Patch tool je ne-destruktivan u Adobe Photoshop CS6

Jedna od mnogih novina u novoj Photoshop CS6 verziji je Content Aware opcija za Patch tool. Ova opcija otvara mogućnost zamene piksela na zasebnom sloju (Layer) ili drugim rečima ne-destruktivno. Ne-destruktivno hoće da kaže da nijedan piksel na originalu nije trajno promenjen, zamena se dešava na zasebnom sloju koji možete doterivati, izmeniti ili izbrisati u bilo kom trenutku.

Koje su nove opcije za Patch tool
Nova opcija se nalazi u Patch padajućoj listi na traci sa opcijama alata iz koje možete izabrati Normal ili Content Aware.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Kada je Normal opcija aktivna nećete videti nikakvu promenu u odnosu na prethodnu verziju Photoshopa. Prebacite na Content Aware i videćete nove opcije izlistane na traci sa opcijama alata a među njima i ona najbitnija: Sample All Layers koja omogućava ne-destruktivnu zamenu piksela.

Kako da koristite nove opcije
Prvo izaberite Patch tool iz kutije sa alatima (taster J je tasterska prečica). Kreirajte novi prazan sloj (Layer) koji naravno treba da bude iznad sloja sa slikom. Izaberite Content Aware opciju iz Patch padajuće liste i ne zaboravite da čekirate opciju Sample All Layers.
Odaberite Content-Aware i čekirajte Sample All Layers
Odaberite Content-Aware i čekirajte Sample All Layers

Napravite selekciju pomoću Patch alata (selekciju možete napraviti pomoću bilo kog alata pre nego se prebacite na Patch tool) oko dela slike koji hoćete da zakrpite odnosno zamenite postojeće pikselima sa nekog drugog dela slike.
Napravite selekciju
Napravite selekciju

Sledeći korak je da prevučete selekciju na deo slike sa koga hoćete da uzmete piksele za zamenu postojećih. Ako niste zadovoljni ponovite proces, kliknite unutar selekcije i prevučite je na neki drugi deo slike. Kada se nalazite tačno iznad dela sa koga hoćete da uzmete piksele za zamenu otpustite taster miša i sačekajte.
Prevucite selekciju na deo sa koga hoćete da uzmete piksele za zamenu
Prevucite selekciju na deo sa koga hoćete da uzmete piksele za zamenu

Sledeće što možete uraditi dok je selekcija oko zamenjenih piksela još uvek aktivna je da promenite opciju adaptacije iz Adaptation padajuće liste. Svaka opcija od 5 daje drugačiji rezultat, Vaše je da odaberete onu koja Vam najviše odgovara.
Promenite opciju adaptacije iz Adaptation liste
Promenite opciju adaptacije iz Adaptation liste

Doterajte zakrpu pomoću efekata sloja
Sada kada imate zakrpu na zasebnom sloju možete je doterati i unaprediti ako je to potrebno pomoću modela blendovanja, Opacity klizača ili efekata sloja iz Layer Style dijaloga u kome se nalaze i napredne opcije blendovanja na Blending Options kartici.
Napredne opcije blendovanja u Layer Style dijalogu
Napredne opcije blendovanja u Layer Style dijalogu

Referenca:
Photoshop Help / Content aware patch and move | CS6

Produkt korišćen u ovom tutorijalu: Adobe Photoshop CS6

Популарни постови