Mini škola grafičkog dizajna - osnovni principi

 Da biste dizajnirali uspešno minimum znanja koji je potreban su poznavanje osnovnih elemenata i principa. U ovom postu daću Vam kratak pregled principa sa napomenom da sve što ovde budete pročitali u seriji postova koji će biti objavljeni pod naslovom mini škola grafičkog dizajna ima uporište u knjigama White Space is Not Your Enemy autorki Kim Golombisky i Rebecca Hagen i Non Designers Design Book autorke Robin Wiliams. Izabrao sam ove dve knjige jer su upućene ljudima koji hoće da se upoznaju sa dizajnom i napisane veoma jasnim i razumljivim jezikom koji ću i ja pokušati da ispratim. Ako razumete Engleski odnosno možete da čitate na Engleskom predlažem Vam da potražite u knjižarama ili naručite jednu od ove dve knjige. Pronašao sam i izvanrednu i besplatnu PDF knjigu Osnovi grafičkog dizajna - Praktikum na Srpskom koju možete preuzeti preko ovog linka (direktno preuzimanje, 11,5 MB).

Osnovni principi
Fokusna tačka. Bez fokusne tačke posmatrač ne zna gde treba prvo da gleda. Limitirajte fokusne tačke na jednu na svakoj stranici, priči ili reklami. Ako imate dve fokusne tačke to je kao da nemate ni jednu.
Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561
Možete grupisati više objekata da biste formirali fokusnu tačku. Možete imati nekoliko priča na jednoj stranici ali kada neko pogleda stranicu jedna priča treba da bude dominatna i služi kao fokusna tačka i odredi vizuelnu hijerarhiju.
Svaki dizajn treba da ima tačku fokusa bez obzira na broj priča koje čine dizajn
Svaki dizajn treba da ima tačku fokusa bez obzira na broj priča koje čine dizajn
Kontrast. Ovo je najfleksibilniji princip. Kontrast možete postići na nebrojeno načina preko veličine, boje, svetlosti, obrasca…

Balans. Postoje tri vrste balansa: radijalni, simetričan i asimetričan. Radijalni balans je kada se isti elementi ponavljaju kružno oko centralne tačke. Simetričan balans je kada se iste ili slične figure ponavljaju oko centralne vertikalne ose.
Simetričan balans. Link do originalno postavljene slike.
Asimetričan balans može da se postigne recimo balansiranjem veće figure manjom, proste veće figure manjom kompleksnom… Asimetričan balans može da se postigne figurom, bojom, svetlošću ili teksturom kao na primer balansiranje proste teksture kompleksnom.
Asimetričan balans u dizajnu
Asimetričan balans, link do originalne slike na AIG sajtu.
Pokret. Pravac (movement) se vodi idejom kontrolisanja kretanja oka posmatrača. Dobar dizajner kontroliše gde i kada će posmatrač da gleda. Z obrazac je veoma popularan kada su reklame u pitanju mada je najpoželjniji kružni obrazac koji vraća posmatrača na početak i tera da gleda dizajn još jednom.
Ogilvijev predložak sa Z obrascem. Link do originalnog posta na About.com

Ritam. Ritam je obrazac kreiran od pozicije elementa, intervala, ponavljanja i varijacija. Tesno je povezan sa pokretom i ima zadatak da kontroliše i vodi posmatračevo oko kroz dizajn. Ritam možete postići recimo ponavljanjem istog fonta i njegove veličine, boje kroz dizajn.

Perspektiva. Perspektiva stvara iluziju kretanja kroz prostor. Perspektiva može da se postigne pomoću:
  • Linije horizonta - tačka gde se zemlja i nebo dodiruju stvara iluziju daljine.
  • Relativna veličina - veći objekti se čine da su bliže od manjih.
  • Linearna perspektiva - dve linije koje se približuju prema horizontu stvaraju iluziju kretanja kroz prostor.
  • Atmosferska perspektiva. Svetlost i boja mogu da stvore iluziju perspektive ili rastojanja. Tamnije figure izgledaju bliže nama od onih svetlijih.
Perspektiva
Jedinstvo. Jedinstvo ili harmonija znači da sve komponente dizajna rade kada su zajedno i da izgledaju kao da pripadaju jedna drugoj.

Популарни постови