Quick Selection, Magic Wand i Color Range u Adobe Photoshop CS5


Magic Wand i Quick Selection prave selekcije na osnovu sličnosti boja sa tom razlikom da Quick Selection alatka radi na principu otkrivanja ivica predmeta ili objekta a Magic Wand selektuje boje koje se nalaze u nivou boja koji ste izabrali, ne trudeći se da otkrije ivice predmeta ili objekta koji pokušavate da izdvojite. Ove dve alatke su dostupne iz kutije sa alatima u sekciji alatki za selekciju i uvek je vidljiva samo jedna od ove dve alatke. Da vidite obadve i aktivirate jednu levim klikom mišem, prvo kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice koja se vidi i četvrta je odozgo na dole u kutiji sa alatkama, da se otvori lebdeće prozorče a zatim kliknite da aktivirate alatku sa kojom hoćete da radite.

Drugi način da aktivirate jednu od alatki je tastaturska prečica slovo W na tastaturi. Pošto je prečica isto slovo, kliknite još jednom slovo W da se prebacite na drugu alatku ako niste aktivirali onu koja vam je potrebna. Koja je alatka aktivna možete videti u kutiji sa alatkama i na početku trake sa opcijama alata, aktivna je ona alatka čija je ikonica vidljiva.


Quick Selection Tool koristite kada imate neki objekat ili predmet koji hoćete da izdvojite jer će vam dati bolje rezultate u tom poslu. Ova alatka je u stvari četkica kojom bojite. Veličina četkice određuje područje koje će biti kalkulisano za selekciju, možete menjati veličinu četkice klikom na mali crni trougao koji se nalazi iza opcija za selekciju na traci sa opcijama alata ili preko tastature pomoću velike i male zagrade [- smanjuje, ]-povećava. Opcija Sample All Layers treba da se uključi kada imate kompoziciju od više slojeva (layer) i hoćete u selekciju da uključite boje sa svih slojeva. Auto Enhance opcija će automatski pokušati da dotera selekciju. Da uključite neku od opcija, kliknite u kvadrat ispred da se pojavi znak za potvrdu.

Kada izaberete ovu alatku na traci opcija alata biće automatski aktivirana funkcija New selection (napravi selekciju) i četkica kojom bojite će imati znak + (plus) u sredini. Kada napravite početnu selekciju bićete prebačeni na Add to selection. Ovo je u redu jer će te uglavnom praviti selekcije iz više puta i ova opcija će ostati aktivna sve dok je ne promenite ručno klikom na neku drugu opciju ili kada pritisnete taster Alt na tastaturi.

Kada napravite selekciju postaće dostupna opcija Subtract from selection koja se aktivira preko tastera Alt i ona oduzima od selekcije (ili klikom na četkicu sa znakom (–) na traci opcija alata). Da ste aktivirali ovu funkciju videćete po znaku – (minus) u šta će se pretvoriti znak + (plus) u sredini četkice kojom pravite selekciju. Da poništite napravljenu selekciju i počnete novu od početka, pritisnite tastatursku prečicu Ctrl + D ili izaberite Select > Deselect iz menija programa.

Da napravite selekciju, kliknite na sliku i počnite da bojite četkicom. Automatski će biti otkrivene ivice oko predmeta ili objekta koji hoćete da selektujete i biće formirana selekcija u vidu marširajućih mrava. Ako niste sve izabrali što ste hteli, kliknite opet i povucite u pravcu na kome se nalaze delovi slike koje hoćete da dodate na selekciju. Ako je izabrano nešto što niste hteli, pritisnite taster Alt a zatim kliknite na deo koji hoćete da oduzmete od selekcije (držite Alt taster pritisnut dok oduzimate, kada ga otpustite vratićete se na dodavanje na selekciju). Možete kombinovati sa ostalim alatkama kao što su Lasso alatke da biste napravili dobru selekciju. Da napravite savršenu selekciju kliknite na dugme Refine Edge koje se nalazi na traci sa opcijama alata.

Otvoriće vam se Refine Edge dijalog koji je veoma kompleksan i jedan od najmoćnijih u Photoshopu. Ovo je ujedno i najveće unapređenje u novoj verziji Photoshopa, bar kada su alatke za selekciju u pitanju. U ovom dijalogu možete doterati selekciju do perfekcije pomoću mnogobrojnih klizača i funkcija i videti kako sve to izgleda u odnosu na pozadinu kakvu vi izaberete iz View liste pri vrhu dijaloga.

