Pregledavanje i organizovanje fotografija u Lightroom

Uglavnom svi znamo i koristimo strukturu direktorijuma za organizovanje datoteka i svega ostalog što imamo na kompjuteru. Kada je Lightroom u pitanju on nudi opcije za organizovanje i pronalaženje fotografija na više načina:
  • Kreiranje foldera.
  • Kreiranje kolekcija.
  • Obeležavanje fotografija bojom, zastavicama, ocenama (zvezdice), dodavanjem ključnih reči.
Kada ste ubacili fotografije u Lightroom katalog prvo što možete uraditi je da ih pregledate kao Slideshow. Slideshow lista fotografije jednu za drugom u režimu punog ekrana. Da pokrenete ovakvo pregledavanje ubačenih fotografija u katalog idite na Window > Impromptu Slideshow (Ctrl + Enter). Podrazumevano je da se nalazite u Library modulu mada je ova komanda dostupna u svih 5 Lightroom modula iliti radnih okruženja. Tokom prikazivanja Slideshow možete ga zaustaviti i ponovo pokrenuti pritiskom na taster Space. Da se vratite na prethodnu fotografiju pritisnite strelicu na levo na tastaturi a da pređete na sledeću fotorafiju pritisnite suprotnu – na desno. Dok pregledavate fotografije kao Slideshow možete im pripisati zvezdice odnosno oceniti ih pritiskom na tastere 1-5. Da promenite ocenu pritisnite drugi broj a da je uklonite pritisnite nulu (0) na tastaturi. Da obeležite fotografiju zastavicom pritisnite slopo P na tastaturi, slovo X dodaje zastavicu odbačeno a U uklanja zastavice koje su dodate. Da označite fotografiju bojom pritisnite 6-9 bojeve na tastaturi: 6-crvena, 7-žuta, 8-zelena, 9-plava. Boje možete koristiti recimo da označite fotografije koje hoćete da postavite na Internet, da koristite u nekom projektu i tako dalje. Da uklonite oznaku bojom pritisnite isti broj kojim ste je dodali. Možete menjati imena obeleživača bojom i sačuvati novi set iz Metadata > Color Label set > Edit.
clip_image001
Da izađete iz Slideshow prikazivanja pritisnite taster Esc. I da na kraju kažem da za prikazivanje Lightroom koristi važeća podešavanja koja možete menjati u Slideshow modulu na kartici Playback.
Obeleživači koje ste dodali uz fotografiju biće vidljivi u Grid i Filmstrip prikazu.
clip_image002
Library modul nudi nekoliko opcija za prikazivanje fotografija. Da vidite sve ubačene fotografije kao poređane minijaturne sličice pritisnite slovo G na tastaturi. Druga opcija Loupe View (E) gde ćete videti samo izabranu fotografiju, treća Compare(C) koja omogućava da upoređujete dve fotografije i četvrta Survey (N) koja omogućava da odaberete više fotografija, upoređujete ih i isključujete jednu po jednu sve dok ne ostanu one koje vam se najviše sviđaju ili su najuspelije. Sve ove opcije dostupne sui iz View menija.
clip_image003
Keywording kartica na levoj strani ekrana nudi opcije dodavanja ključnih reči uz fotografiju (e) da biste ih kasnije lako i brzo pronašli. Pogodnost dodavanja ključnih reči je ta da ne morate da prebacujete fotografije u direktorijume već ih možete pronaći pomoću filtera koje nudi Lightroom ili pretragom za određenu ključnu reč. Prvo proširite Keywording karticu da bude vidljiva. Kliknite na fotografiju ili držite Ctrl i klikćite na sve fotografije redom kojima hoćete da pripišete određene ključne reči. Izabrane fotografije imaju svetliji okvir. Kliknite u polje ispod Keyword Tags natpisa i ukucajte ključne reči . Kada pripisujete više ključnih reči razdvojite ih zarezom. Na kraju pritisnite taster Enter da potvrdite. Kliknite na trougao nasuprot Keyword Suggestion da vidite listu sa sugerisanim ključnim rečima ili proširite Keyword List karticu da vidite sve ključne reči koje ste dodavali.
clip_image004
U Keyword Set sekciji imate nekoliko pre-definisanih kolekcija sa ključnim rečima koje možete koristiti ili ih promeniti. Možete menjati sve od imena seta do ključnih reči koje su ponuđene. Takođe možete kreirati svoj set ključnih reči. Da promenite i ime i ključne reči koje su ponuđene kliknite na ime seta nasuprot Keyword Set natpisa i izaberite Edit Set. U Edit Keyword Set dijalogu kliknite na ime seta i izaberite Rename preset – ime seta.
clip_image005
Ukucajte novo ime i kliknite Rename dugme. Da promenite reči koje su ponuđene u setu obeležite reč i izbrišite je a zatim ukucajte novu. Kada završite kliknite na dugme Change. Da sačuvate set koji ste kreirali kliknite u polje nasuprot Preset natpisa i izaberite Save Current Settings as New Preset. U New Preset dijalogu ukucajte ime i kliknite na Create dugme.

Популарни постови