Funkcije u Adobe Photoshop CS5 za koje možda ne znate ili ih niste primetili ( 1)

Adobe Photoshop ima skoro neograničene mogućnosti i veliki broj funkcija tako da ih je teško sve razotkriti i upamtiti čak i za najveće majstore. Ja ću napraviti jednu seriju postova sa ovim naslovom a počeću sa podnaslovom da li ste znali da:

Možete da ukucate procenat uveličavanja u Photoshopu
Na statusnoj traci kliknite dvaput da označite broj (dobiće plavu pozadinsku boju) na skroz levoj strani dole u dnu prozora, pritisnite Delete ili Backspace taster da ga izbrišete i ukucajte procenat uveličavanja. Ne morate da kucate znak za procenat (%). Pritisnite Shift i Enter tastere u istom trenutku da potvrdite i slika će biti prikazana u procentu uveličanja koji ste ukucali. Enter je taster za potvrdu a Shift je poslužio da broj koji ste ukucali ostane označen i spreman za ukucavanje novog broja ako to budete želeli.


Možete videti informacije o širini, visini, rezoluciji dokumenta na statusnoj traci u bilo kom trenutku
Statusna traka je mesto na kome možete pronaći veoma korisne informacije. Da vidite: širinu, visinu, broj kanala (channels) i rezoluciju dokumenta kliknite na tanku traku na kojoj su prikazane informacije.


Možete promeniti pozadinsku boju područja slike na desni klik
Po fabričkom podešavanju pozadinska boja je siva. Možete je menjati desnim klikom van okvira dokumenta  sa kojim radite. Imate opciju Gray (fabričko podešavanje), Black, Custom (određujete u Preferences dijalogu) ili da izaberete iz Select Custom Background Color dijaloga ako kliknete na Select Custom Color…


Možete napraviti nekoliko verzija slike u istom dokumentu na HISTORY kartici
Ovo može odlično da posluži kada radite na nekom projektu i imate više od jedne ideje za njegov konačan izgled. Možete napraviti Snapshot koji snima trenutno stanje slike i čuva ga u memoriji. Kada pozovete prikazivanje ovog snimka (Snapshot) biće vam prikazana slika u stanju kakvom je bila u trenutku kada ste napravili snimak. Biće zapamćena sva prilagođavanja, slojevi (layers) i njihov raspored i sadržaj. Sa snimkom možete raditi šta god vam je volja: sačuvati na disku (biće sačuvana ta verzija odnosno Snapshot), upoređivati verzije naizmeničnim kliktanjem u kvadrat ispred imena verzije na HISTORY kartici ili je izbrisati ako vam nije potrebna. Ako ne vidite HISTORY karticu na paletama možete je prikazati iz Window > History. Da napravite snimak proširite HISTORY karticu a zatim kliknite na ikonicu foto aparata.


Možete menjati  veličinu teksta i pomerati ga na ekranu dok kucate
Često ćete biti u situaciji da ne znate unapred koja veličina teksta je najprikladnija za projekat koji radite. Umesto da otkucate tekst, potvrdite i isprobavate veličinu i položaj na ekranu, to možete raditi dok kucate i još niste završili. Dok još kucate pritisnite taster Ctrl i pojaviće se okvir oko teksta. Navedite mišem kursor na ugao, kliknite i povucite u stranu da promenite veličinu teksta. Drćite Shift taster pritisnut da održite početne proporcije. Osim što možete promeniti veličinu, možete i rotirati tekst. Navedite kursor na ugao okvira i sačekajte da se pretvori u dve prelomljene strelice pod uglom od 90° zatim kliknite i povucite na gore ili dole. Tekst premeštate tako što izmaknete mišem kursor od treperave linije koja označava mesto unosa teksta i on će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći taster miša pritisnut pomerajte tekst na ekranu.


Možete izabrati boju sa slike za boju teksta
Ovo takođe možete raditi dok još niste završili sa kucanjem teksta, ili kasnije pod uslovom da je alatka za tekst (Type Tool) aktivirana kao i sloj sa tekstom. Kliknite na pravougaonik Set the text color i otvoriće vam se Select text color dijalog. Navedite mišem kursor na sliku i on će se pretvoriti u Eyedropper Tool pomoću koga možete kliknuti direktno na sliku i izabrati boju za tekst. Kliknite na deo slike na kome se nalazi boja koju hoćete da koristite. Boju koju ste izabrali imate prikazanu u otvorenom dijalogu ispod natpisa NEW a i slova će odmah promeniti boju. Kliknite dugme OK kada završite sa izabiranjem boje.


Možete oblikovati tekst pomoću warp text alatke
Photoshop ima warp text alatku za oblikovanje i podešavanje oblikovanja teksta. I za ovu opciju važi pravilo da je možete koristiti dok još niste potvrdili unos teksta ili nakon toga ali morate imati Text Tool alatku aktivnu i aktivan sloj (ima plavu boju pozadine na LAYERS kartici) na kome se tekst nalazi. Kliknite na ikonicu Create warped text na traci opcija alata.


Otvoriće se Warp Text dijalog i ovde trebate izabrati jednu opciju oblikovanja iz Style: padajuće liste koja je pri vrhu dijaloga malo u levo. Osim 15 pre – definisanih opcija tu su i tri klizača: Bend, Horizontal Distortion i Vertical Distortion pomoću kojih možete doterivati oblikovanje. Tekst možete premeštati po ekranu tako što ćete kliknuti van područja teksta i držeći pomerati.


Možete precizno i po unapred određenim dimenzijama odseći deo slike pomoću alatki za selekciju
Obično se Crop Tool spominje kada je odsecanje dela slike u pitanju. To se radi sa razlogom i ova alatka ima svojih prednosti. Da odsečete deo slike možete i pomoću alatki za selekciju Rectangular i Elliptical Marquee Tool. Aktivirajte jednu od ovih alatki a po želji i potrebi izaberite iz Style: padajuće liste na traci opcija alata opciju Fixed Size. Zatim ukucajte mere za širinu i visinu u Width i Height poljima. Kada kliknete direktno na sliku biće ocrtan kvadrat ili pravougaonik sa isprekidanom linijom (selekcijom - marširajući mravi) po dimenzijama koje ste ukucali. Kliknite i ne otpuštajte, držeći pomerajte selekciju po ekranu. Kada ste podesili kako vam odgovara idite na Image > Crop i odsekli ste deo unutar selekcije.


Популарни постови