Promeni atribute teksta na više slojeva odjednom u Adobe Photoshop CS6

U Adobe Photoshop možete promeniti atribute teksta kao što je font, veličina fonta, boja, stil paragrafa, razmak između slova i reči (tracking)... na više slojeva (Layer) sa tekstom odjednom. U Photoshopu CS6 zadatak je olakšan filterom za slojeve koji se nalazi na vrhu Layers kartice. Prvo kliknite na ikonicu sa slovom T na vrhu Layers kartice da filtrirate slojeve i prikažete samo one sa tekstom. Selektujte sve slojeve na kojima hoćete da promenite jedan ili više atributa.
Filtriraj slojeve u Adobe Photoshop CS6 preko Layers kartice

Sa slojevima za tekst selektovanim otvorite Character, Paragraph kartice i promenite bilo koji od dostupnih atributa. Promene takođe možete vršiti i preko trake sa opcijama alata.
Promeni atribute preko trake sa opcijama alata


Популарни постови