Promenite mapu tastaturskih prečica i radite ne-destruktivno u Photoshopu


U Photoshopu imate dosta tastaturskih prečica koje dolaze sa instalacijom programa ali one nisu trajne i možete ih menjati. Osim što možete pripisivati i dodavati nove, možete i menjati postojeće odnosno promeniti komandu kojoj su one pripisane. Primer za promenu na bolje su Levels i Curves prilagođavanja kojima su po fabričkom podešavanju pripisane istoimene komande u Image meniju. Kada radite sa ovim prilagođavanjima iz Image menija, vi radite direktno sa pikselima i to je destruktivni način jer kasnije se ne možete vratiti na to prilagođavanje i promeniti njegove stavke i prilagođavanja koje ste napravili. Nasuprot tome u Layer meniju su smeštene istoimene komande koje su ne-destruktivne i koje takođe možete naći na ADJUSTMENTS paleti sa desne strane ekrana.

Pritisnite kombinaciju Ctrl + Shift + Alt + K na tastaturi da vam se otvori Keyboard and Menus dijalog. Pronađite Layer na kartici Keyboard Shortcuts i kliknite na trougao ispred da se proširi i prikaže vam stavke iz tog menija.

Spustite se niže pomoću klizača sa desne strane dok ne vidite New Adjustments Layer i Levels i Curves ispod. Kliknite sa desne strane Levels natpisa u istoj visini i pojaviće se prazno tekst polje sa treperavom crtom unutar koja označava da je polje aktivno i da možete ukucati novu tastatursku prečicu. Pritisnite kombinaciju Ctrl i L taster na tastaturi istovremeno da se pojavi u tekst polju Ctrl + L i bićete obavešteni žutim trouglom upozorenja da je tastaturska prečica u konfliktu sa postojećom. Kliknite na Accept dugme sa desne strane da prihvatite promenu. Uradite isto i za Curves prilagođavanje (Ctrl + M). U vrhu dijaloga u Set: padajućoj listi natpis će se promeniti sa Photoshop Defaults na (modified) što znači da su upotrebi modifikovane tastaturske prečice, možete ih sačuvati a možete se uvek vratiti na fabričke (podrazumevane) tako što ćete iz liste izabrati Photoshop Defaults. Na kraju kliknite OK dugme da sačuvate promene i izađete iz ovog dijaloga.

Sledeći put kada pritisnete tastatursku prečicu za Curves podešavanja (Ctrl + M), umesto destruktivnog Curves dijaloga iz Image menija, otvoriće vam se New Layer dijalog u kome možete upisati ime za novi sloj prilagođavanja koji će biti kreiran, napraviti Clipping Mask odnosno odrediti da prilagođavanje utiče samo na sloj ispod a ne na sve slojeve koji su ispod njega što je podrazumevana vrednost i izabrati model blendovanja odnosno mešanja piksela iz Mode: padajuće liste.

Možete jednostavno pritisnuti Enter na tastaturi bez ikakvih promena u ovom dijalogu i novi sloj će se zvati Curves 1. Novi ne-destruktivni sloj Curves prilagođavanja će biti kreiran na LAYERS kartici i Curves dijalog proširen na ADJUSTMENTS paleti i spreman za rad i prilagođavanja na koja se možete kasnije vratiti i promeniti ih bez ikakvog oštećivanja piksela odnosno originalnih podataka slike.

Популарни постови