Napravite svoj radni prostor (workspace) u Photoshopu


Radni prostor u Photoshopu je jedan vid prilagođavanja vašim potrebama i navikama. Po fabričkom podešavanju tu su nekoliko radnih prostora koji su prilagođeni za različite aktivnosti kao što su: osnovno (Essentials), fotografija (Photography), crtanje (Painting), dizajn (Design)… 
Radni prostori su poređani u gornjem desnom uglu ekrana. Da promenite radni prostor, kliknite na njegovo ime ili na dva trougla sa strane da vam bude prikazana lista sa svim dostupnim radnim prostorima. U padajućoj listi imate opcije da resetujete (Reset ime radnog prostora), kreirate novi radni prostor (New Workspace) ili izbrišete postojeći (Delete Workspace).

U radni prostor ne spadaju samo paleta sa desne strane na kojoj su poređane kartice sa komandama i funkcijama Photoshopa, tu spadaju i kutija sa alatkama, tastaturske prečice i meni programa. Možete recimo prebaciti kutiju sa alatkama da bude na desnoj strani ekrana zajedno na jednom mestu sa panelima ako vam je tako lakše i zgodnije i sačuvati kao radni prostor. Ne morate da sačuvate radniprostor da biste imali isti raspored kada sledeći put pokrenete Photoshop, on pamti radni prostor i promene koje ste napravili. Ako vam je promena bila potrebna samo privremeno, kliknite desnim klikom na ime radnog prostora i izaberite Reset-ime radnog prostora.

Ono što je možda najbolje kod radnih prostora je da zajedno sa rasporedom možete sačuvati i tastaturske prečice koje ste sami odredili. Za primer sam uzeo moj Blog radni prostor koji koristim kada pripremam snimke za blogove. Najviše koristim LAYERS, PATHS, MASKS, CHARACTER kartice kojima sam pripisao tastaturske prečice koje me asociraju na ove kartice, recimo za LAYERS karticu sam odredio Ctrl + L koja je po fabričkom podešavanju određena Levels prilagođavanju iz Image menija, koje ja retko koristim kada pripremam snimke za blogove. Kada promenite tastaturske prečice (možete obojiti stavke u meniju specifične za taj radni prostor) i krenete sačuvate radni prostor, otvoriće vam se New Workspace dijalog. Upišite ime radnog prostora u tekst polju i kliknite u kvadrate ispred Keyboard Shortcuts i Menus da sačuvate i te promene.

Kada se prebacite na drugi radni prostor promene koje ste napravili neće važiti, za slučaj da je nešto promenjeno možete vratiti tastaturske prečice i komande u meniju na podrazumevane vrednosti iz Edit > Keyboard Shortcuts (Alt + Shift + Ctrl + K) ili desnim klikom na radni prostor i izaberite Reset opciju.

Популарни постови