Liquify filter u Adobe Photoshop CS5


Lekcija 17/C


Liquify filter je mesto gde najlakše i najbrže možete dodati osmeh na lice, smanjiti veličinu nosa, napumpati ženske grudi i smršati pomoću komandi koje su dostupne u ovom filteru. Da koristite ovaj filter idite na Filter u meniju i izaberite Liquify.

Komande u Liquify filteru vam omogućavaju da privučete ili odgurate piksele sa slike, okrećete ih u krug, sabijete ili nadujete, zamrznete delove slike tako da oni ostaju imuni na promene koje se dešavaju okolo kao i da rekonstruišete ono što ste uradili (nešto kao Undo komanda).Alati za rad u liquify filteru

Forward Warp tool vam omogućava da gurate piksele sa slike, kliknite i povucite u stranu.

Reconstruct tool služi kao Undo komanda. Kliknite i povucite na delu slike koji hoćete da vratite u prethodno stanje.

Twirl Clockwise tool okreće piksele u smeru kazaljke na satu. Kliknite i držite taster miša da biste okretali piksele koji se nalaze u prečniku četkice. Kada hoćete da okrećete piksele u suprotnom pravcu od kazaljki na satu, pritisnite i taster Alt na tastaturi dok radite sa ovom alatkom.

Pucker tool sažima piksele ka centru četkice, kliknite i držite ili povucite u stranu da sabijete piksele ka centru. Držanje tastera Alt na tastaturi dok radite sa ovom alatkom prebacuje na Bloat tool i kreće da nadima piksele (za slučaj da preterate sa sažimanjem).

Bloat tool nadima piksele iz centra četkice, drženjem Alt tastera na tastaturi prebacujete se na Pucker tool (kada preterate sa nadimanjem).

Push Left tool gura piksele na levo (nije obavezno da je to vaša leva strana), kliknite i povucite da odgurate piksele u levo. Ako gurate ododzdo na gore, pikseli će biti gurani na levu stranu ekrana, kada kliknete i povučete na dole, pikseli će biti gurani na desnu stranu ekrana. Pritisnite taster Alt na tastaturi da promenite pravac u kome gurate piksele.

Mirror tool izokreće i kopira piksele koji se nalaze sa leve strane kada kliknete i povučete. Kada povučete sa leva na desno, sve što je odmah iznad kursora je izokrenuto i preslikano duž linije koju vučete. Kada držite taster Alt pritisnut, izokrećete redosled i biće izokrenuti i kopirani pikseli sa desna na levo. Za precizniju kontrolu i dobre rezultate koristite Freeze Mask tool koji zamrazava piksele i štiti ih od bilo kakve promene.

Turbulence tool pravi turbulenciju, odnosno talase duž linije koju vučete. Pritisnite taster Alt da se prebacite na Reconstruct tool i poništite (rekonstruišete) to što ste uradili.

Freeze Mask tool koristite da zaštitite delove slike od bilo kakve promene. Obojite deo koji hoćete da zaštitite pre nego počnete da pravite promene sa nekim od alata.

Thaw Mask tool služi da obriše odnosno poništi masku koju ste napravili pomoću Freeze Mask.

Hand tool koristite kada slika ne može da stane u okvir prozora. Kliknite i povucite da se prebacite na drugi deo slike.

Zoom tool služi za uveličavanje i smanjivanje uveličavanja slike. Kliknite na deo slike iz čijeg centra hoćete da se slika uveliča i držite taster Alt na tastaturi na smanjite nivo uveličavanja.

Opcije alata

Opcije alata su smeštene sa desne strane ekrana u sekciji Tools Options.

Brush size određuje veličinu četkice. Veličinu četkice možete kontrolisati i pomoću [ / ] tastera na tastaturi.

Brush Density je intezitet distorzije od centra ćetkice ka spolja. Ovo je ekvivalentno tvrdoći četkice (Hardness) u Photoshopu.

Brush Pressure kontroliše brzinu distorzije. Što je veće brojka, distorzija će biti brže primenjivana i nećete biti u stanju da pratite promene koje se dešavaju.

Brush Rate kontroliše količinu distorzije koja se primenjuje kada kliknete i zadržite.

Turbulence Jitter opcija je dostupna jedino kada radite sa Turbulence tool. Što je veća brojka, veća je i distorzija piksela.

Reconstruct Mode: je najbolje podesiti na Revert jer tako vraća na ono što je bilo kada radite sa Reconstruct tool.

U Reconstruct Options sekciji podesite Mode: na Revert i koristite dugme Restore All da vratite sve na početak.

Filteri u Adobe Photoshop CS5
Lista sa svim lekcijama

Reference:
Photoshop / Liquify filter

Популарни постови