Galerija filtera (Filter Gallery) u Adobe Photoshop CS5


Lekcija 17/A

Galerija filtera vam omogućava da primenite većinu filtera koji su dostupni u Photoshopu na sliku ili selekciju koju ste napravili. Osim što su izlistani gotovo svi filteri, ovde možete kombinovati i primenjivati više filtera odjednom. Svi filteri koji su dostupni za primenjivanje su izlistani na srednjem delu ekrana u vidu minijaturnih sličica koje prikazuju kakav efekat daje koji filter. Filteri su razvrstani po grupama i smešteni u direktorijume.

Kada primenjujete filtere u Photoshopu, vi radite direktno sa pikselima slike i ovo je destruktivni način rada. Preporuka je da se sloj (layer) sa slikom pretvori u Smart Object a zatim primenjuju filteri jer ćete na taj način kasnije čak i kada sačuvate sliku na disku (u nekom od formata koji podržavaju rad sa slojevima) moći da ih menjate ili čak uklonite. Da pretvorite sliku u Smart Object idite na Filter > Convert for Smart Filters, (možete to uraditi i tako što ćete ići desnim klikom na sloj, a zatim izabrati Convert to Smart Object).

Prvo trebate otvoriti neku sliku a zatim je pretvoriti u Smart Object, preporučljivo je da duplirate zaštićeni sloj (Ctrl + J) i ostavite original slike u vidu Background sloja.

Ako ste prethodno radili sa slikom i imate nekoliko slojeva kreiranih, aktivirajte sloj na vrhu piramide i pritisnite tastatursku prečicu Ctrl + Shift + Alt + E, što će spojiti sve slojeve u jedan, primenivši sva prilagođavanja i podešavanja na sliku i ostaviće sve slojeve ispod onakve kakvi su i bili. Nakon spajanja pretvorite taj (spojeni) sloj u Smart Object.

Da otvorite galeriju filtera idite na Filter > Filter Galery… i otvoriće vam se galerija koja je podeljena na tri dela:

Levo je vaša slika sa filterima primenjenim. Da promenite nivo uveličavanja, kliknite desnim klikom i izaberite od ponuđenih, obično je Fit in View zadovoljavajuća opcija jer prilagođava veličinu slike okviru koji je namenjen za njeno prikazivanje.

U sredini su poređani filteri u direktorijume po sličnosti. Kliknite na trougao ispred ikonice direktorijuma da proširite ili skupite tu grupu filtera. Da primenite filter na sliku, kliknite na njegov minijaturni prikaz.

Sa desne strane u vrhu je dugme OK za potvrđivanje i izlazak iz galerije a ispod njega Cancel dugme za poništavanje i izlazak iz galerije. Pritisnite taster Alt i dugme Cancel će se pretvoriti u Reset preko koga možete da vratite vrednosti na podrazumevane za neki od filtera koje ste primenili i niste zadovoljni promenama. Ispod ova dva dugmeta je padajuća lista sa svim filterima i možete ih primenjivati biranjem imena filtera na listi. Klizači koji su u centralnom delu treće sekcije služe za prilagođavanje efekta filtera i njihova imena i funkcije se razlikuju od filtera do filtera. U donjem delu ove sekcije se nalaze filteri poređani slično slojevima na LAYERS kartici. Možete menjati redosled filtera tako što ćete kliknuti na filter i držeći taster miša pritisnut prevući karticu sa njegovim imenom naviše ili naniže. Da sakrijete dejstvo filtera kliknite na ikonicu oka ispred da polje ostane prazno, da ponovo prikažete filter kliknite još jednom da se pojavi ikonica oka. Skroz dole su ikonica za novi sloj u Photoshopu koja kreira novu karticu iznad aktivne na piramidi sa filterima. Klikom na ikonicu korpe za otpatke brišete aktivan (tamna pozadina) filter.

Da proširite prikaz slike, kliknite na dva trougla koji se nalaze sa leve strane u vrhu treće sekcije. Da vratite na podrazumevano, kliknite još jednom na dva trougla. Da prihvatite promene i izađete iz galerije kliknite na dugme OK.

Ako niste kreirali Smart Object, možete promeniti model blendovanja odnosno mešanja piksela sa onima ispod i providnost sloja preko Edit > Fade Filter Gallery.. Prednost pravljenja Smart objekta možete koristiti kad god poželite. Kliknite na ikonicu oka i primenjeni filteri će biti sakriveni. Ako hoćete da podesite filtere, dvaput kliknite na slova Filter Gallery i biće vam otvorena galerija gde možete sve podesiti i promeniti. Da promenite model blendovanja, dvaput kliknite na dva trougla sa desne strane. Možete i trajno izbrisati sve filtere koje ste primenili desnim klikom na Filter Gallery i izaberite Delete Smart Filter.

  Lista sa svim lekcijama

Reference:
Photoshop / Filter basics

Популарни постови