Obojite stavke u meniju radi lakše navigacije u Adobe Photoshop


Photoshop pruža mnogo načina za prilagođavanje radnog prostora i izgleda ličnim potrebama i navikama. Jedan od načina da prilagodite njegov izgled radi lakše navigacije to jest pronalaženja komandi u meniju programa je da obojite pozadinu stavki bojom po izboru.

Osnovna ideja je da podelite komande na grupe kao što su: prilagođavanje boja, selekcije, dokumenat i tako dalje. Možete grupisati komande onako kako to za vas ima smisla.

Za ovu priliku i demonstraciju, ja sam odredio grupi prilagođavanja boja plavu boju, selekcijama -crvenu i grupi dokumenat - zelenu boju, gde dokumenat za mene ima smisla u vidu veličine platna za crtanje, veličine datoteke, modela boja

Da biste izvršili ovakvu adaptaciju stavki u meniju radi lakše navigacije, kliknite na Edit u meniju programa da se proširi i prikaže listu iz koje treba da izaberete Keyboard Shortcuts stavku, a možete koristiti i tastatursku prečicu Ctrl + Shift + Alt + K.

U Keyboard Shortcuts and Menus dijalogu koji se otvori, kliknite na Menus karticu da se prebacite na opcije koje ona nudi. Na ovoj kartici imate opcije da sakrijete ili prikažete stavke iz menija i obojite njihovu pozadinu bojom koju vi izaberete. Stavke koje se pojavljuju u menijima su podeljene u dve grupe: meni programa i meni paleta. Izaberite koja grupa stavki da vam bude prikazana iz padajuće liste Menu For:.

Kada ste izabrali grupu stavki, spustite se niže i kliknite na trougao ispred nekog od menija da se proširi i prikaže vam sve stavke koje su dostupne. Da sakrijete stavku u meniju (neće biti vidljiva kada proširite taj meni ali će i dalje biti dostupna), kliknite na ikonicu oka da ga zatvorite (ostaće prazana kvadrat). Da obojite pozadinu neke stavke u meniju, kliknite na slova None i izaberite boju iz padajuće liste.

Dok pripisujete boje stavkama u meniju, u Set: padajućoj listi sa leve strane pri vrhu, Photoshop Defaults će se promeniti u Photoshop Defaults (modified) što označava da su podrazumevane vrednosti (Default) promenjene i da su one na snazi odnosno važeće. Kada završite sa pripisivanjem boja stavkama u meniju, možete sačuvati taj set podešavanja tako što ćete kliknuti na Save ikonicu, upisati ime za taj set i sačuvati ga a možete i kliknuti na dugme OK sa desne strane pri vrhu da potvrdite promene i izađete iz ovog dijaloga. Sve možete vratiti na podrazumevane vrednosti iz Set: padajuće liste tako što ćete izabrati Photoshop Defaults. Ako vam neki set nije potreban više, izaberite ga sa liste a zatim kliknite na ikonicu kante za otpatke.

Primer obojenih stavki u meniju:


Популарни постови