O modelima boja (Color Modes) i radnim okruženjima (Working Spaces) u Adobe Photoshop CS5

Lekcija 10/A

RGB model boja
Photoshop RGB model boja koristi RGB model dodeljivanjem vrednosti inteziteta za svaki piksel. Na slikama 8 bita po kanalu intezitet vrednosti je u opsegu od 0 (crna boja) za svaki kanal (channel) do 255 (bela boja) za svaku od RGB (Red – crvena, Green – zelena i Blue – plava) komponenti boja. Na primer svetlo crvena boja ima intezitet R:  246, G: 20 i B: 50. Kada su vrednosti za sve tri boje jednake rezultat je neutralna nijansa sive. Kada su vrednosti za sve tri komponente 255 rezultat je čisto bela boja, a kada su vrednosti 0 rezultat je čisto crna boja.

RGB slike koriste tri boje ili tri kanala (channel) da prikažu boje na ekranu. Na slikama 8 bita po kanalu, tri kanala se prevode na 24 (8 bita X 3 kanala) bita informacija o boji po pikselu. U ovakvim slikama tri kanala mogu da prikažu do 16.7 miliona boja po pikselu. U 48 bitnim slikama (16 bita po kanalu) i 96 bitnim (32 bita po kanalu) može biti prikazano više boja. Kompjuterski monitori koriste RGB model da prikažu boje. Ovo znači da kada radite u drugom modelu boja različitom od RGB na primer CMYK, Photoshop konvertuje CMYK slike u RGB da bi mogle biti prikazane na ekranu.

Iako je RGB standardni model, tačan opseg boja koji je prikazan može da varira u zavisnosti od ekrana. RGB model boja u Photoshopu varira u zavisnosti od toga koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu.

CMYK model boja
U CMYK modelu boja svakom pikselu je dodeljen procenat vrednosti za svaku od boja mastila. Najsvetlijim tačkama je pripisan mali procenat boja mastila a najtamnijim veći procenat. Na primer, svetlo crvena boja sadrži 2% Cyan, Magenta 93%, Yellow 90%, i 0% Black. U CMYK slikama čisto bela boja je generisana kada je procenat svih komponenti 0%.

Koristite CMYK model boja kada pripremate sliku za štampanje koristeći procesne boje. Konvertovanje RGB slike u CMYK stvara razdvajanje boja. Ako ste započeli sa RGB slikom, najbolje je da izmene i prilagođavanja napravite u RGB modelu a zatim konvertujete u CMYK kada ste završili sa prilagođavanjima slike. U RGB modelu možete simulirati efekat konverzije slike u CMYK preko komande Proof Setup bez stvarnih promena podataka slike. Možete takođe koristiti CMYK model da radite sa slikama koje su skenirane ili uvežene iz sistema visoke klase.

Iako je CMYK standardan model boja, tačan opseg boja koje su prikazane može da varira u zavisnosti od štampe i uslova štampanja. CMYK model boja varira u zavisnosti od toga koje ste radno okruženje naveli u Color Settings dijalogu.


Lab model boja
CIE Lab model boja se zasniva na ljudskoj percepciji boje. Numeričke vrednosti u Lab modelu opisuju sve boje koje osoba sa normalnom vizijom vidi. Zbog toga što Lab opisuje boje onako kako izgledaju a ne koliko je potrebno od svake komponente boja da bi uređaj mogao da ih prikaže (kao što je monitor, digitalni foto aparat ili štampač), Lab se smatra modelom nezavisnim od uređaja.

Lab slike možete sačuvati u Photoshop, Photoshop EPS, Large Documenr Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW, TIFF, Photoshop DCS 1.0 ili Photoshop DCS 2.0 formatu. Možete sačuvati 48 bitne (16 bita po kanalu) Lab slike u Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop PDF, Photoshop RAW ili TIFF formatu.

Obaveštenje: DCS 1.0 i DCS 2.0 formati konverutju sliku u CMYK model kada se otvore.

Grayscale model
Grayscale (sivi tonovi) režim boja koristi različite nijanse sive na slici. U 8 bitnim slikama može biti do 256 nijansi sive. Svaki piksel slike sivih tonova (Grayscale image) ima vrednost od 0 (crna boja) do 256 (bela boja). U 16 i 32 bitnim slikama broj nijansi sive je mnogo veći.

Grayscale vrednosti mogu biti izražene kroz procenat crnog mastila (0% je bela, 100% crna).
Grayscale model koristi opseg definisan kroz podešavanje radnog okruženja koje je navedeno u Color Settings dijalogu.

Bitmap model
Bitmap model koristi jednu od dve vrednosti boja (crnu ili belu) da predstavi piksele na slici. Slike u ovom modelu imaju dubinu boja 1.

