Zamena piksela koristeći Marquee i Move alate u Photoshop i Photoshop Elements


Tip kako zameniti piksele u Photoshop i Photoshop Elements kada pozadina ili izvor za zamenu sadrži obrazac (Pattern) koji se neprestano ponavlja.

Kako da zamenite piksele koristeći Marquee i Move alate


Kada imate situaciju da su pikseli koji treba da zamene postojeće kao u ovom primeru obrazac sastavljen od bele pozadine i plave linije koja ide odozgo na dole nemojte uopšte razmišljati o alatima za retuširanje kao što su Clone i Heal jer Vam uopšte nisu potrebni za tu vrstu posla. Sve što Vam je potrebno je da selektujete piksele koji će zameniti postojeće a to možete uraditi pomoću recimo Rectangular Marquee alata.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Kada napravite selekciju izaberite Move tool iz kutije sa alatima i navedite kursor iznad selektovanog dela, pritisnite Alt taster na tastaturi a zatim kliknite i povucite na napravite kopiju selektovanog dela. Otpustite taster Alt.

Sledeći korak je da prebacite iskopirane piksele na deo slike koji treba da bude zamenjen. Da biste pomerali pravolinijski pritisnite Shift na tastaturi kliknite unutar još uvek selektovanog i iskopiranog dela i prevucite na novu lokaciju. Na kraju otpustite i Shift i levi taster miša.

Sada možete deselektovati da uklonite marširajuće mrave koristeći Ctrl + D tastersku prečicu ili ponoviti proces dok još uvek imate selektovane piksele i iskorititi ih da napravite još jednu kopiju i zamenite još neki deo slike ako je to potrebno koristeći potpuno isti obrazac.

Proces je potpuno isti, znači dok još uvek imate selekciju ili marširajuće mrave oko izabranog dela ponovo pritisnite Alt, kliknite unutar selekcije (sa Move alatom aktivnim) i povucite. Otpustite Alt a pritisnite Shift, kliknite ponovo unutar selekcije i povucite.

Kada završite ovako treba da izgleda na ekranu, ostaje samo da se uklone marširajući mravi iz Select > Deslect u Select meniju programa ili koristeći tastere Ctrl + D.

Популарни постови