Šta je statusna traka (status bar) u Adobe Photoshop CS5?

Lekcija 6

Statusna traka
Statusna traka se nalazi na dnu prozora u levom donjem uglu svakog otvorenog dokumenta i prikazuje korisne informacije kao što je procenat uvećanja i veličina datoteke aktivnog dokumenta (slike) i kratka uputstva za korišćenje alatke koja je aktivna.


Napomena: Takođe možete videti autorska prava i informacije koje su dodate uz datoteku. Ove informacije uključuju standardne informacije o datoteci i Digital watermarks. Photoshop automatski skenira otvorene slike za žigove pomoću Digimarc Detect Watermark dodatka (Plug In). Ako otkrije vodeni žig Photoshop prikazuje simbol autorskih prava © u naslovnoj traci prozora slike i ažurira polja autorski prava u File Info dijalogu.


Kako da prikažem određene informacije na statusnoj traci?
Kliknite na mali crni trougao sa strane i izaberite jednu od opcija:


Version Cue1 ako imate odobren ovaj servis odaberite opciju prikaza iz pop-up menija.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Document Sizes prikazuje informacije o količini podataka na slici. Broj sa leve strane predstavlja veličinu datoteke za štampanje sačuvane u Adobe Photoshop formatu. Broj sa desne strane prikazuje približnu veličinu datoteke uključujući slojeve (layers) i kanale (channels).
Document Profile prikazuje naziv profila boja (color profile) koji slika koristi.
Document Dimensions prikazuje trenutne dimenzije slike.
Scratch Sizes prikazuje informacije o količini RAM memorije i grebanje diska2 za obradu slike. Broj sa leve strane predstavlja količinu memorije koju trenutno koristi ovaj program za prikazivanje svih otvorenih slika. Broj sa desne strane predstavlja ukupnu količinu raspoložive RAM memorije za obradu slika.
Efficiency je procenat vremena koje program provodi na obavljanju operacije. Ako je vrednost ispod 100% Photoshop koristi grebanje diska2 i stoga radi sporije. 
Timing prikazuje vreme koje je bilo potrebno za izvršenje poslednje operacije.
Current Tool prikazuje ime aktivnog alata.
32-bit Exposure opcija za podešavanje prikaza slike radi prikazivanja 32-bita po kanalu visokog dinamičkog opsega (HDR) slika na monitoru računara. Klizač je dostupan samo kada prozor dokumenta prikazuje HDR sliku.

Kliknite na područje prikazivanja informacija na statusnoj traci da biste prikazali širinu, visinu, kanale i rezoluciju slike. Control-kliknite (Windows) ili Command-klik (Mac OS) da biste prikazali širine i visine pločice3.


1 Version Cue je računarski program kompanije Adobe Systems dostupan samo kao deo paketa Adobe Creative Suite. Version Cue omogućava korisnicima da prate i manipulišu verzijama datoteka i metapodataka.  
2   Adobe Photoshop koristi vaš čvrsti disk kao virtuelnu memoriju kada nema dovoljno dostupne RAM memorije za izvršenje zadate operacije.
3 Popločavanje je ponavljanje iste slike (pločice) u horizontalno/vertikalni obrazac (pattern) kako bi se popunila pozadina web stranice. Prednost ovakvog načina popunjavanja i dekoracije web stranica je da će se pozadina podeljena na pločice brže učitavati.Photoshop tutorials

Популарни постови