Šta je traka opcija alata (options bar) u Adobe Photoshop CS5?

Lekcija 4

Jedna od stavki koja je malo obrađena na Internetu i koju mnogi pisci obuka (tutorijala) ponekad zaborave da napomenu je traka opcija koja sadrži parametre za podešavanje alata sa kojim trenutno radite.

Šta su parametri alata u Adobe Photoshop CS5?
Parametri su postavke (prilagođavanje svrsi i nameni) za alat sa kojim radite.

Traka opcija
Traka opcija pokazuje parametre za prilagođavanje (ukoliko su dostupni) uvek kada aktivirate neku alatku u Photoshopu CS5. Od postavki parametara zavisi kako će se alatka koju ste izabrali ponašati i kakav će krajnji efekat biti. Kada izaberete da radite sa četkicom (Brush Tool) pojaviće se parametri na traci opcija. Prvi parametar koji treba podesiti je veličina četkice i to ćete uraditi klikom na mali crni trougao sa desne strane broja koji označava veličinu četkice. Pojaviće se malo lebdeće prozorče u kome treba da izaberete četkicu sa kojom ćete raditi i podesiti njenu veličinu (Size) i tvrdoću (Hardness).


Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Evo primera kakav će trag ostavljati četkica sa različitim parametrom tvrdoće.


Sledeći parametar koji treba prilagoditi je blend model, odnosno kako će boja koju nanosite reagovati (mešati se) sa bojama na fotografiji ili platnu za crtanje. Ako ste izabrali četkicu i niste ništa menjali (radite sa fabričkim podešavanjem, crna boja je prednja-foreground color) kada počnete da bojite, nanosićete crnu boju na fotografiju.


Ako recimo izaberete Screen blend model i prednja boja (foreground color) za bojenje je crna, kada krenete da bojite fotografiju (u ovom primeru) nećete videti nikakve promene.


Blend model Screen ignoriše crno i reaguje sam ne belo čineći ga još belijim (osvetljava).


Kada izaberete Soft Light za blend model i podesite Opacity (providnost) klizač na recimo 40%


i krenete da bojite, videćete malu razliku na delovima koje bojite. Ova grupa blend modela u kojoj se nalazi Soft Light se naziva i kontrast grupa jer povećavaju kontrast kada su primenjeni.


Vidite kako dramatično mogu parametri da utiču na ponašanje alatke i krajnji  efekat i zato uvek vodite računa o parametrima. Ovo je samo jedan primer sa četkicom, skoro svi alati imaju parametre za podešavanje koji se razlikuju u zavisnosti od alatke koju ste izabrali. Ako se alatka sa kojom radite ne ponaša kao ranije i kao što očekujete, prvo proverite parametre pre nego što preduzmete druge korake.

Šta je kutija sa altkama (Toolbox) u Adobe Photoshop CS5?
Lista sa svim lekcijama
Šta su palete (Palette) u Adobe Photoshop CS5?


Photoshop tutorials

Популарни постови