ili slojeva koji su pretvoreni u Smart Object možete menjati. Kada duplirate Smart Object, svaku promenu koju budete napravili na sloju ili slojevima od kojih je on sastavljen, biće preslikana na njegov duplikat (ne odnosi se na manipulacije kao što su povećavanje i smanjivanje Smart Object sloja i primenjivanje filtera, već na promene slojeva od kojih je on sastavljen).
Video slojevi omogućavaju uvoz video klipova, nešto slično kao Smart Object.Prazan sloj - Blank layer

Blank – prazan sloj možete kreirati preko ikonice Add a new layer koja se nalazi na dnu LAYERS kartice i on je potpuno prazan bez ikakvog sadržaja i 100% providan. Možete ga popuniti bojom, gradientom, obrascem (pattern), bojiti četkicom, crtati olovkom (Pen Tool), nacrtati figuru na njemu.Efekti (Effects) i stilovi (Styles) slojeva u Adobe Photoshop CS5
Lista sa svim lekcijama

Reference:
Photoshop / Layer basics

Популарни постови