Četvrta grupa modela blendovanja (Blend Modes)

Četvrta grupa modela blendovanja ima za neutralnu boju 50% sivu. Ovo znači da 50% siva kao boja koja se blenduje neće imati nikakav efekat na rezultujuću boju. Svi modeli osvetljivanja (osim Hard Mix) osvetljavaju kada koriste boje svetlije od 50% sive a zatamnjuju kada koriste boje tamnije od 50%sive. Sve ovo se dešava na bazi kanal-po-kanal tako da mogu zapravo i da osvetle i da zatamne odjednom.

Overlay-množi (Multiply) ili koristi Screen za skaliranu verziju boje koja se blenduje u osnovnu boju u zavisnosti da li je niža vrednost boje tamnija ili svetlija od 50% sive. Za boje koje su tamnije od 50% se koristi Multiply a za boje svetlije od 50% sive- Screen. Obrazac ili boje preklapaju postojeće piksele i očuvavaju naglašavanja (Highlights) i senke (Shadows) osnovne boje. Osnovna boja nije zamenjena već je miksovana sa bojom koja se blenduje da bi reflektovala svetloću ili tamnost originalne boje.

Soft Light - osvetljava ili zatamnjuje boje u zavisnosti od boje koja se blenduje.  Ako je boja koja se blenduje svetlija od 50% sive, slika će biti osvetljena a ako je boja koja se blenduje tamnija od 50% sive slika će biti zatamnjena. Kada bojite čistom crnom ili belom bojom dobićete tamniju ili svetliju boju ali ne i čisto crnu ili belu.

Hard Light - osvetljava ili zatamnuje boje u zavisnosti od boje koja se blenduje. Ako je boja koja se blenduje svetlija od 50% sive, slika će biti osvetljena kao upotrebom Screen modela blendovanja. Ako je boja koja se blenduje tamnija od 50% sive slika će biti zatamnjena kao upotrebom Multiply modela blendovanja. Ovo je korisno za dodavanje senki na sliku. Kada bojite čistom crnom ili belom dobićete čistz crnu ili belu kao rezultujuću boju.

Vivid Light - osvetljava ili zatamnjuje boje povećavanjem ili smanjivanjem kontrasta u zavisnosti od boje koja se blenduje. Ako je boja koja se blenduje svetlija od 50% sive, slika će biti osvetljena smanjivanjem kontrasta. Kada je boja koja se blenduje tamnija od 50% sive, slika se zatamnjuje povećavanjem kontrasta.
Linear Light - osvetljava ili zatamnjuje sliku povećavanjem ili smanjivanjem naglašavanja (brightness) u zavisnosti od boje koja se blenduje. Ako je boja koja se blenduje svetlija od 50% sive, slika se osvetljava povećavanjem naglašavanja (brightness) a ako je boja tamnija od 50% sive slika se zatamnjuje smanjivanjem naglašavanja.

Pin Light - zamenjuje boje u zavisnosti od boje koja se blenduje. Ako je boja koja se blenduje svetlija od 50% sive, pikseli koji su tamniji od boje koja se blenduje se zamenjuju a pikseli koji su svetliji od boje koja se blenduje ostaju nepromenjeni. Ako je boja kja se blenduje tamnija od 50% sive, pikseli koji su svetliji od boje koja se blenduje bivaju zamenjeni a pikseli koji sutamniji od boje koja se blenduje ostaju nepromenjeni. Ovaj model blendovanja je koristan za dodavanje specijalnih efekata na sliku.

Hard Mix - svetlije boje osvetljavaju rezultirajuću boju a tamnije zatamnjuju. Smanjivanjem klizača Fill smanjićete efekat posterizacije.

Prva slika ilustruje sloj sa lišćem sa blend modelom podešenim na Overlay. Druga slika ilustruje rezultat Soft Light modela blendovanja, treća Hard Light i na kraju Vivid Light.

Prva slika je sa Linear Light modelom blendovanja primenjenim na sloj sa lišćem, druga slika sa Pin Light i treća sa Hard Mix modelom blendovanja.
Jedna od uobičajenih upotreba Soft Light modela blendovanja je osvetljivanje (Dodge) i zatamnjivanje (Burn). Umesto da koristite ove alate, možete postići prirodniji i fleksibilniji efekat kreiranjem novog praznog sloja iznad sloja sa slikom koju hoćete da zatamnite ili osvetlite. Postavite model blendovanja za prazan sloj na Soft Light a zatim bojite belom bojom na mestima koja hoćete da osvetlite ili crnom bojom na mestima koja hoćete da zatamnite. Podesite providnost (Opacity) četkice na 5-10% i pokušajte da iz više prolaza postignete efekat zatamnjivanja i osvetljivanja. Možete takođe ukloniti nepoželjne duboke senke kod portreta kao što je prikazano na snimku iznad.
Uobičajen način upotrebe Overlay modela blendovanja je dodavanje teksture na sliku. Na ilustraciji sa desne strane je prikazan skeniran fiber-texture papir koji je postavljen iznad sloja sa slikom prirode i model blendovanja podešen na Overlay. Za manje naglašen efekat probajte da promenite model blendovanja teksture na Soft Light.

Originalni post se nalazi na Julieanne Kost's Blog.
Džulijana radi za Adobe od 1992 i ekspert je za Photoshop i Photoshop Lightroom. Njena uloga je obuka korisnika, razvoj proizvoda, istraživanje tržišta za fotografiju, digitalno snimanje i ilustracije. Informacije koje daje Džulijana dolaze iz prve ruke odnosno direktno iz Adobe kompanije. Osim bloga koji je na Engleskom možete gledati i video obuke na njenom kanalu na Adobe TV koji nosi naziv The Complete Picture. Džulijana piše i knjige i napisala je Adobe Photoshop CS5 clasroom in a book koja je zvanična knjiga Adobe korporacije za obuku i rad u Photoshop programu, imate link do knjige sa leve strane.  


Sledeći post: Peta grupa modela blendovanja (Blend Modes).
Povezani postovi:
Trik za primenjivanje blend modela (blend mode) preko tastaturskih prečica u Adobe Photoshop

Популарни постови