Trik za primenjivanje blend modela (blend mode) preko tastaturskih prečica u Adobe Photoshop

Da li ste znali da Adobe Photoshop ima tastaturske prečice za modele blendovanja? Da, ima i to za svaki blend model zasebno. Možete listati redom blend modele jedan za drugim ili primeniti određeni ako unapred znate koji će najbolje raditi u datoj situaciji.
Ja sam ovde uzeo primer blendovanja teksture betona na fotografiju neba. Vi možete koristiti u bilo kojoj situaciji. Trebate imati najmanje dva sloja (layers) da biste mogli da isprobate i koristite modele blendovanja. Lista sa modelima blendovanja se nalazi u gornjem levom uglu LAYERS kartice i biće prikazana ako kliknete na plavi kvadrat sa strane.


Umesto da svaki put ponavljate tu operaciju dok tražite odgovarajući model možete koristiti tastaturske prečice koje su dostupne u Photoshopu po fabričkom podešavanju. Prvo se uverite da je aktivan sloj koji hoćete da blendujete sa onim ispod.


Da bi tastaturske prećice za modele blendovanja funkcionisale treba da je aktivna alatka Move Tool. Izaberite je iz kutije sa alatkama ili pritisnite taster V na tastaturi da je aktivirate. Zatim pritisnite i držite taster Shift dok pritiskate taster sa znakom plus (+), svaki pritisak znaka plus će prebaciti na sledeći model blendovanja na listi. U blend mode tekst polju će se smenjivati nazivi modela blendovanja i biće primenjivani (odmah ispod LAYERS natpisa). Pratite dešavanje na ekranu u oblasti slike (centralni deo ekrana). Svaki blend model će izazvati drugačije mešanje boja gornjeg i donjeg sloja (layer) i praviti drugačiji efekat na sliku. Da se vratite za jedan model unazad pritisnite znak minus (-) na tastaturi.


Menjanje providnosti (Opacity) sloja promenićete intezitet efekta odnosno smanjiti (ne možete da povećate preko Opacity klizača). To možete uraditi tako što ćete pritisnuti broj od 1 do 9 (Move Tool alatka treba da je aktivna). Broj jedan daje 10% providnosti sloja, 2 -20% i tako do broja 9. Nula (0) daje 100% odnosno vraća vas na početak. Da proverite kolika je providnost sloja pogledajte šta piše u tekst polju nasuprot Opacity: u gornjem desnom uglu LAYERS kartice.


Ne morate stalno da listate sve modele, možete skočiti direktmo na neki od modela ako znate prečicu: za Multiply je prečica M, kada ovako skačete direktno na određeni model trebate pritisnuti tastere Shift i Alt pre nego slovo koje je namenjeno tom modelu. Prečica za Multiply izgleda ovako: Shift + Alt + M, za Screen Shift + Alt + S, za Overlay Shift + Alt + O, za Soft Light Shift + Alt + F. Isprobavajte i pritiskajte slova na tastaturi dok držite Shift i Alt pritisnute da vidite koje slovo je namenjeno kom modelu.


 Fotografija koju sam koristio ovde je sa sajta FreeFoto.com odakle možete besplatno skidati slike koje su pod Creative Commons licencom i pravilno je spomenuti sajt kada koristite slike kao što ja to sada radim.

Oficijelna knjiga za Photoshop trening i obuku Adobe Systems korporacije:

icon
234X60

Популарни постови