Hand Tool i Zoom Tool alati u Adobe Photoshop CS5

Ova dva alata spadaju u osnovne i najpotrebnije. Zoom Tool služi za regulisanje nivoa uveličavanja ili zumiranja slike a Hand Tool da se prebacite sa jednog dela slike na drugi. Povezanost alata je očigledna i uglavnom se koriste u kombinaciji, kada uveličate sliku trebaće vam Hand Tool da se prebacite na drugi deo slike koji ne može da se vidi na ekranu.


Tastaturske prečice za aktiviranje ovih alata su Z za Zoom Tool i H za Hand Tool.

Zoom Tool

Ovaj alat možete aktivirati tako što ćete kliknuti na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Zoom Tool slika će biti prikazana u 100% svoje veličine.
U podešavanjima programa možete odrediti ponašanje Zoom Tool alata dok radite sa njim. Idite na Edit > Preferences > General. Opcije podešavanja Zoom Tool alata su:


Animated Zoom – zumirate sliku neprestano sve dok ne otpustite taster miša.

Zoom Resizes windows – kada imate otvorene slike u režimu plutajućih prozora oni se automatski prilagođavaju stepenu uveličanja.

Zoom with Scrool Wheel vam omogućava da uveličavate sliku pomoću točkića na mišu.

Zoom Clicked Point to Center određuje da bude uveličan deo slike na koji ste kliknuli ste kliknuli.

Na traci sa opcijama alata imate veoma uslužne parametre za uveličavanje slike. Prva opcija ili parametar je da odaberete zoom in ili zoom out odnosno dali hoćete da povećate nivo uveličavanja ili smanjite.


Sledeća opcija je Resize Windows To Fit. Kada imate otvorene dokumente u plivajućim prozorima, ova opcija utiče da prozor u kome je smeštena slika bude automatski podešen njenom stepenu uveličavanja.
Zoom All Windows određuje da stepen uveličanja bude primenjen na sve prozore odnosno dokumente koji su otvoreni.

Da biste koristili Scrubby Zoom morate imate video kartu koja podržava Open GL. Ova opcija vam omogućava da zumirate sliku pomeranjem miša na levu ili desnu stranu.

Actual Pixels je slika uveličana na 100%.

Fit Screen dugme kada se klikne na njega uveličava sliku do stepena na kome mogu da se vide svi njeni delovi.

Fill Screen uveličava sliku da ona popuni kompletan prostor koji je dostupan u prozoru (popunjava kompletan prostor dostupan za prikaz slike).

Print Size vam prikazuje sliku u veličini koju je moguće odštampati.

Potpuno iste opcije koje su dostupne preko ovih 4 dugmeta na traci sa opcijama možete koristiti i iz View menija.

Opcije za uveličavanje dokumenta su dostupne i u Arrange Documents meniju koji se nalazi na traci menija aplikacije u produžetku menija programa.

Zoom Tool možete koristiti tako što ćete kliknuti na deo slike koji hoćete da uveličate ili ocrtavanjem figure na tom delu. Da uveličate određeni deo slike, kliknite i držeći taster miša pritisnut ocrtajte figuru.

Kada imate Zoom Tool aktivan možete se prebacivati sa povećanja uveličavanja slike (Zoom Tool ima znak + u sredini) na smanjivanje uveličavanja (znak + se pretvara u znak minus) preko tastera Alt. Pritisnite taster Alt i Zoom Tool će preći iz režima povećanja uveličavanja na režim smanjenja uveličanja.

Kada radite sa bilo kojim alatom možete se privremeno prebaciti na Zoom Tool preko tastaturske prečice Space + Ctrl koja aktivira povećanje uveličanja slike, da se prebacite na smanjenje uveličanja pritisnite i taster Alt. Kada otpustite ove tastere vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili.

Privremeno prebacivanje na Zoom Tool moguće je i preko tastaturske prečice slova Z. Kada radite sa bilo kojim alatom pritisnite i držite slovo Z na tastaturi i kursor će se pretvoriti u ikonicu za Zoom Tool.
 
Opcije uveličanja su dostupne i iz kontekst menija koji se pojavljuje na ekranu kada kliknete desnim klikom dok je Zoom Tool alat aktivan.

Još jedan način da uveličavate sliku je Zoom Level padajuća liste koja se nalazi na traci menija aplikacije u produžetku menija programa. Možete odabrati jedan od predefinisanih stepena uveličanja ili ukucati ručno procenat uveličanja u tekst polju.

Da povećavate i smanjujete stepen uveličanja možete i preko tastaturskih prečica Ctrl + (+) povećava stepen uveličanja a Ctrl + (-) smanjuje.

Hand Tool

Hand Tool možete aktivirati klikom na njegovu ikonicu u kutiji sa alatima ili preko tastaturske prečice sova H. Kada dva-put kliknete na ikonicu za Hand Tool biće vam prikazana slika u stepenu uveličanja koji se uklapa u prozor u kome je prikazana (Fit On Screen). Da se privremeno prebacite na ovaj alat dok radite sa bilo kojim alatom možete tako što ćete pritisnuti taster Space na tastaturi. Kada otpustite taster Space vraćate se na alat sa kojim ste prethodno radili.

Na traci sa opcijama alata imate potpuno iste opcije kao za Zoom Tool u vidu 4 dugmeta. Jedina opcija koja se razlikuje je Scroll All windows i ona određuje da u prebacivanje sa jednog dela slike na drugi budu uključeni svi otvoreni dokumenti. Ova opcija je dostupna i preko tastaturske prečice, pritisnite i držite taster Shift dok se prebacujete sa jednog dela slike na drugi.


Ova opcija je naročito korisna kada upoređujete dokumente, recimo da imate otvorenu original sliku i sliku na kojoj ste napravili promene. Prvo kliknite na Arrange All Documents a zatim na 2Up ikonicu i biće vam prikazane obadve verzije slike jedna nasuprot drugoj. Uveličajte sliku i prebacujte se sa jednog njenog dela na drugi držeći Shift taster pritisnut.

Pogledajte i Photoshop kako da..upoređujete dokumente (fotografije, slike)


Популарни постови