Šta je kutija sa alatima (Toolbox) u Adobe Photoshop CS5?

Lekcija 3

Kutija sa alatkama ima razne alatke za rad sa slikom i podeljena je u nekoliko sekcija sa sličnim alatima:
  • Alati za selekciju (Selection Tools).
  • Alati za unapređivanje (Enhancement Tools).
  • Vektorski alati (Vector Tools).
  • Alatke za navigaciju (Navigation Tools).
  • Alati boja (Color Tools).

Kutija sa alatkama sadrži sve alatke dostupne u Adobe Photoshop CS5 a neki od njih u donjem desnom uglu imaju crni trougao koji kada se klikne na njega otvara lebdeću listu srodnih alata.

Kako da aktivirate alatku:

Ako je alatka koju hoćete da koristite vidljiva u kutiji za alatke, kliknite na nju jednom da je aktivirate.
Ako alatka nije vidljiva, navedite mišem kursor na ikonicu alatke i kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu da se pojavi lebdeća lista a zatim na alatku koju hoćete da aktivirate.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Šta koja alatka radi?
Alatke u Adobe Photoshop CS5 su grupisane prema sličnosti i ispod su opisane glavne grupe.

Alatke za selekciju (Selection Tools)

Alatke za selekciju vam omogućavaju da koristeći razne tehnike odaberete (izdvojite) određeni deo slike koji možete prilagođavati i manipulisati sa njim bez ikakvog efekta po ostatak slike. Ove alatke prikazuju na ekranu pomoću marširajućih mrava koji deo slike je odabran odnosno dostupan za manipulaciju i menjanje.

Alati za unapređivanje (Enhancement Tools)

Ova grupa alatki vam omogućava da klonirate deo slike, popunite izabranom bojom, izbrišete deo slike ili unapredite njen izgled.Vektorski alati (Vector Tools)

Vektorski alati vam omogućavaju da kreirate vektorske objekte u Adobe Photoshop CS5. U vektorske objekte spadaju crtanje figura, pisanje slova...


Alatke za navigaciju (Navigation Tools)

Koristeći ove alatke možete se prebaciti na drugi deo slike ili je uveličati. Zoom Tool vam omogućava da uveličate sliku do 3200% njene stvarne veličine. Pomoću ruke (Hand Tool) pomerate sliku i određujete koji njen deo je vidljiv kada je slika uveličana i ne može da se vidi u celosti na ekranu.

Alati boja (Color Tools)

Ovi alati kontrolišu boju prednjeg plana (foreground color) i pozadinsku boju (background color). Na ovom snimku crna je boja prednjeg plana a bela je pozadinska. U Adobe Photoshop CS5 možete izabrati između miliona boja za vaše projekte. Pipeta (Eyedropper Tool) vam omogućava da izaberete boju sa slike.

Популарни постови