Kada ste završili sa pravljenjem selekcije, pritisnite taster Ctrl i ikonica za Quick Selection će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool sa kojom možete premeštati selektovani deo (biće trenutno aktivna Move alatka sve dok držite Ctrl, kada otpustite vratićete se na Quick selection). Kliknite na sliku levim klikom i držeći Ctrl i levu stranu miša pritisnutu, prebacite selekciju na novu poziciju ili u neki drugi otvoreni dokumenat.


Magic Wand alatku koristite kada hoćete da napravite selekciju na osnovu sličnosti boja. Ova alatka selektuje slične boje onoj na koju ste kliknuli. Na traci opcija alata pojaviće se opcije za podešavanje. Iza ikonice alatke su opcije za pravljenje selekcije:

New selection (nova selekcija, Ctrl +D da poništite postojeću i započnete novu), Add to selection – dodaj na selekciju (Shift + klik na sliku).

Subtract from selection – oduzmi od selekcije (Alt + klik na sliku).

Intersect with selection – zadrži samo delove koji se preklapaju (Alt + Shift + klik na sliku).

Tolerance određuje kolika razlika treba da bude između sličnih boja koje su uključene u selekciju. Što je veći broj, više nijansi odnosno nivoa svetlosti te boje su uključeni u selekciju.

Anti-alias treba ostaviti uključen a obratiti pažnju na Contiguous opciju. Kada je ova opcija odobrena biće uključene u selekciju samo boje koje se dodiruju. Sample All Layers treba uključiti kada radite sa kompozicijom slojeva i hoćete da boje sa svih slojeva budu uključene u selekciju.

Da napravite selekciju, kliknite na boju koju hoćete da selektujete, da dodate na postojeću selekciju držite taster Shift dok klikćete svaki naredni put. Da oduzimate od selekcije, držite taster Alt dok klikćete. Ne zaboravite da je Refine Edge dijalog dostupan za sve selekcije u Photoshopu.

Razlika u selekciji kada je Contiguous isključen (levo) i odobren (desno).

Color Range nije alatka dostupna u kutiji sa alatkama već je komanda koju možete aktivirati iz Select > Color Range. Color Range pravi selekcije na osnovu sličnosti boja, i može da se kaže da je unapređena Magic Wand alatka, jer ima više opcija za podešavanje kao i svoj dijalog u kome možete videti u minijaturnom prikazu napravljenu selekciju u više varijanti: kao Quick Mask, u odnosu na crnu ili belu pozadinu…

Kada se otvori Color Range dijalog, obratite pažnju na padajuću listu Select: pri vrhu dijaloga. Iz ove liste možete izabrati Sampled Color i da sami odaberete boje koje će biti selektovane, a možete odabrati i neku od opcija za automatsko selektovanje neke od boja ili tonova na slikama.

Kada imate Sampled Color opciju uključenu, trebate kliknuti na boju na slici ili na minijaturni prikaz u Color Range dijalogu.

Localized Color Clusters radi isto što i Contiguous za Magic Wand, a Fuzziness određuje broj nivoa boja koji će biti uključeni u selekciju. Range klizač određuje koliki procenat slike je uključen u selekciju, obično ga treba ostaviti na 100%.

Sa desne strane su tri pipete: prva označava da je započeta nova selekcija, kliknite na sliku i gledajte u minijaturni prikaz u Color Range dijalogu. Druga pipeta ima znak + ispod i nju izaberite (kliknite na njenu ikonicu) kada hoćete da dodate na selekciju. Treća pipeta im znak minus – i pomoću nje oduzimate od selekcije.

Možete da izokrenete selekciju preko opcije Invert, nekada é vam biti lakše da selektujete suprotno od onoga što vam je potrebno a zatim izokrenete..

Možete da izaberete šta vidite na minijaturnom prikazu u Color Range dijalogu preko radio dugmića koji se nalaze odmah ispod minijaturnog prikaza:

Selection opcija kada je izabrana prikazuje selekciju (bela boja je selekcija, crna ne selektovani delovi).

Image opcija će prikazati minijaturni prikaz slike sa kojom radite.

Kada završite sa podešavanjem selekcije, možete je sačuvati preko Save.. dugmeta.

Kliknite na dugme OK kada ste završili da potvrdite i izađete iz Color Range dijaloga, i selekcija će se pojaviti na slici sa kojom radite u vidu marširajućih mrava. Možete dalje unapređivati selekciju pomoću ostalih alatki ili preko Refine Edge dugmeta koje je na traci opcija alata i pojavljuje se samo kada su aktivne alatke za selekciju. Ako ne vidite Refine Edge dugme, prebacite se na neku od alatki za selekciju: Magic Wand, Lasso i ono će se pojaviti.Reference:
Photoshop Help / Tools

Популарни постови