Ažuriranje tabele sadržaja u Adobe InDesign

Adobe InDesign ima funkciju ažuriranja tabele sadržaja u Layout meniju. Kada napravite promene na dokumentu kao na primer promena nekog naslova koji je uključen u tabelu sadržaja ne morate da brišete postojeću i pravite novu već možete da je ažurirate. Ažuriranje ide lako i funkcioniše perfektno, jedino što trebate da znate je da tabela sadržaja mora biti aktivna da bi funkcija Update Table of Contents bila dostupna. Da aktivirate tabelu sadržaja kliknite na nju sa Selection Tool aktivnim ili koristite Type Tool da kliknete unutar tabele da se pojavi treperava tačka unosa. Sa tabelom sadržaja aktivnom idite na Layout > Update Table of Contents da ažurirate promene nastale između kreiranja tabele i korišćenja ove funkcije.
Koraci potrebni da se ažurira tabela sadržaja u Adobe InDesign

Популарни постови