Kreiranje panoramskih slika u Adobe Photoshop, Lightroom i Photoshop Elements

Nekada vam jedan snimak neće biti dovoljan da prikažete sve što hoćete. U Photoshopu i Photoshop Elements možete kreirati panoramske slike koje su sastavljene od dva ili više snimaka. Da biste kreirali panoramske slike iz Photoshop Lightroom morate imati instaliran i Photoshop CS3,4,5.
Ono što trebate znati pre nego slikate za panoramsku sliku je da slike trebaju imati površinu koja se preklapa između 40-70% i to je zvanično uputstvo koje možete pronaći u Photoshop Help. Možete kreirati panoramsku sliku i sa manjim procentom preklapanja ali se potrudite da ispoštujete ovu preporuku.
clip_image001
Kada slikate nemojte menjati podešavanja aparata i koristite tronožac ako ga imate ako ne trudite se da stojite u istoj tački i da držite aparat na istoj visini dok slikate. Smirite ruku i zaokrećite aparat dok slikate i nemojte menjati nivo zumiranja. Slike koje sam koristio u ovom tutorijalu su napravljene bez postolja. Možete napraviti najmanje 2 a maksimalno koliko hoćete slika mada ne vidim razlog za više od 10-12 snimaka za bilo koju situaciju.
Sledeće sa čime treba da se upoznate su opcije prilikom kreiranja panoramskih slika koje se pojavljuju u Photomerge dijalogu. Opcije su iste ili slične u zavisnosti od verzije programa koju koristite iz bilo kog od tri programa da ste započeli kreiranje panorame. Opcije koje se pojavljuju u Photoshop CS5 i Photoshop Elements 9:
Auto opcija je u velikoj većini slučajeva opcija koju ćete izabrati. Sve se automatski dešava, Vi samo treba da izaberete ovu opciju i sačekate da Photoshop ili Photoshop Elements odrade svoj posao.
Persperctive opcija kada je izabrana koristi srednju sliku kao baznu da napravi panoramu. Rezultat je panorama koja liči na leptir mašnu. Ovu opciju ćete retko koristiti.
Cylindrical opcija može da vam posluži ako ste slikali unutrašnost Coloseum-a ili nekog fudbalskog stadiona jer će slike biti obavijene oko zamišljenog cilindra. Koristite ovu opciju ako ste prilikom slikanja napravili krug od 180° ili više stepeni.
Ako ne uspete sa Cylindrical opcijom izaberite Spherical. Ovu opciju koristite i kada ste slikali u krug od 360°.
Collage opcija raspoređuje slike da se uklope delovi koji se preklapaju i rotira i skalira slike delove ako je potrebno.
Reposition opcija samo raspoređuje slike odnosno slojeve (svaka slika postaje sloj kompozicije) da se podudare delovi koji se preklapaju ali ne transformiše slike na nijedan način.
Recimo da ste napravili snimke i stavili ih u jedan direktorijum. Ne morate da kreirate zaseban direktorijum, ja sam to uradio u ovom primeru. Da pokrenete kreiranje panoramske slike možete što se tiče Photoshopa na dva načina: File > Automate > Photomerge ili iz Adobe Bridge: prvo selektujte slike a zatim idite na Tools > Photoshop > Photomerge.
clip_image002
Ako imate slike u Lightroom katalogu, selektujte ih u Library ili Develop modulu i idite na Photo > Edit In > Merge to Panorama in Photoshop.. isto možete uraditi i na desni klik i izaberete istu opciju iz kontekst menija. Kada završite posao u Photoshopu idite na File > Save. Panoramska slika će biti dodata u Lightroom katalog kao TIFF slika ako to niste drugačije odredili u Preferences dijalogu.
clip_image003
