Ptt kratki tipovi: brzo prebacivanje i kopiranje datoteka u Adobe Bridge

U Adobe Bridge možete da premeštate i kopirate datoteke koristeći Move to i Copy to komande koje se pojavljuju na desni klik i u File meniju. Ove dve stavke menija i kontekst menija (desni klik) imaju pod opcije Recent i Favorites sa po 10 nedavno (Recent) i omiljenih direktorijuma izlistanih. Ako se direktorijum u koji hoćete da prebacite ili iskopirate datoteku ne nalazi ni u jednoj listi trebate izabrati Choose Folder pod-opciju i proći kroz Browse For Folder dijalog. Da izbegnete otvaranje još jednog dijaloga i brzo prebacite datoteku u neki drugi direktorijum prvo proširite FOLDERS karticu na levoj strani Bridge prozora. Kliknite na datoteku koju hoćete da prebacite i prevucite je u novi direktorijum.’
brzo_prebaci_iskopiraj_datoteku_u_adobe_bridge
Da iskopirate datoteku i nalepite je kliknite desnim klikom i izaberite Copy a zatim kliknite desnim klikom na direktorijum u koji hoćete da je nalepite na FOLDERS kartici i izaberite Paste.

Популарни постови