Crop Tool u Adobe Photoshop CS5

Crop Tool koristite da odsečete deo slike. Pomoću ove alatke možete odseći deo slike i u perspektivi - ova opcija je dostupna samo kada trajno odsecate deo slike. Još jedna ekstremno uslužna opcija ove alatke je opcija Hide – sakrij, tako da vi ustvari ne odsecate trajno taj deo slike već ga sakrivate, iako na ekranu slika izgleda da je odsečena i da povratka nema, možete uvek povratiti odsečeni (sakriveni) deo preko opcije Reveal All iz Image u meniju programa.
Slice Tool i Slice Select Tool koristite kada dizajnirate elemente ili kompletne stranice za Internet sajt ili blog. Ove alatke omogućavaju da pretvorite slike u linkove koji vode do drugih internet stranica ili sajtova. Osim toga možete podeliti sliku na delove i optimizirati svaki deo zasebno u Save for Web > Devices dijalogu. Kada krenete da sačuvate sliku podeljenu na manje delove (slice) imaćete opciju da uz optimizirane slike sačuvate i HTML kod koji je neophodan za prikazivanje u Internet pregledaču. 
Ove tri alatke se nalaze u kutiji sa alatkama na 5. mestu odozgo na dole i uvek je vidljiva samo jedna. Kliknite na vidljivu alatku i otvoriće se lebdeće prozorče sa svim alatkama iz ove grupe. Da aktivirate neku od alatki, navedite kursor iznad njene ikonice i imena, pozadina će potamniti, kliknite i aktivirali ste alatku. Da se uverite da je aktivna alatka možete preko kutije sa alatkama – uvek je vidljiva samo aktivna alatka ili preko trake sa opcijama alata, ikonica aktivne alatke stoji na početku trake. Da aktivirate neku alatku iz ove grupe možete i preko tastaturske prečice slova C, kliknite na ovo slovo na tastaturi i pogledajte u kutiji sa alatkama i na početku trake sa opcijama alata koju ste alatku aktivirali. Ako niste aktivirali onu koja vam je potrebna nastavite da pritiskate slovo C dok se ne pojavi ona sa kojom hoćete da radite.


Crop Tool – osecanje dela slike

Da biste koristili ovu alatku trebate imati otvoren dokumenat to jest sliku. Aktivirajte Crop Tool, kliknite na sliku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da ocrtate figuru po kojoj će slika biti odečena. Kada ste ocrtali figuru, deo koji će biti zadržan će ostati nepromenjen i biće podeljen na 9 kvadrata, a deo koji treba da bude odsečen će biti zatamnjen crnom bojom.

Ocrtanu figuru možete premeštati na ekranu – kliknite unutar dela koji nije zatamnjen i držeči levi taster miša povucite da biste premestili položaj figure.

Figuru koju ste ocrtali možete povećavati i smanjivati navođenjem kursora na neki od kvadrata koji se pojavljuju na uglovima i sredinama svake strane figure. Kada se kursor pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima, kliknite i povucite na spolja da proširite ili unutra da smanjite figuru. Da održite proporcije, pritisnite i taster Shift na tastaturi dok smanjujete i povećavate.

Da rotirate figuru, navedite mišem na ugao figure – malo spolja od kvadrata i kada se pretvori u prelomljene strelice, kliknite i vucite na gore ili dole da zarotirate.


Odsecanje u perspektivi

Kada hoćete da odečete deo slike koji je pod nekim uglom koristite opciju Perspective koja se pojavljuje na traci sa opcijama alata nakon što ste ocrtali figuru.

Kliknite u kvadrat ispred ove opcije da se pojavi znak za potvrdu. Navedite mišem na kvadrate u uglovima figure, kliknite i premestite ih da obuhvate deo slike koji planirate da odečete.

Na kraju kliknite na znak za potvrdu na traci sa opcijama alata ili pritisnite taster Enter na tastaturi. Deo slike će biti odsečen i automatski ispravljen.

Opcija Perspective će ostati uključena sve dok je vi sami ne isključite a kada je ona uključena nećete moći da koristite opciju Hide koja je opisana u nastavku. Predlažem da je isključite odmah nakon upotrebe.


Odsecanje po dimenzijama

Ako unapred znate koje su vam dimenzije i rezolucija potrebni, možete ih upisati u tekst polja na traci sa opcijama alata. Uradite to pre nego što ocrtate figuru pomoću Crop Tool. Upišite broj u prvom tekst polju. Ako znate dimenzije u centimetrima, onda iza broja upišite cm, ako su dimenzije u pikselima, možete pritisnuti Tab i treperava crta za unos će se prebaciti na sledeće polje a na broj koji ste upisali biće automatski dodat nastavak px. Ako ništa ne upišete u polje za rezoluciju, biće zadržana trenutna rezolucija slike. Kada upišete sve brojeve pritisnite Enter na tastaturi da potvrdite i pređite na ocrtavanje figure.

Deo koji ste ocrtali će nakon potvrđivanja operacije (Enter ili znak za potvrdu na traci sa opcijama alata) imati dimenzije i rezoluciju koju ste upisali. Kada povećavate i smanjujete ocrtanu figuru, ona će uvek biti u pre-definisanim proporcijama koje ste vi odredili i upisali. Imajte na umu da će upisane dimenzije ostati na snazi sve dok ih vi sami ne izbrišete (i sledeći put kada koristite ovu alatku) a to najlakše možete učiniti klikom na dugme Clear.
Ispred dugmeta Clear nalazi se dugme Front Image koje služi da iskopira dimenzije i rezoluciju slike i nalepi ih u polja Width, Height i Resolution. Ovu opciju možete koristiti da pokupite odnosno iskopirate sve navedene parametre sa bilo koje otvorene slike u Photoshopu i koristite ih da promenite dimenzije i rezoluciju neke druge otvorene slike. Prvo se prebacite na karticu sa slikom od koje hoćete da pokupite parametre i kliknite Front Image dugme. Photoshop će popuniti sva polja na osnovu dimenzija i rezolucije te slike, vratite se ili prebacite na karticu sa slikom na koju treba da primenite iskopirane parametre.


Opcija Hide – sakrij

Da biste koristili ovu povoljnost, morate Background sloj pretvoriti u normalan dvaput kliknuvši na slova Background, a zatim pritisnite OK u dijalogu koji se pojavi. Ova opcija se pojavljuje nakon što ste ocrtali figure (ako nije dostupna, isključite opciju Perspective). Kliknite u radio polje ispred da se pojavi zeleni krug a zatim podesite figuru i potvrdite operaciju.

Slika će biti odsečena na ekranu i za bilo koju upotrebu. Ako se predomislite možete se vratiti na početak preko Image – Reveal All. Treba da je aktivan sloj na kome ste izvršili odsecanje da bi povratili deo koji je odsečen. Ovu pogodnost možete koristiti i kasnije na isti način ako sačuvate sliku u .psd formatu. I ova opcija ostaje na snazi sve dok je vi sami ne isključite.

Reference:
Photoshop Help / Adjusting crop, rotation, and canvas

Популарни постови