Sve komande Image menija u Adobe Photoshop

Iz ovog menija možete menjati veličinu slike i platna za crtanje, rezoluciju, dubinu boja, podešavati boje i tonove slike, rotirati sliku, duplirati je i koristiti napredne opcije prilikom izdvajanja delova slike odnosno pravljenja selekcija.

Image meni

Mode. Preko ove stavke u meniju možete promeniti model i dubinu boja (Bit depth) dokumenta na kome radite.

Adjustments. Ova komanda služi da radite sa bojama i tonovima slike. Napominjem da su prilagođavanja koja su ovde izlistana kao pod-meni (Brightness/Contrast, Levels, Curves..) destruktivna i da se primenjuju direktno na piksele slike. Bolji način prilagođavanja boja i tonova je koristeći ne-destruktivna prilagođavanja iz Layer menija (Layer > New Adjustment Layer). Predlažem da iz ovog menija koistite prilagođavanja kao što su Levels kada radite sa maskama i prilagođavanja koja nisu dostupna iz Layer menija: Shadow/Highlights, HDR Toning, Equalize..)

Auto Tone. Automatizovana komanda za pravilno raspoređivanje tonova slike. Radi veoma dobro za neke slike. Probajte je pa ako niste zadovoljni pritisnite Ctrl + Z na tastaturi da poništite.

Auto Contrast. Automatsko prilagođavanje kontrasta slike.

Auto Color. Automatsko prilagođavanje boja slike. Takođe radi dobro u nekim slučajevima, u nekim ne. Probajte komande pa ako niste zadovoljni poništite iz Edit > Undo.

Image Size. Ova komanda otvara jedan od najbitnijih dijaloga u kome možete promeniti dimenzije i rezoluciju slike. Iz mog iskustva većina korisnika ne razume ovaj dijalog. Potrošite vreme na savladavanje i razumevanje ovog dijaloga i to će Vam se višestruko isplatiti.

Canvas Size. Ova komanda služi da promenite dimenzije slike bez menjanja postojećih piksela i rezolucije. Dodavanje ivice pomoću Canvas Size komande u Photoshopu.

Image Rotation.Ova komanda omogućava da rotirate sliku po unapred određenim stepenom rotacije ili da ručno ukucate stepen rotiranja u Rotate Canvas dijalogu (Image > Rotate > Arbitrary).

Crop. Da koristite ovu komandu morate imati napravljenu selekciju. Kada imate selektovan deo slike i izaberete Crop sve što je unutar selekcije biće zadržano, ostalo će biti odbačeno odnosno trajno izbrisano.

Trim. Ovo je slična komanda kao i Crop s tim što je automatizovana i odbacuje odnosno odseca providne (Transparent) ili piksele bazirano na pikselu u gornjem levom uglu slike (Top Left Pixel Color) ili u donjem desnom uglu (Bottom Right Pixel Color).

Reveal All. Komanda koja služi da prikažete sakrivene piksele. Piksele možete sakriti kada koristite Hide opciju Crop alata ili recimo kada ste odsekli piksele na Smart Object sloju. Kada imate Smart Object sloj pikseli ne mogu da budu trajno odstranjeni iako će sadržaj sloja biti prividno manji.

Duplicate. Ova komanda služi da duplirate sliku ili dokumenat i otvara dijalog u kome možete upisati ime novog dokumenta.

Apply Image. Omogućava da kombinujete sloj (Layer) i kanal (Channel,  kompozitni RGB ili individualne -Red, Green, Blue) jedne slike sa slojem i kanalom druge otvorene slike koristeći modele blendovanja i procenat providnosti (Opacity). Slike moraju imati iste dimenzije.

Calculations. Ovo je slična komanda kao i Apply Image sa razlikom da možete kombinovati samo individualne kanale (Channel), ne i kompozitni (RGB). Veoma uslužna komanda za brzo kreiranje maske odnosno Alpha kanala.

Variables.  Ova komanda omogućava kreiranje predložaka (Template). Koristite varijable da odredite koji elementi predloška (Template) treba da budu zamenjeni. Možete kreirati setove od 3 tipa varijabli: Visibility određuje procenat providnosti sloja, Pixel Replacement zamenjuje piksele sloja sa pikselima druge slike i Text Replacement zamenjuje tekst koji se nalazi na sloju za tekst (Type Layer).

Apply Data Set. Kada kreirate setove podataka koji sadrže varijable koristite ovu komandu da odredite koji set hoćete da primenite.

Trap. Ova komanda se koristi da izvrši prevenciju pojavljivanja tankih linija prilikom štampanja. Koristi se samo za grafike koje sadrže jednobojne elemente i kontroliše količinu preklapanje boja u pikselima, milimetrima ili tačkama. Ova komanda postaje aktivna u CMYK modelu boja.
Популарни постови