O selekcijama u Adobe Photoshop CS5

Lekcija 12

Šta je selekcija u Adobe Photoshop?
Selekcija je deo  koji je izdvojen od ostatka slike pomoću alatki za selekciju.

Čemu služi selekcija u Adobe Photoshop?
Kada napravite selekciju i izdvojite jedan deo slike, možete vršiti promene samo na tom izdvojenom delu bez uticaja na ostatak slike.

O selekciji i alatkama za selekciju u Adobe Photoshop CS5
Pravljenje promena na samo jednom izdvojenom delu slike je proces iz dva dela:
Prvo izdvojite deo slike koji hoćete da promenite pomoću alatki za selekciju. Zatim možete koristiti drugu alatku, filter ili neko drugo svojstvo Adobe Photoshop da napravite promene. Selekciju možete napraviti na osnovu veličine, figure ili boje. Proces selekcije limitira promene na unutar selekcije, ostali delovi slike ostaju nepromenjeni.

Koja je alatka najbolja za selekciju?
Ne postoji najbolja alatka, sve zavisi od karakteristika dela slike koji hoćete da izdvojite i menjate kao što su oblik i boja. U Adobe Photoshop CS5 postoje 4 vrste selekcija:

Geometrijske selekcije. Rectangular Marquee Tool selektuje pravougaone oblasti na slici. Elliptical Marquee Tool selektuje eliptične oblasti slike. Single Row Marquee Tool i Single Row Column Tool selektuju liniju jedan piksel visoku ili široku.


Selekcije slobodnom rukom. Pomoću Lasso Tool alatke možete praviti selekcije slobodnom rukom. Kliknite i povucite oko oblasti koju hoćete da selektujete odnosno izdvojite. Polygonal Lasso Tool pravi selekcije pravih linija. Kliknite da postavite tačku a zatim kliknite da postavite sledeću i biće ocrtana prava linija. Magnetic Lasso Tool radi nešto kao kombinaciju predhodne dve laso alatke. Najbolje funkcioniše kada postoji dobar kontrast između oblasti koju hoćete da izaberete i njegove okoline. Kliknite da postavite tačku a zatim navodite alatku blizu ivica oblasti koju hoćete da izdvojite. Selekcija će biti automatski pravljena od strane ove alatke.


Selekcije na osnovu ivica. Quick Selection Tool pravi brze selekcije automatskim pronalaženjem i praćenjem definisanih ivica na slici.

Selekcije na osnovu boja. Magic Wandt Tool pravi selekcije na osnovu sličnosti u boji susednih piksela.


Alatke za selekciju nisu jedini način da selektujete odnosno izdvojite deo slike, to možete uraditi i preko Color Range funkcije koja se nalazi u Select meniju i koja je unapređena Magic Wandt alatka, pomoću kanala (channel) ili bojenjem pomoću četkice u Quick Mask mode režimu.

Kako da poboljšam i unapredim selekciju?
Svaku selekciju koju ste napravili možete unaprediti u Refine Edge dijalogu koji se otvara klikom na istoimeno dugme na traci sa opcijama alata. Refine Edge dugme se pojavljuje nakon toga što ste napravili selekciju.


Kako da sačuvam selekciju?
Selekciju možete sačuvati iz Select menija. Idite na Select > Save Selection… Kada sačuvate selekciju pojaviće se novi kanal na CHANNEL kartici pod imenom koje je upisano u Name: tekst polju u Save Selection dijalogu (kada ništa ne upišete biće primenjeno fabričko podešavanje i kanal će se zvati Alpha 1). Ako sačuvate sliku u Photoshop formatu (PSD) selekcija će vam biti dostupna uvek kada otvorite datoteku sve dok je sami ne izbrišete. Da primenite selekciju na sliku možete iz Select > Load Selection i izaberete ime pod kojim ste sačuvali selekciju u Load Selection dijalogu iz Channel: padajuće liste.Популарни постови