Najpoznatije i najpopularnije tastaturske prečice u Photoshopu

Tastaturske prečice su tasteri na tastaturi pomoću kojih možete da brzo pozovete naku komandu ili funkciju u Adobe Photoshop. Tastaturske prečice su dostupne preko jednog tastera ili kombinacije više tastera koje treba istovremeno pritisnuti a ima dosta prečica koje funkcionišu uz pomoć ključnih modifikatora Ctrl, Alt, ili Shift (Windows) .

Tastaturske prečice alata

Tastaturska prečica za
Windows
Move Tool
V
Marquee Tool
M
Kreći se kroz Marquee alate
Shift + M
Lasso Tool
L
Kreći se kroz Lasso alate
Shift + L
Quick Selection alati
W
Prebaci se na Magic Wand/Quick Selection
Shift + W
Crop Tool
C
Prebaci se sa Crop na Slice alate
Shift + C
Eyedropper Tool
I
Prebaci se na Eyedropper, Color Sampler, Ruler, Note alat
Shift + I
Spot Healing Brush
J
Prebaci se na Healing, Spot Healing, Patch ili Red Eye alat
Shift + J
Brush Tool
B
Prebaci se na Brush, Pencil, Color Replacement
Shift + B
Clone Stamp Tool
S
Prebaci se na Clone Stamp, Pattern Stamp
Shift + S
History Brush Tool
Y
Prebaci se na History Brush, Art History Brush
Shift + Y
Eraser Tool
E
Prebaci se na Eraser, Background Eraser, Magic Eraser alat
Shift + E
Gradient Tool
G
Prebaci se na Gradient, Paint Bucket alat
Shift + G
Dodge Tool
O
Prebaci se na Dodge, Burn, Sponge alat
Shift + O
Pen Tool
P
Prebaci se na Pen, Freeform Pen alat
Shift + P
Horizontal Type Tool
T
Prebaci se na Horizontal Type, Vertical Type, Horizontal Type Mask, Vertical Type Mask alat
Shift + T
Path Selection Tool
A
Prebaci se na Path Selection, Direct Selection alat
Shift + A
Rectangle Tool
U
Prebaci se na Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line, Custom Shape alat
Shift + U
Hand Tool
H
Prebaci se na Hand, Rotate View
H,R
Zoom Tool
Z
Postavi podrazumevane boje prednjeg i zadnjeg plana
D
Izokreni boju prednjeg i zadnjeg plana
X
Uđi/izađi iz Quick mask
Q


Tastaturska prečica za
Windows
Novi dokumenat
Ctrl +N
Otvori dokumenat
Ctrl + O
Otvori kao..
Ctrl + Alt + Shift + O
Pokreni Bridge
Alt + Ctrl + O
Zatvori dokumenat
Ctrl + W
Zatvori sve
Ctrl + Alt + W
Sačuvaj
Ctrl + S
Sačuvaj kao..
Ctrl + Shift + S
Sačuvaj za Internet
Ctrl + Alt + Shift + S
Poništi sve promene
F12
Zatvori i izađi iz Photoshopa
Ctrl + Q
Informacije o dokumentu
Ctrl + Alt + Shift + I
Odštampaj dokumenat
Ctrl + P
Undo
Ctrl + Z
Korak unazad
Shift + Ctrl + Z
Korak unapred
Ctrl + Alt + Z
Iseci (Cut)
Ctrl + X, F2
Iskopiraj
Ctrl + C, F3
Nalepi
Ctrl + V, F4
Popuni (bojom, obrascem)
Shift + F5
Režim slobodne transformacije
Ctrl + T
Color Settings
Ctrl + Shift + K
Podešavanja
Ctrl + K
Tastaturske prečice
Alt +Ctrl + Shift + K
Levels podešavanja
Ctrl + L
Curves podešavanja
Ctrl + M
Hue/Saturation
Ctrl + U
Color Balance
Ctrl + B
Pretvori sliku u crno/belu
Ctrl + Alt + Shift + B
Izokreni boje
Ctrl + I
Dimenzije dokumenta
Ctrl + Alt + I
Dimenzije platna za crtanje
Ctrl + Alt + C
Novi sloj
Ctrl + Shift + N
Novi sloj kopiranjem aktivnog
Ctrl + J
Novi sloj odsecanjem selektovanog
Ctrl + Shift + J
Kreiraj/poništi Clippinig mask
Ctrl + Alt + G
Napravi grupu od aktivnih slojeva
Ctrl + G
Poništi grupu slojeva
Ctrl + Shift + G
Spoji sloj sa onima ispod
Ctrl + E
Spoji vidljive slojeve
Ctrl + Shift + E
Selektuj sve
Ctrl + A
Poništi selekciju
Ctrl + D
Selektuj ponovo poništenu selekciju
Ctrl + Shift + D
Izokreni selekciju
Ctrl + Shift + I
Selektuj sve slojeve
Alt + Ctrl + A
Unapredi masku
Ctrl + Alt + R
Ponovi poslednji filter
Ctrl + F
Prikaži sliku u režimu punog ekrana
2xF
Izađi iz prikazivanja slike u režimu punog ekrana
Esc

Još tastaturskih prečica

Tastaturska prečica za
Windows
Povećaj veličinu četkice
]
Smanji veličinu četkice
[
Smanji tvrdoću četkice
Shift + [
Povećaj tvrdoću četkice
Shift + ]
Kreći se kroz slojeve ka vrhu
Alt + ]
Kreći se kroz slojeve ka dnu
Alt + [
Premesti sloj za jedno mesto ka vrhu
Ctrl + ]
Premesti sloj za jedno mesto ka dnu
Ctrl +[
Popuni bojom prednjeg plana
Alt + Backspace
Popuni bojom zadnjeg plana
Ctrl + Backspace
Ne-destruktivno spajanje slojeva
Alt + Ctrl + Shift + E
Izbriši sloj
Backspace
Iskopiraj i uđi u režim slobodne transformacije
Ctrl + Alt + T
Korak i ponovi
Ctrl + Alt + Shift + T
Novi sloj bez dijaloga
Ctrl + Alt + Shift + N
Prikaži dijalog za novi sloj
Alt + Create a new layer
Izbriši sloj bez dijaloga
Alt + klik na ikonicu kante za otpatke
Kreiraj masku sloja popunjenu crnom bojom
Alt + klik na Add layer mask
Kreiraj vektor masku
Ctrl + klik na Add layer mask
Prikaži dijalog za kreiranje grupe slojeva
Alt + klik na Create a new group
Kreiraj grupu od selektovanih slojeva
Shift + klik na Create a new group
Kreiraj grupu od selektovanih slojeva i prikaži dijalog
Alt + Shift + klik na Create a new group
Kreći se kroz modele blendovanja
Move Tool aktivan – Shift + + i Shift + -
Sakrij/prikaži paletu i kutiju sa alatima
Tab
Sakrij/prikaži paletu
Shift + Tab
Prebaci se na sledeći otvoreni dokumenat
Ctrl + Tab
Prebaci se na prethodni otvoreni dokumenat
Ctrl + Shift + Tab
Prebaci se na Bridge/Photoshop
Ctrl + Alt + O


Популарни постови