Sve komande u Select meniju Adobe Photoshop

Select meni sadrži komande koje se odnose na pravljenje selekcija. Adobe Photoshop je najmoćniji softver kada je pravljenje selekcija u pitanju i ima sve što je potrebno da napravite idealnu selekciju: napredne opcije, čuvanje selekcije zajedno sa datotekom, dodavanje na sačuvanu selekciju, oduzimanje od sačuvane selekcije, učitavanje sačuvane selekcije, ponovno selektovanje ako ste slučajno poništili selekciju..

Select meni

All. Ova komanda pravi selekciju svih piksela aktivne slike/dokumenta.

Deselect. Poništava selekciju.

Reselect. Ako ste slučajno poništili selekciju možete je povratiti preko ove komande.

Inverse. Koristite ovu komandu da izokrenete napravljenu selekciju.

All Layers. Ova komanda služi da selektujete sve slojeve (Layer) u dokumentu osim Background sloja.

Deselect Layers. Suprotna komanda od All Layers, de-selektuje sve slojeve.

Similar Layers. Kada hoćete da selektujete sve slojeve za tekst (Type Layer) ili sve slojeve sa figurama (Shape Layer), Smart Object slojeve.. u dokumentu koristite ovu komandu.

Color Range. Ova komanda otvara veoma moćan Color Range dijalog pomoću koga možete napraviti selekciju na osnovu boja ili selektovati samo određenu boju, tonove ili boje koje su van opsega boja koje mogu biti odštampane (Out of Gamut opcija se pojavljuje samo za RGB i Lab slike).

Refine Edge. Ova komanda otvara istoimeni dijalog u kome možete dovesti selekciju do savršenstva i prikazati je u odnosu na različite pozadine.

Modify. Ova komanda ima nekoliko pod-opcija pomoću kojih možete proširiti selekciju (Expand), smanjiti je (Contract), omakšati ivice (Smooth), napraviti fini prelaz između selekcije i okolnih piksela (Feather) ili napraviti ivicu od navedenog broja piksela oko selekcije (Border).

Grow. Ova komanda povećava selekciju tako što dodaje okolne piksele koji su slični bojom selektovanim (onima koji se nalaze unutar selekcije). Da biste koristili ovu komandu morate imati kreiranu selekciju na slikama kontinuiranih tonova kao što su fotografije.

Similar. Slična komanda kao Grow sa tom razlikom da dodaje na selekciju sve bojom slične piksele bilo gde da se nalaze u okviru slike/dokumenta.

Transform Selection. Ova komanda omogućuje transformisanje selekcije bez uticaja na selektovane piksele (kada koristite Free Transform ili Transform > opcija komande, trnsformacijom selekcije transformisaćete i sve piksele unutar selekcije).

Edit in Quick Mask Mode. Ova komanda pokreće Quick Mask model selektovanja u kome možete kreirati selekcije pomoću četkice uz vizuelni uvid i potpunu kontrolu selekcije.

Load Selection. Ova komanda služi da učitate sačuvanu selekciju.

Save Selection. Otvara dijalog u kome možete kreirati masku sloja (izaberite ime sloja iz Channel padajuće liste), sačuvati selekciju kao novi Alpha kanal (sve maske su inače Alpha kanali), zameniti sačuvanu selekciju novom (izaberite ime sačuvane selekcije iz Channel padajuće liste prvo a zatim Replace Channel opciju), dodati na postojeću sačuvanu selekciju (izaberite ime sačuvane selekcije iz Channel padajuće liste prvo a zatim Add to Channel opciju), oduzeti od sačuvane selekcije (izaberite ime sačuvane selekcije iz Channel padajuće liste prvo a zatim Subtract from Channel opciju) ili sačuvati samo delove koji se preklapaju (izaberite ime sačuvane selekcije iz Channel padajuće liste prvo a zatim Intersect with Channel opciju)


Популарни постови