Mini škola grafičkog dizajna – osnovni elementi

Da biste dizajnirali uspešno minimum znanja koji je potreban su poznavanje osnovnih elemenata i principa. U ovom postu daću Vam kratak pregled elemenata sa napomenom da sve što ovde budete pročitali u seriji postova koji će biti objavljeni pod naslovom mini škola grafičkog dizajna ima uporište u knjigama White Space is Not Your Enemy autorki Kim Golombisky i Rebecca Hagen i Non Designers Design Book autorke Robin Wiliams.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Izabrao sam ove dve knjige jer su upućene ljudima koji hoće da se upoznaju sa dizajnom i napisane veoma jasnim i razumljivim jezikom koji ću i ja pokušati da ispratim. Ako razumete Engleski odnosno možete da čitate na Engleskom predlažem Vam da potražite u knjižarama ili naručite jednu od ove dve knjige. Pronašao sam i izvanrednu i besplatnu PDF knjigu Osnovi grafičkog dizajna - Praktikum na Srpskom koju možete preuzeti preko ovog linka (direktno preuzimanje, 11,5 MB).


Osnovni Elementi grafičkog dizajna
Prostor. Ovo je neophodan elemenat bez koga ne može ni jedan dizajn. Prostor može da bude pozitivan i negativan (figura/pozadina). Pozitivan je popunjen prostor a negativan je prazan ili nepopunjen. U primeru ispod crna boja je negativan prostor ili pozadina, text i grafika su pozitivan prostor ili figura.
Pozitivan i negativan prostor (figura-pozadina)
Pozitivan i negativan prostor (figura-pozadina)

Linija. Ovo je osnovni elemenat koji ima veoma bitnu ulogu u dizajniranju. Sve što ovde vidite napisano leži na osnovnoj liniji, ovde mislim na tekst koji čitate. Ta osnovna linija fonta nije vidljiva ali na nju se oslanja svako slovo osim onih koji imaju descent kao što je na primer slovo j. Sva slova su formirana od linija, levo ili desno poravnanje teksta takođe formira vertikalnu liniju. Linija služi i za crtanje a kada se na kraju linije doda trougao formira strelicu koja pokazuje pravac u kome posmatrač treba da nastavi da gleda.
Linija je osnovni elemenat grafičkog dizajna
Linija je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna

Figura. Figura je zapravo zatvorena linija. Izgled većine dizajnerskih projekata je pravougaonog oblika. Pravougaonik nije jedina figura koja se koristi u dizajnu, koriste se i figure crtane slobodnom rukom kao i krugovi, kvadrati, trouglovi… Kod figura razlikujemo dve vrste: organske i neorganske. Organske figure su sve one koje često viđamo u prirodi a neorganske one koje se retko pojavljuju u prirodi kao što su perfektan krug i trougao. Figura može da pokrene trenutno prepoznavanje.

Veličina. Ovo je veoma bitan i lako prepoznatljiv elemenat u svakom dizajnu. Naslovi uvek imaju veću veličinu od tela teksta na primer jer imaju veći značaj. Pomoću veličine možete odrediti hijerarhiju i tačku fokusa koja je prvi princip grafičkog dizajna.
Veličina je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna
Veličina je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna

Obrazac. Obrasci su u stvari dupliranje ili ponavljanje. Znakovne liste su recimo obrasci. Obrasce često viđate kao pozadine. Obrazac formira figura ili motiv koji se neprestano ponavlja. I kod obrazaca razlikujemo organske i neorganske koji se ponavljaju uvek u istom preciznom razmaku.
Obrazac je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna
Obrazac je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna

Tekstura. Generalno ljudi zamišljaju teksturu kao trodimenzionalni reljef. Na kompjuteru možete stvoriti iluziju teksture pomoću softvera koristeći svetlost i senke. Neki papiri za štampanje imaju teksturu ili reljef.
Tekstura je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna
Tekstura je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna

Svetlost. Ovako sam preveo reč value sa engleskog jer se radi o nijansama sive boje između bele i crne. Na jednoj strani imamo crnu a na drugoj belu kao polarnu boju, sve ostalo su nijanse sive. Što više tonova odnosno nijansi sive ima slike veća je iluzija o dubini i dimenziji. Svetle i tamne tonove možete koristiti da naglasite jednu stvar na račun druge.  Svetlost je takođe i jedna od tri komponenti boje.
Svetlost je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna
Svetlost je jedan od osnovnih elemenata grafičkog dizajna

Коментари

Популарни постови