Efekti (Effects) i stilovi (Styles) slojeva u Adobe Photoshop CS5

Razlika između efekata i stilova

Razlika između efekata i stilova je ta što su efekti zasebne funkcije koje se mogu primeniti na sloj (layer) a stilovi su pre-definisani skupovi efekata. Efekte možete prilagođavati a stilove kreirati i sačuvati ili koristiti postojeće koji dolaze sa instalacijom.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Takođe možete nabaviti stilove na Internetu, skinuti, instalirati i po potrebi prilagođavati i menjati.

U Photoshopu se mogu naći 10 različitih efekata koje možete primeniti na sloj preko fx ikonice koja se nalazi u dnu LAYERS kartice.

Efekti

Drop Shadow dodaje senku na sadržaj sloja.Inner Shadow dodaje unutrašnju senku.Outer Glow dodaje sjaj oko sadržaja sloja.Inner Glow dodaje sjaj unutar sadržaja sloja na kome je primenjen.Bevel and Emboss dodaje naglašavanje i senke i stvara izgled podignutog ili spuštenog sadržaja sloja. Može se koristiti u nekoliko varijanti koje su dostupne.

Satin dodaje senčenje po unutrašnjem obodu.

Color Popunjava sadržaj sloja bojom.Gradient popunjava sadržaj sloja gradientom.Pattern dodaje patern (obrazac) na sadržaj sloja na kome je primenjen.Stroke naglašava ivice sadržaja sloja pomoću boje, gradienta ili paterna. Naglašavanje može biti izvan, unutar ili po sredini spoljašne ivice sadržaja.

Prilagođavanje efekata

Kada izaberete neki efekat iz liste fx, otvoriće vam se Layer Style dijalog u kome možete prilagođavati pojavljivanje efekta preko klizača i padajućih listi sa desne strane dijaloga. Na snimku je osim Drop Shadow efekta za koji vidite opcije prilagođavanja sa desne strane, dodat efekat Bevel and Emboss ali se opcije za prilagođavanje ne vide. Da biste videli opcije prilagođavanja efekta morate kliknuti na njega da dobije plavu pozadinu. Ako ste nezadovoljni promenama prilikom prilagođavanja, kliknite na dugme Reset to Default i sve vrednosti će biti vraćene na podrazumevane (fabričke).
 

Primenjivanje stilova sloja

Da biste primenili stil na sloj, kliknite na Styles u vrhu Layer Style dijaloga da vam se otvori ponuda stilova. Možete izabrati neki od ponuđenih klikom na njega ili kliknuti na trougao pri vrhu sa desne strane da se pojavi padajuća lista iz koje treba da izaberete neki od ponuđenih pre-definisanih stilova. Pojaviće se novi dijalog u kome treba da kliknete na OK ako hoćete da vam bude prikazan samo skup pre-definisanih stilova koje ste odabrali sa liste ili Append ako hoćete da u ponudi stilova vidite trenutne i one koje ste izabrali sa liste.

Prilagođavanje stilova

Stilove možete prilagođavati. Ako hoćete da podesite neki efekat, kliknite na njegovo ime da vam se pojave opcije prilagođavanja. Ako želite da isključite neki efekat, kliknite u kvadrat ispred njegovog imena da ostane prazan. Da dodate još neki efekat na postojeće, kliknite u kvadrat ispred njegovog imena da se pojavi znak za potvrdu.

Ako hoćete da sačuvate stil koji ste kreirali prilagođavanjem i podešavanjem, kliknite na dugme New Style.. a zatim upišite neko ime i kliknite dugme OK.

Stilove na sloj možete primeniti i preko STYLES kartice na paletama. Sloj na koji hoćete da primenite stil treba da je aktivan, kliknite na STYLES karticu da vam bude prikazana ponuda stilova a zatim na stil. Da promenite garnituru pre-definisanih stilova, kliknite na ikonicu sa trouglom koji pokazuje na dole koja se nalazi u desnom uglu i izaberite garnituru pre-definisanih stilova.
Google Groups
Udruženje Korisnika Adobe Photoshop

Популарни постови