Kako da postignete Glamour Glow efekat u Photoshopu


Glamour Glow je vrlo zvučno i popularno ime za efekat koji se veoma lako postiže u Photoshopu. Ja sam ovde otvorio fotografiju muzeja Ermitaž koji zaslužuje da se nađe u tutorijalu sa ovakvim naslovom.

Prvo duplirajte sloj (Ctrl + J), a zatim idite na Filter > Blur > Gaussian Blur. U Gaussian Blur dijalogu podesite Radius klizač na 30 – 40 ili manje, sve možete menjati u Photoshopu, dupliranjem sloja postižete duplirani efekat, a smanjivanjem providnosti sloja (Opacity klizač na LAYERS kartici) smanjujete intezitet odnosno sam efekat. Vaša slika će postati mutna i to ćete promeniti u efekat sa ovim zvučnim nazivom u sledećem koraku. Sada kliknite na OK da potvrdite i izađete iz ovog dijaloga.


Sledeći korak je da primenite Overlay ili Soft Light blend model. Kliknite na trougao u levom uglu LAYERS kartice i izaberite jedan od ova dva modela mešanja (blendovanja) gornjeg sloja sa onim ispod.I dobili ste Glamour Glow efekat. Sada možete da eksperimentišete menjanjem blend modela, smanjivanjem providnosti sloja preko Opacity klizača.

Ili da duplirate sloj (Ctrl + J) a zatim promenite providnost gornjeg sloja i smanjite intezitet efekta.


Популарни постови