Duotone model
Duotone režim stvara monotone, duotone (dve boje), tritone (tri boje) ili kuadtone (četiri boje) grayscale slike koristeći jedno do četiri prilagođenih mastila.

Indexed Color model
Indexed Color (indeksirane boje) model proizvodi 8 bitne slike do 256 boja. Kada konvertujete u indeksirane boje, Photoshop pravi tabelu boja (CLUT) koju skladišti i indeksira boje na slici. Ukoliko se originalna boja sa slike ne pojavi u tabeli, program bira najbližu ili koristi dithering da simulira boju koristeći dostupne boje.

Iako je tabela boja ograničena, indeksirane boje mogu smanjiti veličinu datoteke a ipak održati vizuelni kvalitet potreban za multimedijalne prezentacije, web stranice i slično. Dostupno je limitirano prilagođavanje u ovom modelu boja. Za opsežno prilagođavanje slike trebalo bi privremeno konvertovati u RGB model. Datoteke sa indeksiranim bojama mogu biti sačuvane u Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Large Document Format (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop RAW, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa ili TIFF formatu.

Multichannel model
 Multichannel ili višekanalni model boja sadrži 256 nivoa sive u svakom kanalu i koristan je za specijalizovanu štampu. Multichannel slike mogu biti sačuvane u Photoshop, Large Document Format (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop RAW ili Photoshop DCS 2.0 formatu.

Ove smernice se primenjuju kada se konvertuju slike u Multichannel režim:

Slojevi (layers) nisu podržani i stoga spljošteni (sjedinjeni).
Broj kanala originalne slike postaju kanali spot boja u konvertovanoj verziji slike.
Konvertovanjem CMYK slike u Multichannel režim stvara cyan, magenta, yellow i black spot kanale.
Konvertovanjem RGB slike u Multichannel režim stvara cyan, magenta i yellow spot kanale.
Brisanje kanala iz RGB, CMYK ili Lab slike automatski konvertuje sliku u Multichannel režim spajajući slojeve.

Da izvezete Multichannel sliku, sačuvajte je u Photoshop DCS 2.0 formatu.

Upozorenje: indeksirane boje i 32 bit slike ne mogu biti konvertovane u Multichannel model.

Radni profil boja
Radno okruženje je srednji prostor boja koji se koristi za definisanje i izmenu boja u Adobe aplikacijama. Svaki model boja ima profil radnog okruženja asociran sa njim. Profil radnog okruženja deluje kao izvorni profil za sve novo kreirane dokumente koji koriste asocirani model boja. Na primer ako je Adobe RGB (1998) trenutni RGB profil radnog okruženja, svaki novi RGB dokumenat koji kreirate će koristiti boje iz Adobe RGB opsega boja.

Razlog da podesite profil boja je jer RGB model boja može da ima Adobe RGB (1998) profil koji sadrži većinu boja koje štampači mogu da odštampaju, sRGB IEC61966-2.1 koji je podesan za Internet, ProPhoto profil koji sadrži više boja nego što današnji štampači mogu da odštampaju...

Ako otvorite dokumenat sa ugrađenim (embedded) profilom boja koji ne odgovara profilu radnog okruženja, aplikacija koristi inspektora za upravljanje bojama ( color menagement policy) da se utvrdi kako da rukuje sa podacima o bojama. U većini slučajeva se koristi ugrađeni profil boja. U Color Settings dijalogu u Color Management Policies sekciji određujete kako će se Photoshop ponašati sa ugrađenim profilima i profilima koji se razlikuju od radnog okruženja u kome radite.

Pre nego krenete da radite na projektu obavezno podesite profil radnog okruženja u kome radite u Color Settings dijalogu. Ono što vidite na ekranu dok radite vidite samo vi i razlikovaće se malo od onoga što će moći da se vidi na ekranu to jest Internetu i onoga što će biti odštampano.

Ovaj korak je bitan jer se profili razlikuju u broju boja koje mogu da sadrže odnosno prikažu. sRGB je najmanji profil ali njega podržavaju većina čitača Internet stranica. Kada recimo radite nešto što je namenjeno za Internet i to uradite u većem profilu boja kao što je Adobe RGB (1998) kada krenete da sačuvate rad moraćete da ga konvertujete u manji sRGB profil i neke boje neće biti prikazane onako kako ste ih vi videli na ekranu plus tu dolazi trka sa veličinom datoteke odnosno brzinom učitavanja radi čega ćete možda morati da se odreknete kvaliteta slike i na kraju ćete videti dosta drugačiju sliku od one koju ste videli na ekranu dok ste radili sa njom. Ako pak radite u sRGB manjem profilu boja a slika treba da ide na štampanje onda ćete izgubiti neke boje koje mogu biti odštampane i sadrži ih veći profil boja.
Da konvertujete profil boja možete iz Edit menija, izaberite Convert to Profile..Популарни постови