Da kreirate panoramsku sliku iz Photoshop Elements, izaberite Editor radno okruženje i idite na File > New > Photomerge Panorama.. Otvoriće se Photomerge dijalog u kome prvo trebate odrediti iz padajuće liste Source da li ćete navesti direktorijum (Folder) u kome se nalaze slike ili ćete ih sami odabrati (Files). Kliknite na dugme Browse i navedite na direktorijum ili pojedinačne datoteke. Da odaberete više slika držite Ctrl taster pritisnut dok klikćete na njih. Kada ste odabrali sve slike koje hoćete kliknite na dugme Open i imena slika će se pojaviti na centralnom delu ekrana. Ako ste izabrali Folder iz Source padajuće liste kliknite Browse zatim na ime direktorijuma i na kraju dugme OK i biće preuzete sve slike koje se nalaze u direktorijumu. Odaberite jednu od opcija za kreiranje panorame koje se nalaze na levoj strani dijaloga. U Pse imate jednu dodatnu opciju u odnosu na Photomerge dijalog a to je Interactive Layout gde možete sami dodatno prilagoditi odnosno premestiti slike. Imate i opciju Add Open Files koja će uključiti sve trenutno otvorene slike u Panoramu. Panoramsku sliku možete kreirati i tako što ćete otvoriti slike u Pse i eventualno izvršiti neke korekcije kao što je osvetljenje (Exposure) a zatim pokrenuti Photomerge dijalog i kliknuti na Add Open Files. Ako je ubačena neka slika greškom kliknite na njeno ime a zatim na dugme Remove da je uklonite sa spiska za kreiranje panoramske slike.
clip_image004
U donjem delu ekrana imate tri opcije:
Blend Images Together. Ovo je opcija koju obavezno trebate uključiti osim ako nemate neki poseban razlog. Ova opcija odobrava Pse da automatski podesi prelaze i blenduje piksele na mestima gde se slike preklapaju.
Vignette Removal. Ova opcija služi da otklonite zatamnjene uglove na slikama ako ih imate.
Geometric Distortion Correction. Automatski otklanja nedostatke kao što je cilindrični izgled slike ili riblje oko. Uključite ovu opciju ako primetite ovakve distorzije ili nedostatke na slikama.
Kada kliknete na dugme OK, Photoshop Elements će odraditi svoj posao i na LAYERS kartici ćete imati onoliko slojeva koliko ste slika odabrali za panoramu. Videćete i automatski kreirane maske sa desne strane. Pse će vam ponuditi i da automatski popuni prazne delove u Clean Edges dijalogu koji su se pojavili zbog razlike u uglovima odnosno perspektivi pod kojima je slikano. Prihvatite ovu opciju (YES) ako nemate puno detalja blizu mesta gde su se pojavili providni delovi ili ako su oko tih delova površine kao što je nebo jer će u tom slučaju posao biti dobro obavljen.
clean_edges_dijalog_pse
Posao je obavljen i sada možete spojiti slojeve iz Layer menija: Merge Layers, Merge Visible ili Flatten Image. Odsecite providne delove i zadržite samo one koji su vam potrebni pomoću Crop alata ili popunite providne delove pomoću alata za retuširanje.
clip_image006
Photoshopov Photomerge dijalog izgleda slično bez obzira odakle ste pokrenuli kreiranje panoramske slike. Sve opcije su prethodno opisane i neću ih ponavljati. Razlika je da Photoshopov Photomerge dijalog nema Interactive Layout opciju i da vam Photoshop neće ponuditi automatsko popunjavanje providnih delova koji se pojave oko kombinovane panoramske slike.
clip_image007
Kada Photoshop odradi svoj posao ostaje vam da spojite slojeve iz Layer > Merge Layers, Merge Visible ili Flatten Image, odsečete providne delove ili ih popunite pomoću alata za retuširanje, i doterate sliku po vašem ukusu. Da kažem i to da i u Photoshopu kao i u Pse imate na LAYERS kartici onoliko slojeva koliko ste slika odredili za panoramu i da svi slojevi imaju automatski kreiranu masku.
clip_image008

Reference:
Photoshop / Create panoramic images with Photomerge

Популарни постови