Photoshop kako da.. Mirror efekat u Adobe Photoshop

Kada hoćete da izokrenete neki objekat ili predmet u Photoshopu koristite komande Flip Canvas Horizontal ili Flip Canvas Vertical koje su dostupne iz Image menija. Idite na Image > Image Rotation a zatim izaberite jednu od komandi iz pod-menija.

Kada hoćete da izokrenete neki objekat ili sloj i postavite ga nasuprot postojećem odnosno dobijete efekat ogledala sledite ova uputstva. Prvo duplirajte objekat Ctrl + J. Zatim uđite u Free Transform pomoću tastaturske prečice Ctrl + T. kada uđete u Free Transform imaćete na sredini jedan krug sa tačkom u sredini koji je referenca oko čega izokrećete. Kliknite na njega i držeći taster miša pritisnut, prevucite ga na mesto koje hoćete da bude referenca. Zatim kliknite desnim klikom i izaberite Flip Horizontal ili Flip Vertical.

Došlo je do male greške, Ctrl + + je tastaturska prečica za uveličavanje, a u video snimku stoji Ctrl + -.


Популарни постови