Figure (Shapes) u Adobe Photoshop CS5

U Photoshopu možete nacrtati svaku figuru ili oblik koji možete zamisliti. Osim što to možete raditi pomoću olovke (Pen Tool), figure možete crtati i pomoću pre-definisanih figura koje dobijate sa instalacijom Photoshopa. U pre-definisane figure spadaju :


Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat.
Rounded Rectangle Tool – crta pravougaonik ili kvadrat sa zaobljenim ivicama.
Ellipse Tool – crta elipsaste oblike ili krug.
Polygon Tool – crta figure sa najmanje 3 a najviše 100 strana. Pomoću ovog alata možete nacrtati i zvezdu.
Line Tool – crta linije.
Custom Shape Tool crta najrazličitije oblike. Možete kreirati svoje ili preuzeti sa Interneta.

Ova grupa alata je dostupna iz kutije sa alatima ili preko tastaturske prečice slova U.

Traka sa opcijama alata – parametri


Parametri koji su isti za sve modele crtanja


Prvi parametar na traci sa opcijama alata koji trebate podesiti kada radite sa figurama (ili ih crtate) je model crtanja.

Prvi na listi je crtanje figure na sloju za figure. Kada odaberete ovaj model crtanja biće automatski kreiran novi sloj za figure kada počnete da crtate. Nacrtana figura ima vektorski definisan oblik koji ima niz prednosti: možete menjati oblik, veličinu, boju figure bez ikakvog gubitka u kvalitetu.

Drugi model je crtanje putanje (Path) figure na aktivnom sloju. Putanje su takođe vektorski oblici i možete sve promeniti u bilo kom trenutku. Kada odaberete ovaj model crtanja vi ćete crtati privremene putanje (Work Path) po fabričkom podešavanju. Privremenu putanju morate preimenovati ili pretvoriti u putanju (Path) da biste je sačuvali u suprotnom biće obrisana kada počnete sa crtanjem nove privremene putanje. Drugi način da sačuvate putanju od gubitka a time obezbedite i da ona bude sačuvana zajedno sa datotekom (ako datoteka podržava rad sa putanjama) je da kreirate putanju na PATHS kartici pre početka crtanja. Putanju možete popuniti bojom, gradientom, obrascem, pretvoriti u selekciju

Treći model crtanja je crtanje piksela (Fill pixels) i ovaj model nije dostupan kada radite sa olovkom. Crtanje piksela znači da radite direktno na sloju koji je aktivan i crtate piksele koji nemaju vektorski definisani oblik. Kada radite sa pikselima u Photoshopu imate manju fleksibilnost u odnosu na vektorski bazirane figure.

Drugi parametar odnosno opcija je da odaberete alat sa kojim radite. Redom su izlistani svi alati pomoću kojih možete nacrtati figuru u Photoshopu. Možete se prebacivati sa jednog alata na drugi klikom na njegovu ikonicu na traci sa opcijama alata. Jedan od parametara koji je dostupan je i Geometry options koji se otvara kada kliknete na mali crni trougao sa desne strane Custom Shape Tool ikonice.


Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja (Path)


Sledeći parametar je preklapanje figura. Kada radite u modelu crtanja figura na sloju za figure:

Prva ikonica je Create new shape layer odnosno nacrtaj novu figuru.

Druga ikonica je Add to shape area (+) – dodaj na figuru.


Treća opcija je oduzmi od figure – Subtract from shape area (-)

Intersect shape areas je četvrta ikonica i kada je ona aktivna biće zadržani samo delovi na kojima se figure preklapaju.
Peta opcija je Exclude overlapping shape areas i ona radi suprotnu stvar od četvrte. Kada uključite ovu opciju biće odbačeni delovi na kojima se figure preklapaju.
Kada radite u modelu crtanja putanje figure, prva opcija je Add to path area odnosno dodaj na putanju. Naredne opcije su potpuno iste kao i za model crtanja figure na zasebnom sloju za figure. Ovim se završavaju parametri dostupni za crtanje putanja figure.

Sledeći parametar na traci sa opcijama alata je stil sloja. Drugim rečima na figuru koju nacrtate biće primenjen stil koji ste izabrali iz Style lebdećeg prozorčeta. Da prikažete lebdeće prozorče sa stilovima sloja, kliknite na mali crni trougao sa desne strane stila koji je prikazan. Jednom odabran stil biće primenjivan na sve figure sve dok ga ne promenite ili odaberete No Style iz lebdećeg prozorčeta. No Style je prva opcija koja je dostupna u podrazumevanom setu stilova. Ako ste promenili set stilova, kliknite na mali crni trougao u gornjem desnom uglu i izaberite prvu opciju u padajućoj listi. Po fabričkom podešavanju stoji crvena linija ukoso koja označava da nijedan stil neće biti primenjen.


Poslednji parametar na traci sa opcijama alata je da odaberete boju za figuru. Ovaj parametar neće važiti kada odaberete da primenite stil sloja. Da podesite boju za figuru kliknite na pravougaonik sa bojom i odaberite boju u Pick a solid color: dijalogu.

Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela


Kada crtate figure sastavljene od piksela možete odabrati model mešanja piksela koje crtate sa onima ispod iz Mode: padajuće liste.

U Opacity tekst polju možete ukucati procenat providnosti ili je podesiti na klizaču koji se pojavljuje kada kliknete sa desne strane tekst polja.

Poslednji parametar je Anti-alias koji popunjava (omekšava) oštre ivice piksela i omogućava savršeno uklapanje nacrtanih piksela sa pikselima slike.

Dodatni parametri

Kada radite sa Rounded Rectangle Tool i Polygon Tool alatima pojaviće se opcije specifične za ove alate: Radius tekst polje u kome određujete zaobljenost uglova pravougaonika ili kvadrata sa zaobljenim ivicama (Rounded Rectangle Tool) i tekst polje (Sides) u kome trebate ukucati broj strana poligona (Polygon Tool).

Crtanje figure


Da nacrtate figuru, prvo aktivirajte neki od alata za crtanje preko kutije sa alatima ili pomoću tastaturske prečice slova U. Podesite parametre koji su prethodno opisani. Kliknite i držeći taster miša ocrtajte figuru. Da nacrtate kvadrat kada radite sa Rectangle Tool alatom, pritisnite i držite taster Shift dok crtate. Uradite isto kada hoćete da nacrtate krug dok radite sa Ellipse Tool. Da crtate figuru iz tačke u koju ste prvi put kliknuli, pritisnite i držite taster Alt nakon što ste započeli crtanje figure. Pogledajte ove instrukcije za rad sa olovkom.
Ocrtanu figuru možete menjati i prilagođavati svaki od parametara i nakon što ste je nacrtali. Da promenite boju možete preko pravougaonika sa bojom na traci sa opcijama alata ili duplim klikom na minijaturni prikaz na LAYERS kartici. Preko LAYERS kartice možete menjati model mešanja boja (kliknite na Normal u gornjem levom uglu), promeniti providnost (Opacity) ili primeniti efekat i stil sloja preko fx ikonice koja se nalazi u dnu.

Možete koristiti i opcije preklapanja na traci sa opcijama da promenite figuru.

Za transformisanje figure koristite komandu Free Transform ili Transform iz Edit menija. Brži način da uđete u režim transformisanja je tastaturska prečica Ctrl + T.


Da pomerate figure možete pomoću Move Tool i Path Selection Tool alata.

Da menjate figuru možete pomoću Direct Selection Tool.


Svaka nacrtana figura ima ivice definisane putanjom tako da možete koristiti i sve alate za rad sa putanjama iz grupe olovaka - Pen Tool.


Популарни постови