Prikrivene opcije figura (Shape Tool) u Adobe Photoshop


Kada hoćete da nacrtate figuru u Photoshopu, to je prilično lako, izaberete alatku za crtanje figura (Shape Tool) iz kutije sa alatima i nacrtate figuru. Da li ste primetili dodatne opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata i koje su prikrivene ispod trougla sa desne strane ikonice za figure po slobodnom izboru (Custom Shape Tool).

Kada kliknete na ovaj trougao, otvoriće se lebdeće prozorče u kome možete podesiti dodatne opcije za crtanje figure kao što su fiksna dužina i širina ili fiksne proporcije.

Najpre da pogledamo lako uočljive opcije koje se pojavljuju na traci sa opcijama alata kada izaberete da nacrtate figuru pomoću neke od Shape Tool alatki. Prvo što biste trebali da proverite je da je opcija Shape Layers aktivna (uokvirena) ako želite na nacrtate figuru na zasebnom sloju za figure (Shape Layer). Crtanje figura na sloju za figure ima dosta prednosti jer možete primenjivati stilove sloja, menjati oblik, veličinu, boju i dimenzije figure bez ikakvog gubitka u kvalitetu.

Kada izaberete recimo Rectangle Tool da nacrtate pravougaonik ili kvadrat, sledeći korak je da izaberete boju za figuru i to će te učiniti preko Set color for new layer pravougaonika koji se nalazi odmah iza Color: natpisa. Kliknite u pravougaonik i pojaviće se Pick a solid color dijalog u kome treba da izaberete boju za figuru. Možete izabrati i da primenite stil sloja (Layer Style) kliknuvši na ikonicu za stil ili klikom na trougao sa njene desne strane. Otvoriće se lebdeće prozorče sa stilovima koji su dostupni u toj garnituri stilova, kliknite na neki od minijaturnih prikaza stilova i on će biti primenjen na figure koju nacrtate. Možete se kretati kroz ponuđene stilove preko tastaturske prečice (. tačka) prebacuje na naredni stil a (, zarez) vraća na prethodni (biće primenjen stil čiji je minijaturni prikaz vidljiv iza Style: natpisa). Shift + (. Tačka) će vas prebaciti na poslednji stil u garnituri a Shift + (, zarez) vraća na prvi u garnituri stilova. Ako imate aktivan (vidljiv) stil od nekog prethodnog crtanja i ne želite da bude primenjen ni on ni bilo koji drugi stil, pritisnite kombinaciju Shift + (, zarez) i stil će biti podešen na none odnosno nijedan (vidljiv je precrtan kvadrat).

Kada hoćete da nacrtate zaobljen pravougaonik (Rounded Rectangle), Polygon ili liniju (Line), pojaviće se dodatne opcije koje trebate podesiti pre crtanja jer nije moguće promeniti ih nakon što je figura nacrtana. U tekst polju koje se pojavljuje na traci opcija alata trebate ukucati Radius, Sides (broj strana poligon figure) ili Weight (debljinu linije).

Za sve figure koje možete odabrati da radite sa njima imate dodatne opcije koje su prikrivene i nisu uočljive na traci opcija alata. Pojaviće se tek kada kliknete na trougao sa desne strane od ikonice za figuru po slobodnom izboru. Kliknite na ovaj trougao i imaćete mogućnost da izaberete: Unconstrained –crtanje slobodnom rukom, Square ili Circle (kvadrat ili krug), ukucate fiksne dimenzije figure u Fixed Size poljima, unapred odredite proporcije između širine i dužine u Proportional poljima ili kliknete u kvadrat ispred From Center i nacrtate figuru iz tačke gde ste prvi put kliknuli. Dimenzije možete ukucati u centimetrima, milimetrima, inčima, pikselima.. a možete i kombinovati ponuđene opcije: da crtate iz tačke koju ste prvi put kliknuli pod određenim proporcijama…

Kada izaberete Polygon alatku imaćete opciju da nacrtate zvezdu (Star) i možete odrediti broj krakova u Sides polju na traci sa opcijama alata kao i razmak između krakova u polju Indent Sides By:.

Dodatne opcije se pojavljuju i kad izaberete da nacrtate figure po slobodnom izboru.

Kreiraj novi sloj za figure je opcija koja je aktivna kada nemate nijednu figuru prethodno nacrtanu. Kada nacrtate figuru imaćete opcije da dodate još figura, oduzmete, da izuzmete deo gde se preklapaju (intersect) ili da isključite mogućnost preklapanja figura – poslednja opcija u nizu koja vam neće dozvoliti da nacrtate figuru preko postojeće.Google Groups
Udruženje Korisnika Adobe Photoshop

Популарни постови