Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati u Adobe Photoshop CS5

U kutiji sa alatima 6. po redu odozgo na dole je grupa alata u koju spadaju Eyedropper Tool, Color Sampler Tool, Ruler Tool, Note Tool i u Extended verziji Photoshopa Count Tool.


Eyedropper Tool

Eyedropper Tool koristite da postavite boju prednjeg plana (foreground color) ili pozadinsku boju (background color). Izaberite Eyedropper Tool iz kutije sa alatkama i kliknite bilo gde na ekranu. Boja na koju ste kliknuli biće postavljena kao boja prednjeg plana koju možete koristiti da bojite sa njom ili popunite neki deo slike preko opcije Fill iz Edit menija. Da postavite pozadinsku boju pritisnite i držite taster Alt na tastaturi dok odabirate boju. Kada aktivirate Eyedropper alatku, pojaviće se opcije na traci sa opcijama alata. Prva opcija koju treba podesiti je Point Sample. U ovoj padajućoj listi podešavate šta će biti kalkulisano kada kliknete da odaberete boju. Najbolja opcija je 3 by 3 Average. Sledeće opcija za podešavanje se nalazi u Sample: padajućoj listi. Current Layer opcija vam dozvoljava da odaberete boju sa sloja (layer) koji je trenutno aktivan. Kada imate dokumenat sastavljen iz više slojeva možete odabrati opciju All Layers koja omogućava biranje boje sa bilo kog sloja slike. Kada kliknete desnim klikom na sliku imaćete opciju da promenite podešavanje za tačku iz koje se bira boja to jest šta će biti kalkulisano (Point Sample) i još dve dodatne opcije: da iskopirate boju kao HTML ili heksadecimalan kod.


Color Sampler Tool

Pomoću ove alatke možete postaviti do 4 tačke preko kojih možete pratiti boje i njihove promene dok radite sa slikom. Izaberite ovu alatku iz kutije sa alatima i kliknite na sliku. Biće postavljena tačka i njene vrednosti možete videti na Info kartici koja se nalazi na paletama sa desne strane ekrana. Da premestite tačku navedite kursor na nju i ikonica za Eyedropper će se promeniti u ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći taster miša pritisnut, prebacite tačku na drugu lokaciju. Da uklonite postavljenu tačku ili više tačaka, kliknite na dugme Clear na traci sa opcijama alata ili navedite kursor na nju i stisnite taster Alt. Ikonica za Color sampler će se pretvoriti u ikonicu makaza, kliknite i uklonili ste tačku za praćenje boja. Vrednosti koje su prikazane na Info kartici su po fabričkom podešavanju izražene u RGB vrednostima. Da prikažete vrednosti u drugom modelu boja, kliknite desnim klikom i izaberite iz kontekst menija. Istu stvar možete uraditi i preko Info kartice, kliknite na mali crni trougao u dnu ikonice za Eyedropper i izaberite sa liste. Na traci sa opcijama alata imate mogućnost da menjate parametar za tačku iz koje se uzima uzorak isto kao i za Eyedropper Tool iz Sample Size padajuće liste. Za ovu alatku takođe važi preporuka da postavite na 3 by 3 Average a ako radite sa slikama velike rezolucije onda povećajte na 5 by 5 ili više.

Ruler Tool

Pomoću ove alatke možete meriti rastojanja na slikama i ispravljati ih. Da ispravite sliku, izaberite Ruler Tool iz kutije sa alatkama, kliknite i držeći taster miša povucite liniju duž nečega što znate da je pravo a zatim odpustite levi taster miša. Kliknite na Straighten dugme na traci sa opcijama alata i slika će biti ispravljena i ujedno odsečena po idealno dostupnim proporcijama.
Ispravljanje slike možete uraditi i ručno, povucite liniju i idite na Image > Image Rotation > Arbitrary… U Rotate Canvas dijalogu izaberite CW (u pravcu kazaljki na satu) ili CCW (suprotan pravac od kazaljki na satu). Kada ručno ispravljate sliku pojaviće se ekstra prostor jer slika ne može da bude pod uglom. Dodatni pikseli koji se pojavi usled ispravljanja slike biće popunjeni pozadinskom bojom, koristite Crop Tool da odsečete deo koji vam je potreban.


Kada aktivirate Ruler alatku pojaviće se slova i kasnije brojevi na traci sa opcijama alata.

X – je rastojanje početne tačke od početka slike po X osi (vertikalna osa – leva strana slike).

Y – je rastojanje početne tačke od Y ose (vrh slike).

W – meri horizontalno rastojanje početne i krajnje tačke od X ose.

H – meri vertikalno rastojanje početne i krajnje tačke od Y ose.

A – je ugao linije koju ste povukli.

L1 – je dužina povučene linije.

L2 – je dužina druge povučene linije.

Mernu jedinicu koja će biti prikazana podešavate u Preferences dijalogu na kartici Units and Rulers.

Kada kliknete i povučete liniju možete pritisnuti taster Shift da vučete pod pravim uglom i ujedno rotirate liniju u razmacima od 45°. 


Da smanjite ili povećate liniju, navedite kursor na početnu ili krajnju tačku i ikonica za Ruler će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool. Kliknite na x koji stoji na početku i kraju linije i držeći taster miša pritisnut smanjujte ili povećavajte.


Da premestite liniju na ekranu, navedite kursor na liniju i ikonica za Ruler će se pretvoritu ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći prebacite liniju.


Da uklonite ocrtanu liniju, kliknite na nju i prevucite je van područja slike ili kliknite na dugme Clear na traci sa opcijama alata.


Da izmerite ugao, povucite prvu liniju a zatim pritisnite taster Alt. Kliknite na početnu ili krajnju tačku i povucite drugu liniju. Da povučete pravu liniju pritisnite i taster Shift dok držite Alt. Ugao je prikazan pod slovom A na traci sa opcijama. 


Informacije koje imate na traci sa opcijama alata su dostupne i preko Info kartice koja se nalazi na paletama sa desne strane ekrana.

Note Tool

Note Tool možete koristiti za podsednik ili da napišete komentar kada sarađujete sa nekim na projektu. Možete ih prikazati, sakriti ili menjati im sadržaj. Note ili zapis možete postaviti bilo gde na platnu za crtanje (područje slike). Aktivirajte Note Tool iz kutije sa alatkama i kliknite da postavite Note (zapis). Automatski će biti otvorena NOTES kartica sa treperavim kursorom koji omogućava unos teksta. Na traci sa opcijama alata imate tekst polje Author u kome možete upisati autora zapisa ili komentara, Color kvadrat ako hoćete da promenite boju ikonice za Note i dugme Clear All koje služi za uklanjanje svih zapisa. Ikonica sa dve Note jedna preko druge služi da proširite ili skupite Notes karticu u kojoj možete upisati tekst, izbrisati zapis klikom na ikonicu kante za otpatke ili listati zapise (Note) preko dve strelice u levom uglu kartice.

Популарни постови