Prilagođavanje boja i tonova slike u Adobe Photoshop CS5

Lekcija 10/B

Pre nego što počnete sa prilagođavanjem boja i tonova
Radite sa monitorom koji je kalibrisan i profilisan. Za kritičnu obradu slika kalibracija i profilisanje je od suštinskog značaja. U suprotnom, slika koju vi vidite na monitoru će izgledati drugačije na drugim monitorima ili kada je odštampate.

Planirajte da koristite slojeve prilagođavanja (adjustments layers) da podesite opseg tonova i balans boja vaše slike. Slojevi prilagođavanja omogućavaju vam da se vratite i uspešno prilagodite tonove bez odbacivanja ili trajnog menjanja podataka na sloju sa slikom. Imajte na umu da korišćenje slojeva prilagođavanja povećava veličinu datoteke i zahteva više RAM memorije sa vašeg računara. Kada pristupite komandama za prilagođavanje boja i tonova na tabli (paleti) podešavanja biće automatski kreiran novi sloj prilagođavanja.


Ako ne želite da koristite slojeve prilagođavanja možete primeniti prilagođavanje direktno na sloj sa slikom (Image > Adjustments). Zapamtite da su neke informacije o slici odbačene kada pravite prilagođavanje boja i tonova direktno na sloju sa slikom.


Za kritičan rad i maksimalno očuvanje podataka slike, bolje je da je slika sa kojom radite 16 bitna (16 bita po kanalu) nego 8 bitna (8 bita po kanalu - eng. channel). Gubitak informacija sa slike je kritičniji u 8 bitnim slikama. Generalno 16 bitne slike imaju veću veličinu datoteke od 8 bitnih.

Kojim redosledom treba ići prilikom korekcije boja i tonova slike?

Napraviti duplikat. Duplirajte ili napravite kopiju slike. Rad sa kopijom slike čuva originalnu u slučaju da želite da koristite sliku u njenom originalnom stanju.

Ispravljanje slike. Ispravite sliku ako je potrebno pomoću Ruler Tool alatke.

Otsecanje viška. Otsecanje je proces uklanjanja dela slike da biste kreirali fokus ili ojačali kompoziciju. Deo slike možete izrezati pomoću alatke Crop Tool.

Proveriti dimenzije. Trebate znati namenu slike sa kojom radite. Ako su dimenzije slike veće od potrebnih, smanjite ih na početku. Rad sa datotekama većih dimenzija iziskuje veću količinu RAM memorije i više vremena da se zadata operacija izvrši.

Uklanjanje šumova (Noise). Šumovi se pojavljuju kao nasumično razbacani nepotrebni pikseli koji nisu deo detalja slike. Šumove može izazvati fotografisanje sa visokim ISO podešavanjem digitalnog foto aparata ili nedovoljna ekspozicija. Jeftiniji modeli digitalnih foto aparata obično prave slike sa više šumova. Skenirane slike takođe mogu imati šumove.

Otvorite Histogram ili Info karticu. Otvorite jednu ili obe kartice u prošireni prikaz. Dok vršite prilagođavanja, obe kartice prikazuju korisne povratne informacije o vašim podešavanjima.

Balansiranje boja. Možete koristiti Levels i Curves kartice da ispravite opseg tonova i izbalansirate boje prilagođavanjem nivoa inteziteta senki (shadows), srednjih tonova (midtones) i naglašavanje (highlights).

Uklanjanje suvišnih detalja, crvenih očiju. Uklonite neželjene objekte sa slike koji štete kompoziciji i ukupnom izgledu slike i efekat crvenih očiju.

Doterivanje boja. Ako znate kako neka boja izgleda u prirodi a nije tako prikazana na slici, možete je doterati čime ćete uticati na ukupan kvalitet korekcije boja.

Kontrast. Kontrast podešavanje vam omogućava jednostavno podešavanje i unapređivanje opsega tonova slike.

Izoštravanje slike. Izoštravanje poboljšava definiciju ivica slike (Filter > Sharpen > jedna od opcija).

Ukrašavanje. Ovo je opcionalno, možete ukrasiti vašu sliku dodavanjem ivica ili ramova.

Čuvanje na čvrstom disku. Da biste sačuvali sve funkcije Adobe Photoshop (slojevi, efekti, maske..) sačuvajte kopiju slike u Photoshop formatu (PSD). Kao i većina formata PSD podržava datoteke do 2 GB veličine. Za datoteke veće od 2 GB koristite Large Document Format (PSB), Photoshop RAW, TIFF (do 4 GB) ili DICOM format.

Formati za 16 bitne slike (zahteva Save As komandu)
Photoshop, Large Document Format (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop RAW, PNG, Portable Bit Map i TIFF.
Obaveštenje: Save for Web & Devices komanda automatski konvertuje 16 bitne slike u 8 bitne.

 Formati za 32 bitne slike (zahteva Save As komandu)
Photoshop, large Document Format (PSB), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance i TIFF.

Komande za čuvanje datoteka
Save. Čuva promene koje ste napravili. Datoteka ostaje u istom formatu.
Save As. Čuva sliku na drugoj lokaciji, pod drugim imenom ili u drugom formatu.
Save for Web & Devices. Čuva optimiziranu sliku za Internet ili mobilne uređaje.


Lista sa svim lekcijama
Isprobajte besplatno Adobe Photoshop

Популарни постови