Kada i kako da koristite Adobe Every-line Composer u Adobe Photoshop

Jedna od mnogih novina u Adobe Photoshop CS6 je i Type meni. To nije jedina novost kada je tipografija u pitanju, novi su i Paragraph i Character Style paneli ili kartice kako ih ja obično imenujem u mojim tutorijalima. U ovom tutorijalu biće reči o jednoj opciji u Paragraph Style dijalogu a to je Composer. Ova opcija se nalazi na kartici Composition i nudi dva rešenja: Adobe Single-line Composer i Adobe Every-line Composer.

Koja je razlika između Single i Every-line Composer
Opija Adobe single-line Compozer određuje da prilikom poravnanja teksta Photoshop uzima u obzir ili izračunava rastojanje između reči koje će da primeni za svaku liniju teksta posebno dok Every-line Composer određuje da prilikom izračunavanja razmaka uzme u obzir sve što je ukucano u datom paragrafu ili paragrafima ako ih ima više. Da pređemo na primer i to sa opcijom Full Justify gde se ova razlika najbolje i najjasnije vidi.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Prvo ću da ocrtam paragraf kontejner pomoću Horizontal Type Tool. Sledeći korak je nalepljivanje Lorem Ipsum teksta iz Type > Paste lorem Ipsum. Zapazite da poslednja linija paragrafa sadrži samo nekoliko reči.
Paragraf tekst u Adobe Photoshop CS6
Paragraf tekst u Adobe Photoshop CS6

Sledeći korak je kreiranje Paragraph Style preko istoimene kartice: Window > Paragraph Style. Na Indents and Spacing kartici aktiviraću Full Justify opciju potpunog poravnanja teksta i Adobe Single-line Composer na Composer kartici. Evo rezultata (obratite pažnju na poslednju liniju teksta):
Paragraf tekst sa opcijom Full Justify i Adobe Single-line Composer
Paragraf tekst sa opcijom Full Justify i Adobe Single-line Composer

Sada ću prebaciti na Composer kartici na Adobe Every-line Composer. Kakva razlika! I kakav razlog da se koristi Adobe Every-line Composer svaki put kada radite sa paragraph tekstom i opcijama potpunog poravnanja, naročito sa opcijom Full Justify. Napomena da nikakvu razliku nećete videti kada kucate samo jednu liniju teksta iliti point type kako to braća amerikanci kažu.
Paragraf tekst sa opcijom Full Justify i Adobe Every-line Composer
Paragraf tekst sa opcijom Full Justify i Adobe Every-line Composer

Kako promeniti Composer preko Paragraph kartice
Ako ne koristite Paragraph Styles da formatirate tekst, potpuno istu opciju sa istim učinkom imate preko Paragraph kartice (Window  > Paragraph). Prvo se uverite da je sloj (layer) sa tekstom selektovan na Layers kartici ili kliknite pomoću Horizontal Type Tool unutar paragrafa za koji hoćete da promenite Composer. Kliknite na opcije menija Paragraph kartice i izaberite  Single-line ili Every-line Composer. Ova opcija je dostupna i u prethodnoj CS5 verziji ako još uvek niste prešli na CS6.
Promeni Composer preko Paragraph kartice
Promeni Composer preko Paragraph kartice

Referenca:
Photoshop Help / Formatting paragraphs

Softver korišćen u ovom tutorijalu: Adobe Photoshop CS6

Популарни постови